CIGRE 35

(doi:10.46793/CIGRE35)

Milan Đorđević, Žarko Janda, Jasna Dragosavac, Mihajlo Đorđević, Zoran Nikolić, PRAKTIČNO MERENJE UGLA SNAGE GENERATORA SA CILINDRIČNIM ROTOROM

10.46793/CIGRE35.0022DJ

22-30

Ilija Klasnić, Denis Ilić, Đorđe Jovanović, Zoran Ćirić, Dušan Kulić, Ivan Šuka, FABRIČKA ISPITIVANJA TURBOGENERATORA

10.46793/CIGRE35.0031K

31-42

Александра Димитријевић, Владимир Остојић, Владимир Пауновић, Славица Радеч, Весна Стевић, Ђорђе Јовановић, Зоран Божовић, ЕКСПЛОАТАЦИЈА ТУРБОГЕНЕРАТОРА СА СМЕТЊАМА У СИСТЕМУ ХЛАЂЕЊА ВОДОМ НАМОТАЈА СТАТОРА

10.46793/CIGRE35.0043D

43-52

Bogdan Brković, Miloš Ječmenica, Zoran Lazarević, MODELOVANJE VIŠEFAZNE ASINHRONE MAŠINE PRIMENOM EKVIVALENTNOG MAGNETSKOG KOLA

10.46793/CIGRE35.0053B

53-62

Dragan Belonić, PROGNOZA I POSTUPCI U ODRŽAVANJU NAMOTAJA STATORA

10.46793/CIGRE35.0063B

63-71

Мирослав Павићевић, Милан Милутиновић, Жељко Недељковић, КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ МАГНЕТНОГ ФЛУКСА И ВАЗДУШНОГ ЗАЗОРА НА ГЕНЕРАТОРИМА АГРЕГАТА ХЕ „БАЈИНА БАШТА“

10.46793/CIGRE35.0072P

72-85

Ivan Jagodić, Zdravko Ristić, Ilija Klasnić, Mihajlo Ristić, HLAĐENJE SINHRONIH GENERATORA VODONIKOM-MERE PREDOSTROŽNOSTI PREMA NOVIM STANDARDIMA I PRAVILNIKU

10.46793/CIGRE35.0086J

86-95

Siniša Spremić, Aleksandar Antonić, OPIS I ANALIZA KVAROVA TRANSFORMATORSKIH 110 kV PROLAZNIH IZOLATORA

10.46793/CIGRE35.0099S

99-107

Милош Бјелић, Милета Жарковић, Богдан Брковић, Татјана Миљковић, ПОРЕЂЕЊЕ МЕТОДА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ КВАРОВА ЕНЕРГЕТСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА БАЗИРАНИХ НА ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОДЗИВУ НАМОТАЈА

10.46793/CIGRE35.0108B

108-120

Valentina Vasović, Draginja Mihajlović, Jelena Lukić, Marko Cvijanović, Zoran Nikolić, Dejan Žukovski, DINAMIKA RASPODELE VODE U IZOLACIONOM SISTEMU ENERGETSKIH TRANSFORMATORA – METODE ZA PRAĆENJE I INTERPRETACIJU REZULTATA MERENJA I STATISTIČKA RASPODELA OVLAŽENOSTI TRANSFORMATORA U REPUBLICI SRBIJI

10.46793/CIGRE35.0121V

121-134

Milorad Opačić, Bojan Radojčić, Miroslav Spasov, Nenad Trkulja, ZASIĆENJE ZAŠTITNOG JEZGRA STRUJNOG TRANSFORMATORA U PRELAZNOM REŽIMU

10.46793/CIGRE35.0140O

140-154

Vladimir Šiljkut, Milan Đorđević, Nikola Lukić, Radmila Kališkić, Jelena Janković, REALIZACIJA CENTRA ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU STANJA ELEKTROENERGETSKE OPREME

10.46793/CIGRE35.0155S

155-164

Srđan Mijušković, DIGITALIZACIJA VN POSTROJENJA – MERNI TRANSFORMATORI

10.46793/CIGRE35.0165M

165-173

Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, Ranko Jasika, Stefan Obradović, PROCENA OPASNOSTI OD ELEKTRIČNOG LUKA U TS 20/0,4kV

10.46793/CIGRE35.0174S

174-183

Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, Nenad Kartalović, ISPITIVANJE EFIKASNOSTI SISTEMA ZA UZEMLJENJE PLAŠTA KABLA DO 35kV NA MESTU ULAZA KABLOVA U OBJEKTE

