Категорија 54

КРЕИРАЊЕ ТЕКСТУАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ ПУТЕМ АНАФОРСКИХ ИЗРАЗА У РОМАНУ „ОСТАЈЕМ ОВДЕ“ МАРКА БАЛЦАНА

Наслеђе 54 (2023), стр. 397-412 АУТОР(И): Тијана Н. Кукић Е-АДРЕСА: tijana.kukic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Да би нарација успела неопходно је остварити текстуалну кохезију, односно тематски континуитет приповедања. Анафора је један од кључних механизама повезивања делова текста…

Детаљније

ПРИЛОГ УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ НАСТАВИ КЊИЖЕВНОГ ПРЕВОЂЕЊА С ИТАЛИЈАНСКОГ НА СРПСКИ: О ИСКУСТВИМА У РАДУ С НОВИМ ПРАКТИКУМОМ

Наслеђе 54 (2023), стр. 383-396 АУТОР(И): Невена П. Цековић Е-АДРЕСА: n.cekovic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Преводилачка компетенција, иако битна у виду практично примењивог исхода процеса учења страног језика и  предуслова за излазак на тржиште рада, чини се…

Детаљније

ИСКУСТВЕНА НАСПРАМ СИМБОЛИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ: ИНОВАЦИЈЕ MАРКА ПОЛА У ОПИСИМА ИСТОКА У ОДНОСУ НА СРЕДЊОВЕКОВНУ ДИДАКТИЧКУ КЊИЖЕВНОСТ

Наслеђе 54 (2023), стр. 369-382 АУТОР(И): Марија М. Панић Е-АДРЕСА: ms.marija.panic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави анализом дела Марка Пола Le Devisement du monde (Опис света), франко-италијанске, и највероватније најстарије верзије овог списа, зачетника жанра…

Детаљније

ЕСТЕТИКА РУЖНОГ У „РИМСКИМ ПРИЧАМА“ АЛБЕРТА МОРАВИЈЕ

Наслеђе 54 (2023), стр. 353-367 АУТОР(И): Биљана Р. Влашковић Илић Е-АДРЕСА: biljana.vlaskovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Полазећи од кључних постулата Кантове и Хартманове есте- тике лепог и узвишеног, у раду се истима супротставља естетика ружног Карла Розенкранца…

Детаљније

ИТАЛИЈА У ПУТОПИСУ „ОРИЈЕНТ“ ВИСЕНТЕА БЛАСКА ИБАЊЕСА

Наслеђе 54 (2023), стр. 335-351 АУТОР(И): Мирјана М. Секулић Е-АДРЕСА: msekulic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте анализа слике Италије у путописним текстовима Оријент Висентеа Бласка Ибањеса, насталим након путовања овог шпанског писца од Француске до…

Детаљније

ПРИКАЗ ОНОСТРАНОГ ПУТОВАЊА НА ПРИМЕРУ ОДАБРАНИХ ТЕКСТОВА БОБЕ БЛАГОЈЕВИЋ И ДИНА БУЦАТИЈА

Наслеђе 54 (2023), стр. 319-334 АУТОР(И): Aндријана М. Малоку Е-АДРЕСА: andrijana.jan19@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Компаративна анализа одабраних прозних текстова Бобе Бла- гојевић (1947–2000) и Дина Буцатија (1906–1972) омогућава нам да осветлимо присуство и промену мотива сусрета…

Детаљније

МЕТАДИСКУРС У ВАЗАРИЈЕВИМ „ЖИВОТИМА СЛАВНИХ СЛИКАРА, ВАЈАРА И АРХИТЕКАТА“

Наслеђе 54 (2023), стр. 303-318 АУТОР(И): Данијела С. Ђоровић Е-АДРЕСА: ddjorovi@f.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Писање било ког текста не подразумева и не може се свести на просту екстернализацију идеја, мисли, ставова и увида аутора, већ неминовно…

Детаљније

„QUESTI SCHIAVONI”: ИТАЛИЈАНСКА РЕНЕСАНСА И СЛОВЕНИ У ДЕЛУ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

Наслеђе 54 (2023), стр. 285-301 АУТОР(И): Александра Д. Матић Е-АДРЕСА: aleksandra.matic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави последњим есејистичким текстом Растка Петро- вића под називом Questi Schiavoni, који представља трилогију о италијанским ренесансним  уметницима  словенског   порекла.…

Детаљније

ДВАДЕСЕТИ ВЕК У ОГЛЕДАЛУ ИТАЛИЈАНСКЕ РЕКЛАМЕ

Наслеђе 54 (2023), стр. 249-268 АУТОР(И): Бојана В. Раденковић Шошић Е-АДРЕСА: radenkovicbojana@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Оглашавање као доминантни облик комуникације с потро- шачима одавно је превазишло своју економску основу. Потрошња и њени пратећи облици постају поље…

Детаљније