(26 ; 2021 ; Čačak)
Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, 2021
 

doi:10.46793/SBT26

Download full text in PDF  

SADRŽAJ

Sekcija: Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje 
Ivica Djalović, Vuk Radojević, Vojislav Mihailović, Sanja Vasiljević, Bojan Mitrović: GENOTIPSKI ODGOVOR NS HIBRIDA KUKURUZA NA POVEĆANU GUSTINU USEVA (doi: 10.46793/SBT26.011DJ) 
Ana Marjanović Jeromela, Federica Zanetti, Johann Vollmann, Barbara Alberghini, Arianna Borghesi, Sandra Cvejić, Ankica Kondić Špika, Andrea Monti, Dragana Miladinović: COMPARISON OF CAMELINA SEED YIELD AND BIOMASS PRODUCTION IN CONTRASTING ENVIRONMENTS (doi: 10.46793/SBT26.019MJ) 
Ankica Kondić Špika, Dragana Trkulja, Sanja Mikić, Ljiljana Brbaklić: COMPARISON OF AGRONOMICAL PERFORMANCE OF SERBIAN WHEAT CULTIVARS AND NILs WITH DIFFERENT PPD ALLELES (doi: 10.46793/SBT26.025KS)

 

 

Borislav Petković, Novo Pržulj, Vojo Radić, Darko Aćimović: POTENCIJAL PRINOSA GENOTIPOVA CRVENE DJETELIENE (Trifolium pratense L.)  (doi: 10.46793/SBT26.031P) 
Dalibor Tomić, Vladeta Stevović, Dragan Đurović, Milomirka Madić, Miloš Marijanović, Aleksandar Simić, Jasmina Knežević: ZNAČAJ PRAVILNE ISHRANE KRMNIH LEGUMINOZA FOSFOROM NA KISELIM ZEMLJIŠTIMA (doi: 10.46793/SBT26.037T)

 

 

Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Miladinov Mamlić, Gordana Dozet, Marija Bajagić, Marijana Jovanović, Vojin Cvijanović: PRINOS SOJE U ZAVISNOSTI OD VREMENA PRIMENE NPK ĐUBRIVA (doi: 10.46793/SBT26.043DJ)

 

 

Duško Brković, Dalibor Tomić, Snežana Branković: DIVERZITET I ANALIZA KVALITATIVNOG SASTAVA BILJNE ZAJEDNICE STRNIŠTA KAO POTENCIJALNE KRME (doi: 10.46793/SBT26.049B)

 

 

Gordana Dozet, Vojin Đukić, Zlatica Miladinov Mamlić, Nenad Đurić, Gorica Cvijanović, Marijana Jovanović Todorović, Dimitrije Dozet: UTICAJ SORTE I MIKROBIOLOŠKIH PREPARATA NA BROJ I MASU NODULA KOD ORGANSKE PROIZVODNJE PASULJA (doi: 10.46793/SBT26.055D)

 

 

Gorica Cvijanović, Eltreki Abduladim, Nenad Đurić, Vojin Đukić, Gordana Dozet, Zlatica Miladinov Mamlić, Asija Abduladim: UTICAJ PRIMENE NPK ĐUBRIVA I EFEKTIVNIH MIKROORGANIZAMA NA MASU I VISINU BILJAKA SOJE (doi: 10.46793/SBT26.061C)

 

 

Kristina Luković, Veselinka Zečević, Vladimir Perišić, Milivoje Milovanović, Kamenko Bratković, Vera Rajičić: STABILNOST PRINOSA ZRNA LINIJA PŠENICE CENTRA ZA STRNA ŽITA KRAGUJEVAC (doi: 10.46793/SBT26.067L)

 

 

