Наслеђе 51 (2022)

 

(doi:10.46793/NasKg2251)

Радмило Н. Маројевић, ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГРАМАТИЧКИХ ОБЛИКА КАО ЛИНГВОТЕКСТОЛОШКИ ПРОБЛЕМ

10.46793/NasKg2251.009M9-25

Мирјана М. Стакић, ИЗГЛЕД И КАРАКТЕР ЧОВЕКА У ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА СА ЗООНИМСКОМ КОМПОНЕНТОМ ЗМИЈА И/ИЛИ ГУЈА

10.46793/NasKg2251.027S27-44
Сања М. Кример Габоровић, СЕМАНТИКА СРПСКИХ ПРИДЕВА ЗА ЈЕДАНАЕСТ НЕОСНОВНИХ БОЈА (БОРДО, ТИРКИЗНА, ЗЛАТНА, БЕЖ, СРЕБРНА, ТЕГЕТ, ОКЕР, ЛИЛА, ЦИКЛАМА, КРЕМ И ПИНК)10.46793/NasKg2251.045KG45-64

Александар М. Новаковић, МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ О ПОТРЕБИ УВОЂЕЊА ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК У АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

10.46793/NasKg2251.065N65-79

Sanja R. Josifović Elezović, HUMOUR IN ADULT FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION: PERCEPTIONS OF STUDENT- TEACHERS FROM A TEACHING FACULTY

10.46793/NasKg2251.081JE81-96
Сузана С. Марковић, УТИЦАЈ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОВОРНОГ ЧИНА КОМПЛИМЕНТИРАЊА КОД НЕИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА10.46793/NasKg2251.097M97-114

Katarina M. Ivanović, PREPOSITIONAL POLYSEMY – RADICAL OR MODERATE?

10.46793/NasKg2251.115I115-126
Diletta Comunello, I VERBI SINTAGMATICI IN PARLANTI DI ITALIANO L1, L2 E BILINGUI: UN’INDAGINE SPERIMENTALE10.46793/NasKg2251.127C127-140

Višnja I. Krstić, RENDERING PUNCTUATION: MILOŠ CRNJANSKI’S SEOBE IN MICHAEL HENRY HEIM’S TRANSLATION INTO THE ENGLISH LANGUAGE

10.46793/NasKg2251.141K141-153

Оља Р. Перишић Арсић, ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ПРЕВОДНИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У БИЛИНГВАЛНИМ РЕЧНИЦИМА НА ПРИМЕРУ ЛЕКСЕМЕ СТРАНАЦ

10.46793/NasKg2251.155PA155-168

Ольга А. Трапезникова, ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ „СЛОВА О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ” МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА, „СЛОВА НА АНТИПАСХУ” И „СЛОВА НА ПАСХУ” КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО)

10.46793/NasKg2251.169T169-183
Предраг З. Петровић, ХРИШЋАНСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА ИПОСТАС (ЛИЧНОСТ) У БИБЛИЈСКИМ СПИСИМА10.46793/NasKg2251.185P185-196

Ива Г. Тешић, ОБРИСИ СУМАТРАИЗМА У МИСТИЧНОЈ НОВЕЛИ ЛУНАР ЈОСИПА КУЛУНЏИЋА

10.46793/NasKg2251.197T197-210
Данијела Б. Васић, ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МОТИВ ЗМАЈЕУБИСТВА У ЈАПАНСКОМ МИТУ И ЛЕГЕНДИ10.46793/NasKg2251.211V211-224
Јелена Ђ. Марићевић Балаћ, ФИЛМ ЗАТОИЧИ (2003) ТАКЕШИЈА КИТАНА У КОНТЕКСТУ ЈАПАНСКИХ И СРПСКИХ ОБРЕДА И ОБИЧАЈА10.46793/NasKg2251.225MB225-236
Горан T. Гаврић, СИНТАГМАТСКА И ПАРАДИГМАТСКА ОСА ДАНТЕОВОГ ПАКЛА И ФИЛМА КУЋА КОЈУ ЈЕ ЏЕК САГРАДИО10.46793/NasKg2251.237G237-257
Милена Р. Нешић Павковић, СТРАТЕГИЈЕ ПОТИСКИВАЊА КРИВИЦЕ И КРИТИЧКО СУОЧАВАЊЕ С НАЦИСТИЧКОМ ПРОШЛОШЋУ У РОМАНУ У СЕНЦИ МОГА БРАТА УВЕА ТИМА10.46793/NasKg2251.259NP259-274
Марина М. Петровић Јилих, ЖИВОТ И МОЋ: ЛИК АРНОЛДА КРАУСХАРА У РОМАНУ ТУЦАЊЕ КАМЕНА КЛЕМЕНСА МАЈЕРА10.46793/NasKg2251.275PJ275-286