10.46793/CIGRE35.0184S

184-192

Branko Đorđević, Ivana Mitić, Ilija Cvijetić, Mirko Borović, Miloš Spaić, POVEZIVANJE TS 110/10 KV BEOGRAD 45 NA POSTOJEĆI KB 110 KV BR. 172 TS BEOGRAD 6 – TE-TO NOVI BEOGRAD I IZRADA PRELAZNIH SPOJNICA

10.46793/CIGRE35.0195DJ

195-201

Ivana Mitić, Mirko Borović, Igor Petković, IZBOR PRESEKA 110 KV KABLA ZA VEĆA STRUJNA OPTEREĆENJA

10.46793/CIGRE35.0202M

202-208

Павле Ивковић, Владимир Антонијевић, Лазар Млађеновић, Милета Жарковић, Драгана Жарковић, ФАЗИ ДИЈАГНОСТИКА СТАЊА НАДЗЕМНИХ ВОДОВА

10.46793/CIGRE35.0222I

222-234

Branko Đorđević, Miloš Spaić, Vladimir M. Ilić, UNAPREĐENJE KONCEPTA ODRŽAVANJA – MOGUĆNOST ZA PRELAZAK NA ODRŽAVANJE DALKOVODA NA OSNOVU STANJA

10.46793/CIGRE35.0235DJ

235-267

Vladan Perić, Branko Čalija, ANALIZA NAPREZANJA TIPSKIH PROVODNIKA PRENOSNE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA RIZIK OD OŠTEĆENJA NASTALIH EOLSKIM VIBRACIJAMA

10.46793/CIGRE35.0268P

268-283

Dimitrije Anđelković, KRTI PREKID JEZGRA KOMPOZITNIH IZOLATORA

10.46793/CIGRE35.0284A

284-292

Žarko Tomić, Andrija Radonjić, Aleksandra Višnjić, Ivan Milanov, ANALIZA HVATANJA LEDENIH NASLAGA NA FAZNIM PROVODNICIMA, ZAŠTITNOJ UŽADI I IZOLATORIMA DALEKOVODA NAPONSKIH NIVOA 110, 220 I 400 KV NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

10.46793/CIGRE35.0293T

293-303

Kristina Džodić, Danka Todorović, Miroslav Žerajić, Željko Đurišić, ANALIZA REALNIH KAPACITETA NADZEMNIH VODOVA ZA PRIKLJUČENJE VETROELEKTRANA I SOLARNIH ELEKTRANA VELIKE SNAGE

10.46793/CIGRE35.0304DZ

304-314

Ivan Milanov, Sava Skrobonja, Stefan Despotović, Aleksandar Terzić, ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE PROVODNIKA VEĆE PRENOSNE MOĆI NA POSTOJEĆIM NADZEMNIM VODOVIMA 110 kV

10.46793/CIGRE35.0315M

315-333

Stefan Despotović, Ivan Milanov, Nada Curović, Jovan Trifunović, ANALIZA GRANIČNIH USLOVA GALVANSKOG UTICAJA U BLIZINI STUBOVA VISOKONAPONSKIH NADZEMNIH VODOVA

10.46793/CIGRE35.0334D

334-346

Aleksandar Terzić, Nebojša Petrović, MODELOVANJE ZALEĐIVANJA PROVODNIKA I IZRADA KARATA DODATNOG OPTEREĆENJA OD LEDA I UDARNOG PRITISKA VETRA ZA POTREBE NACIONALNOG PRILOGA STANDARDU EN 50341-1:2012

10.46793/CIGRE35.0347T

347-355

Jelena Jonić, Uroš Radosavljević, Miloš Golubović, PRIMENA JAVNO DOSTUPNIH GEODETSKIH PODATAKA U RANIM FAZAMA PROJEKTOVANJA VISOKONAPONSKIH DALEKOVODA

10.46793/CIGRE35.0356J

356-367

Lazar Kojić, Jelisaveta Krstivojević, Vesna Mrdaković, IZBOR SILUETE I DIMENZIONISANJE KONSTRUKCIJE I GLAVE STUBA VISOKONAPONSKIH DALEKOVODA

10.46793/CIGRE35.0368K

368-380

Mihailo Antonijević, Miloš Golubović, UTICAJ ČUJNE BUKE USLED KORONA EFEKTA NA PROJEKTOVANJE NADZEMNIH VODOVA