Ljiljana   Bošković-Rakočević,    Gorica   Paunović,   Goran    Dugalić,    Jelena   Mladenović: POGODNOST ZEMLJIŠTA ZA GAJENJE MALINE (doi: 10.46793/SBT26.073BR) 
Marijana Dugalić, Ljiljana Bošković Rakočević, Vera Rajičić , Dragan Terzić: UTICAJ NAČINA PRIMENE MINERALNIH ĐUBRIVA NA PRINOS KROMPIRA (doi: 10.46793/SBT26.079D) 
Milena  Simić,  Vesna  Dragičević,  Željko  Dolijanović,  Milan  Brankov,  Života  Jovanović: ZNAČAJ PREDUSEVA ZA PRODUKTIVNOST KUKURUZA (doi: 10.46793/SBT26.085S) 
Milomirka Madić, Dalibor Tomić, Aleksandar Paunović, Vladeta Stevović, Dragan Đurović: PRINOS ZRNA HIBRIDA KUKURUZA RAZLIČITIH FAO GUPA ZRENJA (doi: 10.46793/SBT26.093M) 
Miroljub Aksić, Gordana Šekularac, Slaviša Gudžić, Nebojša Gudžić, Dragan Grčak, Milosav Grčak, Borivoj Pejić, Aleksandar Đikić: EFEKAT ZALIVNOG REŽIMA U ZATVORENOM PROSTORU NA INTENZITET POJAVE PLAMENJAČE KRASTAVCA (doi: 10.46793/SBT26.101A) 
Slađana Đurašević, Uroš Pešović, Dejan Vujičić, Dušan Marković, Snežana Tanasković, Dalibor Tomić, Vladeta Stevović: PRAĆENJE AKTIVNOSTI PČELA PRIMENOM RAČUNARSKE VIZIJE (doi: 10.46793/SBT26.107DJ)

 

 

Svetlana Hadžić, Alma Mičijević, Vedrana Komlen: UTICAJ AGROEKOLOŠKIH USLOVA I FAZA RAZVOJA HELJDE (Fagopyrum esculentum Moench) NA SADRŽAJ RUTINA (doi: 10.46793/SBT26.113H) 
Vladeta Stevović, Dalibor Tomić, Dragan Đurović, Milomirka Madić: UNAPREĐENJE PROIZVODNJE STOČNE HRANE NA PRIRODNIM TRAVNJACIMA (doi: 10.46793/SBT26.119S) 
Sekcija: Voćarstvo i vinogradarstvo 
Jelisaveta Seka Cvijanović, Miljan Cvetković, Tatjana Jovanović-Cvetković: UTICAJ PROREĐIVANJA PUPOLJAKA NA KVALITET PLODOVA TREŠNJE (Prunus avium L.) SORTI ‘KORDIA’ I ‘SWEETHEART’ (doi: 10.46793/SBT26.125C)

 

 

Ivana Milanović, Tomo Milošević, Gorica Paunović, Ivan Glišić, Radmila Ilić: UTICAJ HRANIVA   I  TERMINA   SADNJE  NA   PROIZVODNE  OSOBINE  JAGODE (Fragaria ananassa Duch.) (doi: 10.46793/SBT26.131M)

 

 

Nela Bojović, Milan Jovanović, Biljana Veljković, Ranko Koprivica, Dušan Marković: KALKULACIJA PROIZVODNJE KRUŠKE SORTE VILJAMOVKA NA PORODIČNOM GAZDINSTVU (doi: 10.46793/SBT26.139B)

 

 

Mlađan Garić,Vera Vukosavljević, Zoran Bosiočić: AGROBIOLOŠKA SVOJSTVA SORTE SEMIJON U OPLENAČKOM VINOGORJU (doi: 10.46793/SBT26.145G) 
Nebojša   Milošević,   Ivana   Glišić,   Milena   Đorđević,   Sanja   Radičević,   Slađana  Marić: ISPITIVANJE    SORTI    ŠLJIVE    RANOG    VREMENA    SAZREVANJA    PLODA   NA PODRUČJU ČAČKA (doi: 10.46793/SBT26.151M)

 

 

Danijela Starčević, Tatjana Jovanović-Cvetković: KOMPARATIVNE KARAKTERISTIKE INTERSPECIES HIBRIDA VINOVE LOZE I SORTE RIZLING RAJNSKI U USLOVIMA BANJALUČKE REGIJE (doi: 10.46793/SBT26.161S)

 

 