Неда М. Мандић, СТОХАСТИЧКА ФУЗИЈА ПОСТХУМАНОГ ИДЕНТИТЕТА КОНЦЕПТ СУБЈЕКТИВНОСТИ У РОМАНУ ПРОБНА ФАЗА ТОМАСА ПИНЧОНА

10.46793/NasKg2251.287M287-301
Игор Ђ. Цвијановић, АПОКАЛИПСА У ПОЕТИЦИ НИКА КЕЈВА: ОД ТУПЕЛА ДО ЖЕНЕВЕ10.46793/NasKg2251.303C303-317
Јована С. Павићевић, ИНТЕРТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ ДРАМЕ ЖУДЊА САРЕ КЕЈН10.46793/NasKg2251.319P319-332

Ана M. Вујовић, АКТЕРИ ФРАНЦУСКОГ КУЛТУРНОГ УТИЦАЈА У СВЕТУ

10.46793/NasKg2251.333V333-347
Марија М. Ћирић, МУЗИКА У СРПСКОМ АНИМИРАНОМ ФИЛМУ У ПЕРИОДУ 1949–1969.10.46793/NasKg2251.349C349-363

Жељка З. Пјешивац, ДE/РЕ-СТРАТИФИКАЦИЈE КАО МОДЕРНЕ ТЕХНИКЕ РЕСТАУРАЦИЈЕ: FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA (ВЕНЕЦИЈА, 1963) KАРЛА СКАРПЕ

10.46793/NasKg2251.365P365-379
Александра В. Чебашек, ЛИКОВИ ИЗ РАНИХ ЈАДА (ОСИМ ЕДУАРДА САМА, МАЈКЕ И СЕСТРЕ)10.46793/NasKg2251.383C383-391
Јована Д. Костић, ЛИК ЕДУАРДА САМА У ПЕШЧАНИКУ10.46793/NasKg2251.393K393-397
Верка Г. Карић, МАЈКА, СЕСТРА У ПОРОДИЧНОМ ЦИРКУСУ (БАШТА, ПЕПЕО, ПЕШЧАНИК, РАНИ ЈАДИ)10.46793/NasKg2251.399K399-404
Нина М. Петровић, ЛИКОВИ ИЗ ГРОБНИЦЕ ЗА БОРИСА ДАВИДОВИЧА (ХАНА КШИЖЕВСКА И БАРУХ ДАВИД НОЈМАН)10.46793/NasKg2251.405P405-412
Теодора С. Илић, ЛИКОВИ ИЗ KИШОВИХ ДРАМА10.46793/NasKg2251.413I413-420

Катарина С. Лазић, ЛИКОВИ ИЗ ГОЛОГ ЖИВОТА

10.46793/NasKg2251.421L421-427
Јелена Н. Арсенијевић Митрић, ХЕРМЕТИЗАМ У КОНТЕКСТУ ЛИРИКЕ СТАРОГ ВЕКА10.46793/NasKg2251.429AM429-431
Милица А. Кандић, АПОКАЛИПСА СУТРА: ТЕОПОЕТИКА, ПОЕЗИЈА И ОДГОЂЕНА АПОКАЛИПСА10.46793/NasKg2251.433K433-438
Милица М. Михајловић, У ЧАСТ ЈОРДАНИ МАРКОВИЋ10.46793/NasKg2251.439M439-446
Ана М. Јањушевић Оливери, СИНТАКСИЧКЕ ТЕМЕ – ИЗ НОВОГ УГЛА10.46793/NasKg2251.447JO447-451