10.46793/CIGRE35.0381A

381-391

Dragoslav Perić, Miladin Tanasković, UPOREDNA ANALIZA JEDNOPOLNIH ŠEMA TS VN/SN SA DVA VN SISTEMA SABIRNICA SA JEDNIM, 1,5 I DVA PREKIDAČA PO POLJU

10.46793/CIGRE35.0396P

396-407

Milan Jovanović, Branislav Prodanović, Dragan Anđelković, ODREĐIVANJE PRIORITETA ZA REKONSTRUKCIJU POLJA I POSTROJENJA PRENOSNE MREŽE NA OSNOVU INDEKSA ZDRAVLJA VN ELEMENATA POSTROJENJA

10.46793/CIGRE35.0408J

408-416

Jovana Stošić, Zoran Stojanović, SIMULACIJA ZASIĆENJA STRUJNIH TRANSFORMATORA

10.46793/CIGRE35.0417S

417-427

Desimir Trijić, Vladimir Ilić, Branko Đorđević, Predrag Milutinović, KONCEPT POTPUNO DIGITALNE  TRANSFORMATORSKE STANICE

10.46793/CIGRE35.0428T

428-434

Ilija Stevanović, Mladen Ostojić, Nikola Mirković, Jelena Nikolić, Zlatko Simeunović, Dejan Žukovski, ODREĐIVANJE KRITERIJUMA ZA IZBOR VELIČINE ELEKTRIČNIH PARAMETARA ELEKTROFILTERA NA OSNOVU PRAKTIČNIH PRIMERA

10.46793/CIGRE35.0440S

440-448

Nikola Kovačević, Jelena Pavlović, Brana Kostić, Miroslav Dragićević, Žarko Janda, UREĐAJ ZA BRZO PREBACIVANJE NAPAJANJA MOTORNIH 6 kV SABIRNICA SA VIŠESTRUKIM REZERVNIM IZVORIMA NAPAJANJA

10.46793/CIGRE35.0449K

449-460

Emilija Lukić, Isidora Dinčić, Aleksandar Milić, UTICAJ ODABIRA MPPT PRETVARAČA I KONFIGURACIJE FOTONAPONSKOG SISTEMA NA CENU I EFIKASNOST SISTEMA

10.46793/CIGRE35.0461L

461-472

Jelena Čakarević, Katarina Obradović, Aleksandar Milić, DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA SOLARNE ELEKTRIČNE ENERGIJE KORIŠĆENJEM MREŽNIH MONOFAZNIH INVERTORA BEZ MREŽNOG TRANSFORMATORA

10.46793/CIGRE35.0473C

473-482

Željko Despotović, Dejan Matić, Nenad Stanković, ADAPTIVNO UPRAVLJANJE IGBT ENERGETSKOG PRETVARAČA TOFREKVENTNOG PREDAJNIKA U SREDNJENAPONSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

10.46793/CIGRE35.0483D

483-507

Srđan Mijušković, DIGITALIZACIJA VN POSTROJENJA – PTP VREMENSKA SINHRONIZACIJA

10.46793/CIGRE35.0517M

517-527

Milan Đorđević, Zoran Stojanović, Nikola Lukić, REALIZACIJA UREĐAJA ZA AUTOMATIZACIJU PROCESA BAZIRANOG NA AVR SERIJI MIKROKONTROLERA

10.46793/CIGRE35.0528DJ

528-536

Ђорђе Голубовић, Јован Јовић, Зоран Стојановић, УСМЕРЕНА ПРЕКОСТРУЈНА ЗАШТИТА ЗАСНОВАНА САМО НА МЕРЕЊУ СТРУЈА

10.46793/CIGRE35.0537G

537-547

Darko Vučićević, Danilo Buha, Savo Marinković, Saša Gligorov i Nevena Malešević, Gordan Rajković i Nikola Slavković, KOORDINACIJA NEKIH FUNKCIJA SISTEMA RELEJNE ZAŠTITE I SISTEMA REGULACIJE POBUDE SA POGONSKIM DIJAGRAMOM

10.46793/CIGRE35.0548V

548-560

Milorad Zakić, Zoran Stojanović, DETEKCIJA I ESTIMACIJA MESTA KVARA NA DALEKOVODU PRIMENOM METODE PUTUJUĆIH TALASA

10.46793/CIGRE35.0561Z

561-570

Miljana Todorović, Zoran Stojanović, ANALIZA DINAMIČKIH PERFORMANSI DIGITALNIH FILTERA U MIKROPROCESORSKIM ZAŠTITNIM UREĐAJIMA

