DOI: 10.46793/KDNN21

Download full text in PDF  

Милош М. Ковачевић, ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛСКЕ ИГРЕ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА

doi: 10.46793/KDNN21.009K

9-24

Оливера В. Радуловић, МЕТОДИЧКА ДЕЛАТНОСТ ЈОВАНА ЉУШТАНОВИЋА

doi: 10.46793/KDNN21.025R

25-32

Милка В. Николић, ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СТИЛИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА РАДОЈА СИМИЋА (НА ПРИМЕРУ РОМАНА СЕОБЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ )

doi: 10.46793/KDNN21.033N

33-47

Јелена Љ. Спасић, ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ ПРОЦЕСИ У РОМАНУ ЛЕТО КАД САМ НАУЧИЛА ДА ЛЕТИМ

doi: 10.46793/KDNN21.049S

49-63

Душанка В. Поповић, НОВА ЧИТАЊА ЈЕДНОГ ЛУТКА – ПИНОКИО У СВЈЕТЛУ ДИГИТАЛНОГ ДОБА И САВРЕМЕНИХ КУЛТУРОЛОШКИХ ГИБАЊА

doi: 10.46793/KDNN21.065P

65-83

Оливера В. Урошев Палалић, МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ МОРАЛНОСТИ УЧЕНИКА СТАРИЈЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ПРИМЕРИМА РОМАНА (ПРИМЕНОМ ТЕОРИЈЕ МОРАЛНОСТИ МАРТИНА ХОФМАНА)

doi: 10.46793/KDNN21.085UP

85-103

Софија Калезић-Ђуричковић, РЕЦЕПЦИЈА РОМАНА ЗА ДЈЕЦУ

doi: 10.46793/KDNN21.105KD

105-112

Андријана А. Николић, МОТИВИ ФАНТАСТИКЕ У РОМАНУ НА ПУТУ ЗА ДАРДЕЛ СЛОБОДАНА ЗОРАНА ОБРАДОВИЋА И У ПРИПОВЈЕДНОЈ ПРОЗИ ЗАПИСИ ИЗ ХОДНИКА ВРЕМЕНА АЛЕКСАНДРА ОБРАДОВИЋА

doi: 10.46793/KDNN21.113N

113-125

Бојана Б. Удовичић, МОТИВ ПРИЈАТЕЉСТВА У РОМАНИМА МАЛИ ПРИНЦ АНТОАНА ДЕ СЕНТ-ЕГЗИПЕРИЈА И АГИ И ЕМА ИГОРА КОЛАРОВА

doi: 10.46793/KDNN21.127U

127-134

Бранко С. Ристић, ТРАНСПОЗИЦИЈА МИТОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА У ПРОЗИ ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА

doi: 10.46793/KDNN21.135R

135-139

Дијана Љ. Вучковић, РЕЦЕПЦИЈА ПРИЧЕ СА ЕНОРМАТИВНОМ РОДНОМ КАРАКТЕРИЗАЦИЈОМ ЛИКОВА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА

doi: 10.46793/KDNN21.141V

141-160

Јулијана С. Деспотовић, Бојана М. Вељовић Поповић, ДИЈАЛЕКТИЗМИ КАО СТИЛСКО ОБЕЛЕЖЈЕ РШУМОВИЋЕВЕ ПРОЗЕ ТРИ ЧВОРА НА ТРЕПАВИЦИ

doi: 10.46793/KDNN21.161D

161-177

Марија M. Станојевић Веселиновић, ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА ЗА ДЕЦУ НА НЕМАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

doi: 10.46793/KDNN21.179SV

179-189

Душица M. Потић, АКУСТИЧКИ АСПЕКТ СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ

doi: 10.46793/KDNN21.191P

191-206

Милутин Б. Ђуричковић, ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО ЗА ДЕЦУ СРПСКИХ ПИСАЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

doi: 10.46793/KDNN21.207DJ

207-228

Ивана Р. Јовановић, МЕДИОЛОШКО-ВЕРБАТОЛОШКА И СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНОГ ДЕЧЈЕГ ВЕБ-СAЈТА ЗВРК

doi: 10.46793/KDNN21.229J

229-243

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

doi: 10.46793/KDNN21.245N

245-256

Vera M. Savić, GRAPHIC NOVELS AS A TEACHING TOOL FOR RAISING INTERCULTURAL SENSITIVITY IN PRIMARY ENGLISH CLASSROOM

doi: 10.46793/KDNN21.257S

257-271

Ivana R. Ćirković-Miladinović, LITERATURE IN THE EFL CLASSROOM: CREATIVE ACTIVITIES FOR ONLINE TEACHING TO YOUNG LEARNERS

doi: 10.46793/KDNN21.273CM

273-287

Milica D. Vukadin, DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY IN STORYTELLING WITH VERY YOUNG LEARNERS

doi: 10.46793/KDNN21.289V

289-313

Јелена П. Вељковић Мекић, Драгана О. Драгутиновић, Бојана Н. Николић, Емилија Ј. Поповић, БАЈКОВИТО ПУТОВАЊЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

doi: 10.46793/KDNN21.315VM

315-329

Ирена Б. Голубовић-Илић, КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ГРЕШКЕ СТУДЕНАТА –БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА У КОМУНИКАЦИЈИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

doi: 10.46793/KDNN21.331GI

331-346

Биљана С. Солеша, ТЕМАТИЗАЦИЈА НАСИЉА У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ – МОДЕЛ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

doi: 10.46793/KDNN21.347S

347-360

Веселин Р. Булатовић, СТВАРАЛАЧКО РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ТУМАЧЕЊУ ЋОПИЋЕВЕ ЈЕЖЕВЕ КУЋИЦЕ И БАШТЕ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ

doi: 10.46793/KDNN21.361B

361-370