ЗАЈЕДНИЧКА СТРАСТ ПРЕМА КЊИЖЕВНОСТИ: САРАДЊА АЛБЕ ДЕ СЕСПЕДЕС СА ИЗДАВАЧКОМ КУЋОМ МОНДАДОРИ

Наслеђе 54 (2023), стр. 161-173

АУТОР(И): Зорана Ж. Ковачевић

Е-АДРЕСА: zorana.kovacevic@flf.unibl.org

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2354.161K

САЖЕТАК:

Циљ рада јесте освијетлити један досад недовољно истражен аспект богатог и разнородног стваралаштва италијанске књижев- нице, новинарке и ангажоване интелектуалке Албе де Сеспедес (Alba de Céspedes, 1911–1997) – сарадњу са престижном милан- ском издавачком кућом Мондадори (Arnoldo Mondadori Editore). Дугогодишња сарадња и интензивна преписка са Арнолдом Мон- дадоријем, његовим сином Албертом и блиским сарадницима подстицајан су материјал за детаљну анализу, фокусирану не само на динамике односа између Албе де Сеспедес и њеног издавача већ на реконструкцију важних момената како у стваралаштву књижевнице и њеном новинарском и друштвено-политичком ангажману тако и у историји издавачке куће.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

италијанска књижевност 20. вијека, ита- лијанска култура, италијанско новинарство, Алба де Сеспедес, издавачка кућа Мондадори

ЛИТЕРАТУРА:

 • Andreini 2005: A. Andreini, La scrittura giornalistica, in: M. Zancan, (a cura di), Alba de Céspedes, Milano: Il Saggiatore, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 330–349.
 • Babini 2018: V. P. Babini, Parole armate. Le grandi scrittrici del Novecento italiano tra Resistenza ed emancipazione, Milano: La Tartaruga.
 • Čiminari 2021: S. Ciminari, Lettere all’editore. Alba de Céspedes e Gianna Manzini, autrici Mondadori, Milano: Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.
 • Dekleva 1993: E. Decleva, Arnoldo Mondadori, Torino: UTET.
 • De Krešencio 2015: L. De Crescenzio, La necessità della scrittura. Alba de Céspedes tra Radio Bari e «Mercurio» (1943–1948), Bari: Stilo Editrice.
 • De Sespedes 2021: A. De Céspedes, Romanzi, Milano: Mondadori.
 • Di Nikola 2013а: L. Di Nicola, Mercurio. Storia di una rivista 1944–1948, Milano: Il Saggiatore.
 • Di Nikola 2013b: L. Di Nicola, Il canone inverso. I classici italiani del Novecento all’es- tero, in: L. Di Nicola e C. Schwartz (a cura di), Libri in viaggio. Classici ital- iani in Svezia, Stoccolma: Acta Universitatis Stockholmiensis, 64–88.
 • Kadioli 2005: A. Cadioli, «In nome della comune passione», Il lavoro con Mondadori, in: M. Zancan, (a cura di), Alba de Céspedes, Milano: Il Saggiatore, Fondazi- one Arnoldo e Alberto Mondadori, 350–373.
 • Karoli 1993: P. Carroli, Esperienza e narrazione nella scrittura di Alba de Céspedes, Ravenna: Longo Editore.
 • Kovačević 2019a: Z. Kovačević, Slika žene u romanu Nessuno torna indietro Albe de Sespedes, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 44/2, 133–144.
 • Kovačević 2019b: Z. Kovačević, Prevodi romana Albe de Sespedes na srpskom i hrvatskom govornom području, Anali Filološkog fakulteta, 31/2, 337–358.
 • Mondadori 1996: A. Mondadori, Lettere di una vita: 1922–1975, a cura e con un saggio introduttivo di Gian Carlo Ferretti, Milano: Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Arnoldo Mondadori editore.
 • Petrignani 2022: S. Petrignani, Le signore della scrittura, Milano: La Tartaruga. Zancan 2001: M. Zancan, Scrittrici e intellettuali del Novecento. 2. Alba de Céspedes, Milano: Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori