ХРИШЋАНСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА ИПОСТАС (ЛИЧНОСТ) У БИБЛИЈСКИМ СПИСИМА

Наслеђе 51 (2022), стр. 185-196

АУТОР(И): Предраг З. Петровић

Е-АДРЕСА: djpredragpetrovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.185P

САЖЕТАК:

Појам ипостас представља један од кључних богословских термина које су свети оци користили у настојању да дефинишу смисао и значај личности у богословским споровима четвртог века. Иако се појам ипостас не среће у старојеврејском тексту,  то не значи да је смисао овог термина стран библијској мисли. Управо супротно; постоје други термини уз чију помоћ закључу- јемо да његов садашњи смисао подразумева и одговарајуће старо- јеврејске изразе. Древни јеврејски идеограми како у својим уну- трашњим значењима, тако и као идеограмски скупови који творе библијске речи, чине умногоме темељ данашњег хришћанског сагледавања овог богословски важног појма. Богојављања као божанска дејствена присуства чине основ богоименовања због чега ћемо свете библијске списе посматрати кроз призму богоустановљених идеограмских сведочанстава и порука, које говоре о божанским дејствима као о дејствима одређених божанских Лич- ности. У том смислу, библијски изрази попут одређених божанских Личности. У том смислу, библијски изрази попут и др., као идеограмски знаци божанског домостроја спасења упутиће нас на одговарајућа старозаветна откривења божанских ипостаси Бога Оца, Сина Божијег и Духа Божијег који богодејствено воде историјски домострој спасења човека и света од греха и смрти.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ипостас, (старојеврејски) идеограми, лице (Божије), присуство (Божије), Бог, Господ, реч (Божија), дух (Божији), богоименовања

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

 • Septuagint 1993: Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions  of   the Old Testament (including the Apocryphal Books), by Edwin Hatch and Henry A. Redpath (Assisted by other Scholars), Vol. II (Κ-Ω), Beneficial Books Publishers, Athens.
 • Dionysius Areopagit 1857: Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Περὶ τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας, PG [= Migne, J. P., Ἑλληνικὴ Πατρολογία -Patrologia Graeca-PG, Paris, 1857. Reprint Ἀθῆναι, 1987] 3.
 • Dionysius Areopagit 1857: Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, PG 3.
 • Leontius of Byzantium 1978: Leontius of Byzantium, Contra Nestorianos et Eutychi- anos, Leontius, in theological writings that have been edited critically by Brian, E. Daley, Leontius of Byzantium: A Critical Edition of His Works, With Prolegomena, University of Oxford, Oxford, England.
 • Maximus the Confessor 1857: Μάξιμος Ὁμολογητής, Σχόλια εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων, PG 4.
 • Psaltir 2012: Псалтир (са девет библијских песама) (превод умировљеног Епископа захумско-херцеговачког Господина Атанасија Јевтића), Братство Св. Симеона Мироточивог, Требиње-Врњци.

Литература

 • Yadin 2003: A. Yadin, „lwq as Hypostasis in the Hebrew Bible”, Journal of Biblical Literature, 122/4, The Society of Biblical Literature Press, Atlanta, Georgia, USA, 601–626.
 • Klein 1987: E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Lan- guage for Readers of English, The Beatrice & Arthur Minden Foundation & The University of Haifa, Jerusalem.
 • Mayes 1979: A. D. H. Meyes, Deuteronomy, NCB Oliphants, London, UK. McConville 1979: G. J. McConville, God’s „Name” and God’s „Glory”, Tyndale Bulletin 30, Tyndale House, Cambridge, UK. 149–163.
 • Sanford 2014: W. Sanford, MATIS (Mesaianic Aleph Tav Interlinear Scriptures), Vol. 1, Torah (with Strong’s Numbering and Hebrew Dictionary). Compiled by Wil- liam H. Sanford. British Columbia: CCB Publishing.
 • Strong 1890: J. Strong, Concise Dictionary of the Words in Hebrew Bible with their Renderings in the Authorised English Version, Abingdon Press, Neshville, New York, USA.
 • Petrović  2019:  P.   Petrović,  „The  Christological  Aspects  of  Hebrew  Ideograms”,
 • Bogoslovni vestnik, Glasilo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana.
 • Tigay 2017: J. Tigay, „To Place His Name There”: Deuteronomy’s Concept of God Plac- ing His Name in the Temple, in „Now It Happened in Those Days”, Studies in Biblical, Assyrian and Other Ancient Near Eastern Historiography Presented to Mordechai Cogan on His 75th Birthday, Vol. 1. Eisenbrauns Inc., Winona Lake, Indiana, USA, 17–26.