ЗАДУЖБИНЕ СВЕТОГ КРАЉА МИЛУТИНА У СРПСКИМ ПУТОПИСИМА (КРАЈ 19. И ПОЧЕТАК 20. ВИЈЕКА)

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 797-816)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Горан Максимовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.797M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У огледу су анализирани путописи Владана Ђорђевића, Путничке црте Владана Ђорђевића, (књига прва, Београд, 1865), Мите Ракића, Из нове Србије (1881), митрополита Михаила Јовановића, Хришћанске светиње на Истоку (1886), Драгомира Брзака, Са Авале на Босфор (1895), Бранислава Нушића, Косово – опис земље и народа (1902–03), Григорија Божовића, Црте и резе (1928), Чудесни кутови (1930), као и Станислава Кракова, Кроз јужну Србију (1926). Посебна пажња усмјерена је на умјетнички приказ задужбина Светог краља Милутина (попут манастира Грачаница и Бањска, Свети Ђорђе у Старом Нагоричану, али и мале цркве посвећене Јоакиму и Ани у студеничком манастирском комплексу, као и манастира Прохор Пчињски кога је обновио краљ Милутин, а међу задужбинама је и манастир Светих Архангела у Јерусалиму у близини Цркве Светог Гроба). Гласовита Милутинова задужбина Богородица Љевишка у Призрену у то вријеме је била претворена у џамију и зато није подробније описивана у наведеним путописима. Указано је и на светитељски култ краља Милутина и његово гробно мјесто у цркви „Светог краља“ у Софији, која је подигнута 1865. године и сл.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Српска књижевност, путописи, антропо-географске студије, задужбине, краљ Милутин

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори и литература:
 • Бечејски 2006: М. Бечејски, „Културно-историјски споменици у путописној прози Григорија Божовића“, Језик и стил Григорија Божовића: зборник са научног скупа одржаног 16. и 17. фебруара 2005. године у Косовској Митровици и Зубином Потоку, ур. Д. Бојовић, Косовска Митровица–Зубин Поток 2006, 243–255.
 • Божовић 2016: Г. Божовић, „Занемарена Грачаница“, Црте и резе, Путописи, прир. Ј. Ристић, Сабрана дела Григорија Божовића, Београд: Завод за уџбенике, 93–96.
 • Божовић 2016: Г. Божовић, „Кичевска Пречиста“, Чудесни кутови, Путописи, прир. Ј. Ристић, Сабрана дела Григорија Божовића, Београд: Завод за уџбенике, 197–200.
 • Божовић 2016: Г. Божовић, „Уз Пчињу“, Од Косова до Бачке, Путописи, прир. Ј. Ристић, Сабрана дела Григорија Божовића, Београд: Завод за уџбенике, 447–448.
 • Божовић 2016: Г. Божовић, „Пчињски манастир“, Од Косова до Бачке, Путописи, прир. Ј. Ристић, Сабрана дела Григорија Божовића, Београд: Завод за уџбенике, 449–450.
 • Брзак 2019: Д. Брзак, Са Авале на Босфор: путне белешке са похода Београдског певачког друштва у априлу 1895. год., Београд: Portalibris.
 • Димитријевић 1933: Ст. М. Димитријевић, „Михаило, Архиепископ Београдски и Митрополит Србије 1859–1878“, Весник српске цркве, фебруар (1933) 33–42.
 • Ђорђевић 1865: В. Ђорђевић, Путничке црте, Мирамаре. – Студеница. – Два дана кроз Чешко-Саску Швајцарску, књ. 1, Београд: Државна штампарија.
 • Каниц 2007: Ф. Каниц, Србија – земља и становништво од римског доба до краја XIX века, књига 2, прев. Глигорије Ерњаковић, Београд: Logos art.
 • Краков 2021: С. Краков, „По софијским црквама“, Чар Синтре: путовања по Европи и Средоземном мору, прир. Г. Тешић, Дела Станислава Кракова, Београд: Службени гласник, 26–29.
 • Краков 2021: С. Краков, „Задужбина краља Милутина код Нагоричана“, Кроз земљу наших краљева и царева, прир. Г. Тешић, Дела Станислава Кракова, Београд: Службени гласник, 157–160.
 • Краков 2021: С. Краков, „У Грачаници на Косову“, Кроз земљу наших краљева и царева, прир. Г. Тешић, Дела Станислава Кракова, Београд: Службени гласник, 181–185.
 • Краков 2021: С. Краков, „Грачаница: Роман о Милутину и Симониди“, Кроз земљу наших краљева и царева, прир. Г. Тешић, Дела Станислава Кракова, Београд: Службени гласник, 342–346.
 • Краков 2021: С. Краков, „У Бањској, у дворовима краља Милутина“, Кроз земљу наших краљева и царева, прир. Г. Тешић, Дела Станислава Кракова, Београд: Службени гласник, 269–274.
 • Краков 2021: С. Краков, „Тајна манастира Трескавца“, Кроз земљу наших краљева и царева, прир. Г. Тешић, Дела Станислава Кракова, Београд: Службени гласник, 318–323.
 • Максимовић 2003: Г. Максимовић, „Нова Србија у путописним сликама Мите Ракића“, Лесковачки зборник 13 (2003), 87–97.
 • Максимовић 2009: Г. Максимовић, „Путописна проза Митрополита Михаила (Јовановића) као узор поклоничких путовања српских монаха у 19. вијеку“, Православна теологија и култура, зборник радова са истоименог научног скупа (одржаног у Нишу, и 26. децембра 2008. године), ур. Д. Бојовић, Ниш 2009, 151–158.
 • Максимовић 2013: Г. Максимовић, „Изгнани поутник (Митрополит Михаило (Јовановић) (Сокобања, 1826-Београд, 1898)“, Заборављени књижевници, Пале: Просвјета, 85–88.
 • Максимовић 2013: Г. Максимовић, „Престонички дух (Драгомир Бра- зак, 1851–1904)“, Заборављени књижевници, Пале: Просвјета, 147–151.
 • Максимовић 2021: Г. Максимовић, „Рат и прича у књизи Живот човека на Балкану Станислава Кракова“, поговор у књизи: Станислав Краков, Живот човека на Балкану, приредио Горан Максимовић, редакција текста Владимир Меденица, Дела Станислава Кракова, Документарно-мемоарска дела, свеска 1, Београд: Службени гласник-Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 647–692.
 • Милојковић-Ђурић 1998: Ј. Милојковић-Ђурић, „Ходочашће господина Михаила, митрополита српског, Палестини и Светој гори атонској, 1883. године“, Предговор у Света Гора Атонска, Ниш: Просвета, V-XLVI.
 • Нушић 1903: Б. Нушић, Косово – опис земље и народа, свеска 2, Нови Сад: Матица српска.
 • Ракић 1987: М. Рaкић, Из Нoвe Србиje, књ. 6, посебна издања, прир. В. Стojaнчeвић, Лесковац: Нaрoдни музеј.
 • Стојанчевић 1987: В. Стojaнчeвић, „Митa Рaкић и њeгoвo дeлo o oслoбoђeним крajeвимa Србиje 1877–1878. гoдинe“, пoгoвoр у Из Нoвe Ср- биje, прир. В. Стojaнчeвић, књ. 6, посебна издања, Лесковац: Народни музеј.
 • Сава, Епископ Шумадијски 1996: Сава, Епископ Шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд–Подгорица–Крагујевац, 328–330.