10.46793/CIGRE35.0571T

571-579

Miljana Todorović, Jelisaveta Krstivojević, UTICAJ IZBORA STRUJNIH TRANSFORMATORA NA RAD DIFERENCIJALNE ZAŠTITE

10.46793/CIGRE35.0580T

580-588

Vladan Cvejić, STANDARDIZACIJA ZA DIGITALNE ULAZE I IZLAZE FUNKCIJA RELEJNE ZAŠTITE U SERIJI STANDARDA SRPS IEC 60255

10.46793/CIGRE35.0589C

589-597

Dane Džepčeski, Jelena Pavlović i Miroslav Dragićević, Ivan Petrović, UNAPREĐENJE RADA POSTOJEĆEG SISTEMA ZA TURBINSKU REGULACIJU PROMENOM PARAMETARA REGULATORA

10.46793/CIGRE35.0598DZ

598-606

Lazar Petrović, Gojko Dotlić, Zoran Stojanović, NEKA OGRANIČENJA U PRIMENI REF ZAŠTITE U SREDNJENAPONSKIM MREŽAMA

10.46793/CIGRE35.0607P

607-617

Desimir Trijić, Vladimir Krnajski, Vladimir Đikić, Vladan Milanović, ANALIZA RADA SISTEMA ZAŠTITE PRILIKOM RAZDVAJANJA SINHORNIH ZONA U KONTINENTALNOJ EVROPI 8. JANUARA 2021. GODINE

10.46793/CIGRE35.0618T

618-627

M. Žikić, V. Ristić, V. Simović, PRIMENA METODOLOGIJE ZA PRIORITIZACIJU INVESTICIONIH PROJEKATA SA PRAKTIČNIM PRIMERIMA

10.46793/CIGRE35.0634Z

634-645

Srđan Bošković, KORIŠĆENJE ALATA ZA TRŽIŠNO MODELOVANJE PRI ANALIZI BENEFITA PO ELEKTROENERGETSKI SISTEM IZGRADNJOM NOVOG INTERKONEKTIVNOG DALEKOVODA

10.46793/CIGRE35.0646B

646-659

J. Tošić, M. Žerajić, ANALIZA NAČINA PRIKLJUČENJA SOLARNIH ELEKTRANA NA PRENOSNI SISTEM KORIŠĆENJEM KVAZIDINAMIČKE ANALIZE I PROGRAMSKOG JEZIKA DPL (DIgSILENT Programming Language)

10.46793/CIGRE35.0660T

660-669

M. Žikić, N. Vučinić, I.Trkulja, B. Peruničić, V. Ristić, PRIMENA SMART VALVE UREĐAJA ZA OTKLANJANJE ZAGUŠENJA U PRENOSNOM SISTEMU – PRIMER PRENOSNOG SISTEMA SRBIJE

10.46793/CIGRE35.0670Z

670-678

Ninel Čukalevski, ŽILAVOST (Resilience) ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA: TERMINOLOGIJA, KONCEPTI, METRIKE, POVEĆANJE I STANJE U SVETU

10.46793/CIGRE35.0693C

693-704

J. Stojković, P. Stefanov, KVANTIFIKACIJA PROSTORNOG RASPOREDA RESURSA ZA BRZU REGULACIJU FREKVENCIJE

10.46793/CIGRE35.0705S

705-712

A. Đalović, I, Sinanović, D. Prešić, T. Babnik, B. Mahkovec, METODOLOGIJA ZA PROVERU KVALITETA OBJEDINJENIH MREŽNIH MODELA

10.46793/CIGRE35.0713DJ

713-722

I. Bundalo, M. Stojić, G. Jakupović, N. Stojanović, Ž. Aćimović, N. Čukalevski, ISKUSTVA SA PUŠTANJA U RAD SCADA/EMS SISTEMA U REGIONALNOM DISPEČERSKOM CENTRU BEOGRAD

10.46793/CIGRE35.0723B

723-731

P. Lučić, E. Veljković-Grbić, T. Jelić, N. Stojaković, G. Jakupović, ALATI ZA MODELOVANJE I KONFIGURISANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM (SUP) CENTRALNOG DISPEČERSKOG SISTEMA (CDS) EPS-A

