Наслеђе 54 (2023)

 

(doi:10.46793/NasKg2354)

Pietro Gibellini, DAL SALMO 148 AL CANTICO DI SAN FRANCESCO

10.46793/NasKg2354.011G

11-24

Драган Б. Бошковић, (ИТАЛИЈАНСКИ) ФРАЊЕВАЧКИ СВЕТИТЕЉИ У СРПСКОЈ МЕЂУРАТНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

10.46793/NasKg2354.025B

25-47

Ricciarda Ricorda, IN ALTRE PAROLE. LA LINGUA E LA LETTERATURA ITALIANA DI JHUMPA LAHIRI

10.46793/NasKg2354.049R

49-64

Јелена Н. Арсенијевић Митрић, ОДНОС ПРЕМА МИТУ У ПОЕЗИЈИ РИМСКИХ ЛИРИЧАРА НА ОДАБРАНИМ ПРИМЕРИМА ИЗ KАТУЛОВОГ И ПРОПЕРЦИЈЕВОГ ОПУСА

10.46793/NasKg2354.065AM

65-78

Katarina V. Melić, MÉMOIRES D’HADRIEN DE MARGUERITE YOURCENAR : ENTRE AUTOBIOGRAPHIE FICTIVE ET ÉCRITURE DE L’HISTOIRE

10.46793/NasKg2354.079M

79-88

Dušica D. Todorović, LO SCRITTORE SULLA SOGLIA: IL MOTIVO PIRANDELLIANO DELL’INCONTRO CON I PERSONAGGI IN ALCUNI RACCONTI DI PRIMO LEVI

10.46793/NasKg2354.089T

89-103

Душан Р. Живковић, ПРИРОДА И ЗНАЧАЈ ТЕОРИЈЕ ОТВОРЕНОГ ДЕЛА УМБЕРТА ЕКА

10.46793/NasKg2354.105Z

105-118

Cecilia Gibellini, IL PASSERO SOLITARIO DI MONTALE: UN MERLO AZZURRO E UN FILO ROSSO

10.46793/NasKg2354.119G

119-131

Giovanni Barracco, MODERNISMO EUROPEO E CULTURA ITALIANA IN CONSERVATORIO DI SANTA TERESA DI ROMANO BILENCHI

10.46793/NasKg2354.133B

133-147

Данијела М. Јањић, КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ ФИРЕНЦЕ У СТВАРАЛАШТВУ MИЛОША ЦРЊАНСКОГ

10.46793/NasKg2354.149J

149-160

Зорана Ж. Ковачевић, ЗАЈЕДНИЧКА СТРАСТ ПРЕМА КЊИЖЕВНОСТИ: САРАДЊА АЛБЕ ДЕ СЕСПЕДЕС СА ИЗДАВАЧКОМ КУЋОМ МОНДАДОРИ

10.46793/NasKg2354.161K

161-173

Милена Р. Нешић Павковић, ИТАЛИЈА У СТВАРАЛАШТВУ ТОМАСА МАНА: НОВЕЛА СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ

10.46793/NasKg2354.175NP

175-187

Angela Fabris, FORME DI RICEZIONE, PERSISTENZE E RILETTURE DEL WESTERN ALL’ITALIANA: LA TRAIETTORIA DI DJANGO  DA SERGIO CORBUCCI A QUENTIN TARANTINO

10.46793/NasKg2354.189F

189-200

Slađana D. Stanojević, IL PERCORSO EVOLUTIVO DEI TEMPI COMPOSTI CON L’AUSILIARE AVERE NEI TESTI ITALIANI DEL XIII E DEL XIV SECOLO

10.46793/NasKg2354.201S

201-216

Марија В. Лојаница, РЕЛИГИЈА ТРАГАЊА: ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ И ИНТЕРМЕДИЈАЛНИ ХОРИЗОНТ СТРИПОВА О КОРТУ МАЛТЕЗЕУ

10.46793/NasKg2354.217L

217-235

Ljiljana Z. Petrović, ITALIANISMI MUSICALI: DISTRIBUZIONE E (IN)ADATTAMENTO – IN SERBO E ALTRE LINGUE EUROPEE

10.46793/NasKg2354.237P

237-248

Бојана В. Раденковић Шошић, ДВАДЕСЕТИ ВЕК У ОГЛЕДАЛУ ИТАЛИЈАНСКЕ РЕКЛАМЕ

10.46793/NasKg2354.249RS

249-267

Tomislav M. Pavlović, BECAUSE THERE IS (NO) HOPE FOR GUIDO CAVALCANTI AND T. S. ELIOT

10.46793/NasKg2354.269P

269-283

Александра Д. Матић, „QUESTI SCHIAVONI”: ИТАЛИЈАНСКА РЕНЕСАНСА И СЛОВЕНИ У ДЕЛУ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

10.46793/NasKg2354.285M

285-301

Данијела С. Ђоровић, МЕТАДИСКУРС У ВАЗАРИЈЕВИМ ЖИВОТИМА СЛАВНИХ СЛИКАРА, ВАЈАРА И АРХИТЕКАТА

10.46793/NasKg2354.303DJ

303-318

Aндријана М. Малоку, ПРИКАЗ ОНОСТРАНОГ ПУТОВАЊА НА ПРИМЕРУ ОДАБРАНИХ ТЕКСТОВА БОБЕ БЛАГОЈЕВИЋ И ДИНА БУЦАТИЈА

10.46793/NasKg2354.319M

319-334

Мирјана М. Секулић, ИТАЛИЈА У ПУТОПИСУ ОРИЈЕНТ ВИСЕНТЕА БЛАСКА ИБАЊЕСА

10.46793/NasKg2354.335S

335-351

Биљана Р. Влашковић Илић, ЕСТЕТИКА РУЖНОГ У РИМСКИМ ПРИЧАМА АЛБЕРТА МОРАВИЈЕ

10.46793/NasKg2354.353VI

353-367

Марија М. Панић, ИСКУСТВЕНА НАСПРАМ СИМБОЛИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ: ИНОВАЦИЈЕ MАРКА ПОЛА У ОПИСИМА ИСТОКА У ОДНОСУ НА СРЕДЊОВЕКОВНУ ДИДАКТИЧКУ КЊИЖЕВНОСТ

10.46793/NasKg2354.369P

369-382

Невена П. Цековић, ПРИЛОГ УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ НАСТАВИ КЊИЖЕВНОГ ПРЕВОЂЕЊА С ИТАЛИЈАНСКОГ НА СРПСКИ: О ИСКУСТВИМА У РАДУ С НОВИМ ПРАКТИКУМОМ

10.46793/NasKg2354.383C

383-396

Тијана Н. Кукић, КРЕИРАЊЕ ТЕКСТУАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ ПУТЕМ АНАФОРСКИХ ИЗРАЗА У РОМАНУ ОСТАЈЕМ ОВДЕ МАРКА БАЛЦАНА

10.46793/NasKg2354.397K

397-412