НОВА ЧИТАЊА ЈЕДНОГ ЛУТКА – ПИНОКИО У СВЈЕТЛУ ДИГИТАЛНОГ ДОБА И САВРЕМЕНИХ КУЛТУРОЛОШКИХ ГИБАЊА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 65-83)

АУТОР(И): Душанка В. Поповић 

Е-АДРЕСА: dusankap@ucg.ac.me

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.065P

САЖЕТАК:

Динамична културолошка кретања на глобалном нивоу, смјена потреба усаглашена са дигиталним добом и богата симулакрумима доступним путем класика медијске сцене (радио, телевизија и филм) и путем интернета (друштвене мреже, сајтови, блогови…), условљавају интензивније интеркултуралне утицаје, али и формирање мутантних вриједносних ставова зарад лаганог и луксузног живота и вјечне младости у обећаном виртуелном свијету иза чијих слика, најчешће, не постоји ништа више од огољене и нимало лијепе стварности. У времену у којем антијунаци приче о Пинокију полако заузимају позиције јунака, изазов нам је да ову причу сагледамо у функцији очувања универзалних вриједности и врлина, како би се у средишту дјечјег интересовања сачувала лијепа ријеч, љубав и пријатељство, те добро као суштинска животна енергија и то кроз медиј звани књига, без намјере да младим генерацијама оспоримо оно што им је, као дигиталним урођеницима, ближе и неопходније него што је било генерацијама које су им претходиле. Стога смо Колодијевог Пинокија, приповијест о несташном дјечаку и бескрајној очинској љубави, насталу у 19. вијеку, но сасвим актуелну и малим читаоцима блиску, анализирали из неколико перспектива: школских програма и лектире намијењене дјеци, садржаја овог дјела и онога што оно нуди посебно кроз аспект вриједности и врлина, те кроз форме у којима се дјело током времена појављивало, с освртом на његову дигитализацију и дигитално читање у савременом добу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фантастична прича, читање, екранизација, дигитализација, вриједности, врлине

ЛИТЕРАТУРА:

Извор
 • Колоди (2015): Карло Колоди, Пинокио, Подгорица: ЗУНС.
Литература
 • Бежен (2005): Ante Bežen, Metodički pristup književnosti i medijskoj kulturi, Zagreb: Profil.
 • Батачарји (2017): Yudhijit Bhattacharjee, Zašto lažemo, National Geographic Hrvatska, 164, 16–38.
 • Висинко (2009): Karol Visinko, Dječja priča – povijest, teorija, recepcija i interpretacija, Zagreb: Školska knjiga.
 • Влајчић (2020): Milan Vlajčić, Pinokio, otkriće očinstva, https://nova.rs/ kultura/pise-milan-vlajcic-pinokio-otkrice-ocinstva/.
 • Волф (2019): Maryanne Wolf, Čitatelju vrati se kući, Zagreb: Lijevak.
 • Вуковић (1996): Novo Vuković, Dječja književnost, Nikšić: Univerzitetska riječ.
 • Вучковић (2017): Дијана Вучковић, Филмске адаптације у функцији пот- поре читању књижевности, у: Културно-потпорна средства у функцији на- ставе и учења, Ужице: Учитељски факултет, 177–190.
 • Гаспарини (1997): Giovanni Gasparini, La corsa di Pinocchio, Milano: Vita e Pensiero.
 • Гросман (2010): Meta Grosman, U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću, Zagreb: Algoritam, Traduki.
 • Калезић Радоњић (2015): Svetlana Kalezić Radonjić, Kad dobro srce oživi drvenu glavu, u: К. Колоди, Пинокио, Подгорица: ЗУНС.
 • Ланиjaдо, Пиjетра (2008): Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra, Dječje laži (Zašto ih kazuju, kako ih tumačiti?), Rijeka: Studio TiM.
 • Марфи, Холеран (2004): Karen P. Murphy, Theresa A. Holleran, do Virtual Environments Lead to Virtual Learning?, in: A.Peacock, A. Cleghorn (Еds.), Missing the Meaning, New York: Palgrave Macmillan.
 • Опачић (2011): Зорана Опачић, Поетика бајке Гроздане Олујић, Београд: Универзитет у Београду, Учитељски факултет.
 • Пешикан Љуштановић (2012): Љиљана Ж. Пешикан Љуштановић, Госпо- ђи Алисиној десној нози, Нови Сад: Змајеве дечје игре.
 • Predmetni program Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole (2017): Podgorica: Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo.
 • Проп (1990): Vladimir Jakovljevič Prop, Historijski korijeni bajke, Sarajevo: Svjetlost.
 • Речник (1969): Речник српско-хрватског књижевног језика, књига трећа, К – О, Нови Сад, Загреб: Матица српска, Матица хрватска.
 • Сигер, Mан (2009): Paul Seager, Sandi Mann, Zar bismo Vam lagali?, Zagreb: Naklada Ljevak.
 • Уванович (2008): Željko Uvanovič, Književnost i film: teorija filmske ekranizacije književnosti s primjerima iz hrvatske i svjetske književnosti, Zagreb: Matica hrvatska, ogranak.
 • Црнковић (1986): Milan Crnković, Dječja književnost, Zagreb: Školska knjiga.
Цртани филмови, серије и играни филмови
 • https://www.youtube.com/watch?v=ypzdpkndCiA https://mojtv.net/film/27940/pinokio.aspx https://www.youtube.com/watch?v=v1VH-8ezqTw
 • Бишкић (2015): ines Biškić, Filmske ekranizacije Lovrakovih i Kušanovih dječjih romana, Hrvatski, 13/1, 9–43.
 • Блустоун (1961): George Bluestone, Novels into film, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.