10.46793/CIGRE35.0732L

732-742

Н. Георгијевић, Д. Влаисављевић, В. Шиљкут, Д. Мисовић, С. Милић, ПРИМЕНА КОНЦЕПТА „ИНДУСТРИЈСКИ ИНТЕРНЕТ СТВАРИ“ НА ПРИМЕРУ УПРАВЉИВОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ БОЈЛЕРА КАО ПОТРОШАЧА И АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ УЧЕШЋА У РЕГУЛАЦИЈИ УЧЕСТАНОСТИ

10.46793/CIGRE35.0743G

743-752

M. Đorđević, M. Josifović, M. Kosanović, N. Georgijević, MODELOVANJE I ODREĐIVANJE PARAMETARA UPROŠĆENOG MODELA SINHRONOG GENERATORA ZA POTREBE PARAMETRIZACIJE MODELA REGULATORA NAPONA

10.46793/CIGRE35.0753DJ

753-763

G. Jakupović, T. Jelić, N. Stojaković, M. Đurković, D. Surudžić, D. Komatina, Z. Mitrović, J. Marković-Petrović, SISTEM UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM (SUP) NOVOG CENTRALNOG DISPEČERSKOG SISTEMA (CDS) EPS-A

10.46793/CIGRE35.0764J

764-773

N. Stojanović, M. Stojić, S. Cvetićanin, G. Jakupović, M. Batić, D. Popadić, S. Subotić, A.Tasić, D. Prešić, APLIKACIJA ZA DETEKCIJU CEPANJA MREŽE I RASPADA SISTEMA

10.46793/CIGRE35.0774S

774-782

A. Latinović, Ž. Nedeljković, M. Milojević, V. Stamenković, Ž. Damljanović, N. Georgijević, ODZIV TURBINSKOG REGULATORA NA HE BAJINA BAŠTA TOKOM POREMEĆAJA U INTERKONEKCIJI KONTINENTALNE EVROPE OD 8.1.2021. GODINE

10.46793/CIGRE30783L

783-791

D. Bundalo, D. Marković, S. Davidović, A. Karić, VIZUELIZACIJA REZULTATA ANALIZE SIGURNOSTI IZ TNA SOFTVERA POMOĆU VBA EXCEL MAKROA U REGIONALNIM DISPEČERSKIM CENTRIMA

10.46793/CIGRE35.0792B

792-801

D. Prešić, A. Đalović, D. Vlaisavljević, UNAPREĐENA METODOLOGIJA ZA REŠAVANJE KRATKOROČNE NEADEKVATNOSTI

10.46793/CIGRE35.0802P

802-812

А. Орлић, Г. Добрић, ПРИМЕНА СОФТВЕРСКИХ АЛАТА У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛНОГ АНГАЖОВАЊА АГРЕГАТА

10.46793/CIGRE35.0813O

813-824

J. Веселиновић, НОВА АПЛИКАЦИЈА ДОСТУПНОСТИ ПОДАТАКА НА SCADA СИСТЕМУ У НДЦ СРБИЈЕ

10.46793/CIGRE35.0825V

825-835

J. Pavlović, B. Radojičić, L. Stančić, J. Dragosavac, S. Dobričić, Ž. Janda, KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA DISPEČINGA REAKTIVNIH SNAGA IZMEĐU GENERATORA U ELEKTRANI

10.46793/CIGRE35.0836P

836-844

Маја Грбић, Александар Павловић, ИЗБОР ОПТИМАЛНОГ РЕДОСЛЕДА ФАЗА С ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА НИВОА ЈАЧИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА И МАГНЕТСКЕ ИНДУКЦИЈЕ У ОКОЛИНИ ДВОСИСТЕМСКИХ ПРЕНОСНИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА

10.46793/CIGRE35.0849G

849-857

Marija Tomić, Nada Curović, Ivan Milanov, METODE PRAĆENJA I UBLAŽAVANJA UTICAJA VISOKONAPONSKIH NADZEMNIH VODOVA NA PTICE

10.46793/CIGRE35.0858T

858-868

Marija Mitrović, Aleksandra Grujić, UTICAJ TRANZICIJE ENERGIJE NA ŽIVOTNU SREDINU

10.46793/CIGRE35.0869M

869-873

Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић, Маја Грбић, Татјана Миљковић, Радомир Стојановић, АНАЛИЗА УТИЦАЈА ВИСИНЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА НА НИВО БУКЕ У ОКОЛИНИ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

10.46793/CIGRE35.0874B

874-884

Соња Кнежевић, Златан Стојковић, Милета Жарковић, УТИЦАЈ ФРЕКВЕНЦИЈСКИ ЗАВИСНИХ ПАРАМЕТАРА ТЛА НА УДАРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗЕМЉИВАЧА

