ПЛАШТАНИЦА КРАЉА МИЛУТИНА: МОТИВ ВАСКРСЕЊА У ЕРИ ДИНАСТИЈЕ ПАЛЕОЛОГА

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 781-796)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бојана Беук – Сергеј Беук

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.781B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Ова студија је посвећена истраживању значаја плаштанице краља Милутина као својеврсног облика културно-историјског наслеђа, чија стилско-уметничка вредност овај артефакт смешта међу представнике главног развојног тока српске уметности XIV века. Плаштаница краља Милутина као музејски дериват српске средњовековне примењене уметности симболизује платно којим је приликом погреба Исуса Христа, Јосиф из Ариматеје обавио тело Спаситељево. Сврха плаштанице је да укаже на сам почетак хришћанске религије чији се центар налази у појму Васкрсења, тако, празна плаштаница у Новом завету не представља само одсуство тела, већ наговештај новог живота који такође подразумева телесност, али у једном новом и непоновљивом антрополошком оквиру. Специфичним начином израде и стилске композиције, овај предмет сакралног порекла представља оличење културно-уметничке климе династије Палеолога. Једна од основних метода коју ћемо применити у овом раду јесте компаративна анализа мотива Васкрсења оличене у стилско-уметничкој изради плаштаница у српској средњовековној уметности као и осврт на значај и порекло овог предмета изучавања. Стога, овим радом пружамо увид у двоструки развојни пут плаштанице од њеног, с једне стране, спиритуалног значаја са својим алегоријским сазнањима, и са друге стране, као материјалног артефакта од културно-уметничке и историјске вредности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

плаштаница, краљ Милутин, религија, културно наслеђе, Васкрсење Христа, златовез, иконографија

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Aquinas 2006: T. Aquinas, Summa Theologiae: Volume 55, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Berman 2006: J. Berman, “Identity Politics and the Burial of Jacob (Genesis 50:1-14)”, The Catholic Biblical Quarterly 68/ 1 (2006) 11–31.
 • Encyclopedia Judaica 2007: F. Skolnik (ed.), Encyclopedia Judaica (19), Som–Tn, Detroit/New York: Thomson Gale.
 • Jensen 2012: M. Jensen, Affirming the Resurrection of the Incarnate Christ, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kiktenko 2018: E. Kiktenko, Taking Out of the Holy Burial Shroud, The Foma 4 (6) (2018), https://orthochristian.com/112006.html , (05. 04 2022).
 • Langford 2010: A. Langford, Christian Funerals, Nashville: Abingdon Press.
 • Light 2016: R. Light, Jewish Rites of Death: Stories of Beauty and Transformation, Santa Fe: Terra Nova Books. Medieval History 19 (1993), 1-67.
 • Muthesius 1993: A. Muthesius, The Byzantine silk industry: Lopez and beyond, Journal of
 • New Catholic Encyclopedia 2003: B. L. Marthaler (ed.), New Catholic Encyclopedia 4: Com–Dyn, Detroit; New York; San Diego; San Francisco; Cleveland; New Haven, Conn.; Waterville, Maine; London; Munich: Gale.
 • Piponnier, Mane 1997: F. Piponnier, P. Mane, Dress in the Middle Ages, New Haven: Yale University Press.
 • Rush 1941: A. Rush, Death and Burial in Christian Antiquity, Washington: The Catholic University Press.
 • The Encyclopedia of Christianity 1999: E. Fahlbusch, J. Milič Lochman, J. Mbiti, J. Pelikan, L. Vischer (eds.), The Encyclopedia of Christianity, volume 1 (A–D), Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing. Византија V, Ниш 2006, 466-484.
 • Данило 1935: Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа српских, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Кесић 2006: В. Кесић, Први дан нове твари, Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке.
 • Марковић 2017: М. Марковић, Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији –историја, идентитет, угроженост, заштита, Београд: Српска Академија науке и уметности.
 • Милеуснић 2004: С. Милеуснић, „Плаштаница краља Милутина (литургијска употреба)“, Ниш и Византија 1 (2004) 311316.
 • Радовановић 2006–2007: Ј. Радовановић, „Плаштаница скопског митрополита Јована у ризници манастира Хиландара“, Зограф 31 (2006–2007) 169185.
 • Стојановић 1959: Д. Стојановић, Уметнички вез у Србији од XIV до XIX века, Београд: Музеј Примењене уметности.
 • Цурк 2006: Ф. Цурк, „Плаштаница српског краља Стефана Уроша II Милутина“, Ниш и
Интернет странице