Категорија 54

ОДНОС ПРЕМА МИТУ У ПОЕЗИЈИ РИМСКИХ ЛИРИЧАРА НА ОДАБРАНИМ ПРИМЕРИМА ИЗ KАТУЛОВОГ И ПРОПЕРЦИЈЕВОГ ОПУСА

Наслеђе 54 (2023), стр. 65-78 АУТОР(И): Јелена Н. Арсенијевић Митрић Е-АДРЕСА: jelena.mitric@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У  раду  истражујемо  начине  обликовања,  трансформацију и функцију мита у поезији Гаја Валерија Катула, римског лири- чара Цезаровог доба и Секста…

Детаљније

(ИТАЛИЈАНСКИ) ФРАЊЕВАЧКИ СВЕТИТЕЉИ У СРПСКОЈ МЕЂУРАТНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Наслеђе 54 (2023), стр. 25-47 АУТОР(И): Драган Б. Бошковић Е-АДРЕСА: boskovicbdragan@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се више пописује, а мање тумачи, рецепција личности, теологије и духовности (италијанских) фрањевачких светитеља у делима (путописи, есеји, новински чланци)…

Детаљније

Наслеђе 54 (2023)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/NasKg2354) Pietro Gibellini, DAL SALMO 148 AL CANTICO DI SAN FRANCESCO 10.46793 11-24 Драган Б. Бошковић, (ИТАЛИЈАНСКИ) ФРАЊЕВАЧКИ СВЕТИТЕЉИ У СРПСКОЈ МЕЂУРАТНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 10.46793 25-47 Ricciarda Ricorda, IN ALTRE PAROLE. LA LINGUA E LA LETTERATURA ITALIANA…

Детаљније