10.46793/CIGRE35.0893K

893-908

Владимир Антонијевић, Александар Савић, Милета Жарковић, Златан Стојковић, ПОРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРСКИХ АЛАТА ATP/EMTP И SIMULINK У КООРДИНАЦИЈИ ИЗОЛАЦИЈЕ

10.46793/CIGRE35.0909A

909-919

Мила Драјић, Соња Ангеловски, Андрија Орос, УТИЦАЈ СЕРИЈСКОГ РЕАКТОРА ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ СТРУЈА КРАТКОГ СПОЈА НА ПЕРФОРМАНСЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА

10.46793/CIGRE35.0920D

920-927

Aleksandar Ranković, Vladica Mijailović, POREĐENJE PERFORMANSI PSO I GA METODA PRI ODREĐIVANJU OPTIMALNOG RASPOREDA PROVODNIKA DVOSTRUKIH NADZEMNIH VODOVA

10.46793/CIGRE35.0928R

928-937

Милош Бјелић, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић, Маја Грбић, Татјана Миљковић, Радомир Стојановић, АНАЛИЗА УТИЦАЈА ВИСИНЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА НА НИВО БУКЕ У ОКОЛИНИ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

10.46793/CIGRE35.0938B

938-948

Katarina Gajić, Željko Popović, ANALIZA UTICAJA SOLARNE ELEKTRANE NA HARMONIJSKA IZOBLIČENJA STRUJE I NAPONA: STUDIJA SLUČAJA ZA SOLARNU ELEKTRANU OD 800 MVA

10.46793/CIGRE35.0949G

949-957

Milan Ivezić, Aleksandra Grujić, Dobrivoje Tarabić, Đorđe Pavlović, UTICAJ DVE VRSTE FREKNVENTNIH PRETVATRAČA NA PARAMETRE KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTRIČNOG POGONA MALE SNAGE

10.46793/CIGRE35.0958I

958-966

Jovan Mikulović, Tomislav Šekara, OPTIMALNA KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE POTROŠAČA U PRISUSTVU VIŠIH HARMONIKA NAPONA I STRUJA

10.46793/CIGRE35.0967M

967-975

Jovana Tošić, Miroslav Žerajić, SIMULACIONA PROVERA ISPUNJENOSTI ZAHTEVA IZ PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ZA NAPONSKO-REAKTIVNE MOGUĆNOSTI PROIZVODNIH OBJEKATA U PROGRAMSKOM JEZIKU DPL (DIgSILENT Programming Language)

10.46793/CIGRE35.0976T

976-985

Милица Влаисављевић, Милета Жарковић, ДИЈАГНОСТИКА СТАЊА ВИСОКОНАПОНСКИХ ПРЕКИДАЧА НА БАЗИ ON-LINE МОНИТОРИНГА

10.46793/CIGRE35.0986V

986-996

Урош Марјановић, Горан Добрић, ОПТИМИЗАЦИЈА РАДА ПРОЗЈУМЕРА У УСЛОВИМА ДИНАМИЧКОГ ТАРИФИРАЊА

10.46793/CIGRE35.0997M

997-1006

Milan Josifović, Goran Jakupović, Pavle Lučić, Nikola Stojaković, Dejan Stojčevski, Aleksandar Petković, Dušan Vlaisavljević, Matija Kostić, OPTIMIZACIONI MODUL APLIKACIJE ZA TRGOVINU REZERVAMA KAPACITETA

10.46793/CIGRE35.1012J

1012-1022

Danka Todorović, Bogdan Lutovac, Branko Leković, Zoran Vujasinović, KOORDINISANI PRORAČUNI KAPACITETA UZ POŠTOVANJE CEP ZAHTEVA ZA 70% MARGINU ZA PREKOGRANIČNE RAZMENE (MACZT)

10.46793/CIGRE35.1023T

1023-1034

Милица Вуковљак, Марко Јанковић, НОВИ УЧЕСНИЦИ НА ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

10.46793/CIGRE35.1035V

1035-1044

Ненад Стефановић, Биљана Тривић, ПРОЦЕС ФОРМИРАЊА РЕГИОНАЛНИХ КООРДИНАТОРА ЗА СИГУРНОСТ РАДА И ЊИХОВЕ УЛОГЕ

10.46793/CIGRE35.1045S

1045-1054

Dobrivoje Tarabić, Aleksandra Grujić,  ISPITIVANJE PARAMETARA FOTONAPONSKOG PANELA I OBRADA PODATAKA KORISTEĆI ARDUINO MIKROKONTROLER I MICROSOFT EXCEL

