Категорија 54

„РЕЛИГИЈА ТРАГАЊА“: ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ И ИНТЕРМЕДИЈАЛНИ ХОРИЗОНТ СТРИПОВА О КОРТУ МАЛТЕЗЕУ

Наслеђе 54 (2023), стр. 217-235 АУТОР(И): Марија В. Лојаница Е-АДРЕСА: marija.lojanica@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стрип-опус Хуга Прата може се сматрати једним од најзначај- нијих доприноса савремене италијанске уметности глобалној кул- тури будући да је отварање изложбе…

Детаљније

IL PERCORSO EVOLUTIVO DEI TEMPI COMPOSTI CON L’AUSILIARE „AVERE“ NEI TESTI ITALIANI DEL XIII E DEL XIV SECOLO

Наслеђе 54 (2023), стр. 201-216 АУТОР(И): Slađana D. Stanojević Е-АДРЕСА: sladjana.stanojevic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: I tempi composti con l’ausiliare avere presenti nel sistema italiano moderno rappresentano il risultato di un lungo processo di gramma- ticalizzazione delle…

Детаљније

ИТАЛИЈА У СТВАРАЛАШТВУ ТОМАСА МАНА: НОВЕЛА „СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ“

Наслеђе 54 (2023), стр. 175-187 АУТОР(И): Милена Р. Нешић Павковић Е-АДРЕСА: milena.nesic.pavkovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Било да се ради о путницима који су посећивали Италију: Паоло Хофман (Воља за срећу), Тонио Крегер (Тонио Крегер), Густав фон…

Детаљније

ЗАЈЕДНИЧКА СТРАСТ ПРЕМА КЊИЖЕВНОСТИ: САРАДЊА АЛБЕ ДЕ СЕСПЕДЕС СА ИЗДАВАЧКОМ КУЋОМ МОНДАДОРИ

Наслеђе 54 (2023), стр. 161-173 АУТОР(И): Зорана Ж. Ковачевић Е-АДРЕСА: zorana.kovacevic@flf.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада јесте освијетлити један досад недовољно истражен аспект богатог и разнородног стваралаштва италијанске књижев- нице, новинарке и ангажоване интелектуалке Албе де…

Детаљније

КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ ФИРЕНЦЕ У СТВАРАЛАШТВУ MИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Наслеђе 54 (2023), стр. 149-160 АУТОР(И): Данијела М. Јањић Е-АДРЕСА: danijelajanjic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Милош Црњански је Фиренци и Новом животу Дантеа Али- гијерија посветио поглавље О фиорентинској Беатричи у путо- пису Љубав у Тоскани. Доживљај…

Детаљније

ПРИРОДА И ЗНАЧАЈ ТЕОРИЈЕ ОТВОРЕНОГ ДЕЛА УМБЕРТА ЕКА

Наслеђе 54 (2023), стр. 105-118 АУТОР(И): Душан Р. Живковић Е-АДРЕСА: dusan.zivkovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад представља анализу природе и значаја Екове теорије отвореног дела, посредством следећих аспеката: 1. утицаја Џојсове поетике; 2. природе и функције…

Детаљније