10.46793/CIGRE35.1061T

1061-1071

Boris Turković, Saša Mujović, ANALIZA RADA FOTONAPONSKIH PANELA BAZIRANIH NA RAZLIČITIIM TEHNOLOGIJAMA – PRIMJER CRNE GORE

10.46793/CIGRE35.1072T

1072-1082

Ana Petrović, Željko Đurišić, Dejan Milošević, OPTIMALNA NAZIVNA SNAGA, PREČNIK TURBINE I VISINA STUBA VETROAGREGATA U REGIONU BANATA

10.46793/CIGRE35.1083P

1083-1092

Vladan Ristić, Miljan Žikić, Ivan Trkulja, ANALIZA ISPLATIVOSTI PRIMENE SOFTVERSKOG OGRANIČENJA SNAGE PRILIKOM PRIKLJUČENJA VETROELEKTRANE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

10.46793/CIGRE35.1093R

1093-1101

Katarina Obradović, Kristina Džodić, Željko Đurišić, ANALIZA MEĐUSOBNOG UTICAJA VETROELEKTRANA U JUŽNOM BANATU NA SMANJENJE PROIZVODNJE USLED EFEKTA ZAVETRINE

10.46793/CIGRE35.1102O

1102-1112

Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, PRORAČUN STRUJE METALNOG TROFAZNOG KRATKOG SPOJA NA SN-IZVODU SA PRIKLJUČENIM INDUKCIONIM I SINHRONIM GENERATORIMA – REZULTATI PRORAČUNA

10.46793/CIGRE35.1113M

1113-1120

Aleksandar S. Jović, Lidija M. Korunović, KOEFICIJENTI SAMOREGULACIJE AKTIVNE I REAKTIVNE SNAGE PO NAPONU DOMAĆINSTVA U ZGRADAMA BEZ GREJANJA IZ TOPLANA

10.46793/CIGRE35.1121J

1121-1132

Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, PRORAČUN STRUJE METALNOG TROFAZNOG KRATKOG SPOJA NA SN-IZVODU SA PRIKLJUČENIM INDUKCIONIM I SINHRONIM GENERATORIMA – PREDLOG MODELA

10.46793/CIGRE35.1133M

1133-1140

Tomislav Rajić, Koviljka Stanković, Kovica Bibić, KOROZIJA MATERIJALA I KATODNA ZAŠTITA

10.46793/CIGRE35.1145R

1145-1154

Tomislav Rajić, Koviljka Stanković, Đorđe Čubrić, Kovica Bibić, MERENJE FAKTORA DIELEKTRIČNIH GUBITAKA DIELEKTRIKA

10.46793/CIGRE35.1155R

1155-1163

Jелена Планојевић, Јелена Лукић, Валентина Васовић, Јелена Јанковић, Драгиња Михајловић, ЧВРСТА ИЗОЛАЦИЈА ЕНЕРГЕТСКИХ TРАНСФОМАТОРА – СТРУКТУРА, ПРИМЕНСКЕ ОСОБИНЕ И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА НАКОН ФАБРИЧКОГ СУШЕЊА И ТОКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

10.46793/CIGRE35.1164P

1164-1175

Vladimir Polužanski, Nenad Kartalović, Koviljka Stanković, Boško Nikolić, Nikola Miladinović, ISTRAŽIVANJE UTICAJA PROMENE TEMPERATURE MINERALNOG ULJA NA BUDŽET MERNE NESIGURNOSTI SVEAKUSTIČNOG NEITERATIVNOG ALGORITMA ZA LOCIRANJE PARCIJALNOG PRAŽNJENJA

10.46793/CIGRE35.1176P

1176-1188

Nenad M. Kartalović, Saška D. Đekić, Saša B. Đekić, Dušan P. Nikezić i Uzahir R. Ramadani, PRIMENA NUKLEARNE MAGNETNE REZONANCIJE ZA MERENjE PROTOKA IZOLACIONE TEČNOSTI

10.46793/CIGRE35.1189K

1189-1197

Nenad Kartalović, Koviljka Stanković, Đorđe Lazarević, ISPITIVANJE DEFEKATA HAVARISANOG VISOKONAPONSKOG KABLA METODOM RADIOGRAFIJE

10.46793/CIGRE35.1198K

1198-1206

Radoslav Raković, PRIMENJIVOST AGILNOG PRISTUPA UPRAVLJANJU PROJEKTIMA NA PROJEKTE ELEKTROPRIVEDNIH TELEKOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMA

10.46793/CIGRE35.1212R

1212-1219

Jasmina Mandić-Lukić, Marko Medin, Radoslav Raković, ULOGA ZELENOG IoT U ODRŽIVOJ ENERGETSKOJ PAMETNOJ TRANZICIJI

10.46793/CIGRE35.1220ML

1220-1229

Dragan Bogojević, PRIMER PRIMENE TELEKOMUNIKACIONIH I OPERACIONIH TEHNOLOGIJA U JEDNOM EKOLOŠKOM PROJEKTU U ELEKTROPRIVREDI

10.46793/CIGRE35.1230B

1230-1240

Nina Čukić, Marina Ristić, Marko Medin, Željko Vasiljević, ANALIZA SAVREMENIH TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ZA POTREBE ZAMENE POSTOJEĆE SDH TRANSPORTNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE KOD SISTEMA SA PRENOSOM KRITIČNIH SERVISA

10.46793/CIGRE35.1241C

1241-1251

Данило Лаловић, Весна Вукићевић, Иван Вукадиновић, Вигор Станишић, Златко Митровић, Радош Вукадиновић, Миодраг Јевтић, Далибор Митић, ЈЕДНА ФАЗА ПРОШИРЕЊА МУЛТИСЕРВИСНЕ IP MPLS МРЕЖЕ ЕПС-а

10.46793/CIGRE35.1252L

1252-1260

Миленко Кабовић, Анка Кабовић, Славица Боштјанчич – Ракас, Валентина Тимченко, Јованка Гајица, БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ТЕЛЕЗАШТИТНИХ УРЕЂАЈА У ОКВИРУ РАДА ПО СТАНДАРДУ IEC 61850

10.46793/CIGRE35.1261K

1261-1268

Владимир Челебић, Ива Салом, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Миленко Кабовић, Срђан Митровић, ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСОРСКИХ АРХИТЕКТУРА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТЕЛЕЗАШТИТНОГ УРЕЂАЈА

10.46793/CIGRE35.1269C

1269-1276

Јасна Марковић-Петровић, Мирјана Стојановић, СИСТЕМИ ИНТЕЛИГЕНТНОГ ПРЕДИКТИВНОГ ОДРЖАВАЊА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ

10.46793/CIGRE35.1277MP

1277-1284

Саша Д. Милић, Горан Стојадиновић, Никола Томић, ПРИЛАГОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА ПоT КОНЦЕПТИМА СА ХИЈЕРАРХИЈСКИ ДЕФИНИСАНИМ НИВОИМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА

10.46793/CIGRE35.1285M

1285-1291

Nikola Miladinović, Vladimir Polužanski, Ivana Krstić, Dragan Bogojević, Zlatko Mitrović, Vladimir Šiljkut, Dragan Nikolić, IKT INFRASTRUKTURA CENTRA ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU

10.46793/CIGRE35.1292M

1292-1304

Nikola Marković, Jelena Ivanović, Vladimir Nešić, IMPLEMENTACIJA OPEN PLATFORM COMMUNICATION – UNIFIED ARCHITECTURE KOMUNIKACIONOG PROTOKOLA

10.46793/CIGRE35.1305M

1305-1311

Владимир Нешић, Матија Живановић, Јован Цвијовић, Ђорђе Б. Јовановић, РЕАЛИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ АУТОМАТСКОГ ПОНОВНОГ УКЉУЧЕЊА ПРЕКИДАЧА У ДИСПЕЧЕРСКОМ ТРЕНАЖНОМ СИМУЛАТОРУ СРЕДЊЕНАПОНСКЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ

10.46793/CIGRE35.1312N

1312-1320

Славица Боштјанчич Ракас, Валентина Тимченко, Миленко Кабовић, Анка Кабовић, ДЕТЕКЦИЈА САЈБЕР НАПАДА У ИНТЕЛИГЕНТНИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА

10.46793/CIGRE35.1322BR

1322-1330

Tamara Jelić, Gordan Konečni, Predrag Ilić, Goran Jakupović, Zlatko Mitrović, Danilo Lalović, Ljubodrag Josipović, Mileta Đurković, Dragan Surudžić, Danilo Komatina, ARHITEKTURA NOVOG CENTRALNOG DISPEČERSKOG SISTEMA (CDS) EPS-A

10.46793/CIGRE35.1331J

1331-1341