Sekcija: Zootehnika 
Blagoje Stojković, Bojan Stojanović, Nenad Đorđević, Goran Grubić, Vesna Davidović Aleksa Božičković, Radovan Raković: UTICAJ USITNJENOSTI KOMPLETNOG OBROKA ZA KRAVE U LAKTACIJI NA VREME KONZUMIRANJA I PREŽIVANJA HRANE I HEMIJSKI SASTAV MLEKA (doi: 10.46793/SBT26.167S)

 

 

 

Dušan Radivojević,  BiljanaVeljković,  Ranko  Koprivica: NORMATIVI PROIZVODNJE  NA FARMAMA MUZNIH KRAVA (doi: 10.46793/SBT26.177R) 
Goran Marković, Milomirka Madić, Jelena Pantović: UPOTREBNA VREDNOST RAZLIČITIH ŽITARICA ZA ISHRANU ŠARANSKIH RIBA (CYPRINIDAE) (doi: 10.46793/SBT26.183M) 
Ivana Božičković, Vesna Davidović, Radomir Savić, Vladimir Živković, Stefan Stepić, Vladan Đermanović: UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA HISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE MIŠIĆA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (doi: 10.46793/SBT26.189B)

 

 

Krstina  Zeljić,  Dragan  Stanojević,  Vladan  Bogdanović,  Nikolija  Gligović,  Stefan Stepić: UTICAJ GODINE, POLA I TIPA ROĐENJA NA TELESNU MASU I PORAST JAGNJADI BERGAMO RASE OVACA (doi: 10.46793/SBT26.199Z)

 

 

Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Simeon Rakonjac, Radojica Đoković, Miloš Petrović, Vladimir Dosković, Biljana Veljković: SISTEMI GAJENJA I PROIZVODNJE U ORGANSKOM OVČARSTVU I KOZARSTVU (doi: 10.46793/SBT26.205P)

 

 

Milun Petrović, Vladan Bogdanović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Simeon Rakonjac, Radojica Đoković, Miloš Petrović, Vladimir Dosković: UTICAJ ODGAJIVAČKOG PODRUČJA, GODINE ROĐENJA I SEZONE TELENJA NA PROIZVODNJU MLEKA I MLEČNE MASATI U STANDARDNIM LAKTACIJAMA KOD KRAVA SIMENTALSKE RASE (doi: 10.46793/SBT26.211P)

 

 

 

Nenad Đorđević, Dušica Radonjić, Goran Grubić, Bojan Stojanović, Aleksa Božičković, Blagoje Stojković: UTICAJ MASTI OBROKA NA SADRŽAJ ESENCIJALNIH MASNIH KISELINA U MLEČNOJ MASTI PREŽIVARA (doi: 10.46793/SBT26.219DJ)

 

 

Nikolija Gligović, Vladan Bogdanović, Radica Đedović, Dragan Stanojević, Krstina Zeljić: FENOTIPSKA VARIJABILNOST LINEARNO OCENJENIH OSOBINA TIPA PRVOTELKI HOLŠTAJN-FRIZIJSKE RASE (doi: 10.46793/SBT26.227G)

 

 

Radojica Đoković, Marko Cincović, Vladimir Kurćubić, Milun D. Petrović, Miloš Ži. Petrović, Ljiljana Anđušić, Biljana Anđelić: HOMEORETSKA REGULACUJA METABOLIČKIH FUNKCIJA KOD KRAVA U PERIPARTALNOM PERIODU (doi: 10.46793/SBT26.235DJ)

 

 

Simeon Rakonjac, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Dosković, Miloš Lukić, Zdenka Škrbić, Veselin Petričević, Milun D. Petrović: KVALITET JAJA ORGANSKIH KOKOŠI NOSILJA U RAZLIČITIM FAZAMA PROIZVODNOG CIKLUSA (doi: 10.46793/SBT26.245R)

 

 

Vesna Davidović, Zoran Popović, Predrag Perišić, Goran Slijepčević, Bojan Stojanović, Ivana Božičković: TROFEJNE KARAKTERISTIKE SRNDAĆA (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) U RAZLIČITIM LOVIŠTIMA SRBIJE (doi: 10.46793/SBT26.251D)

 

 

Vesna Davidović, Bojan Stojanović, Predrag Perišić, Slavica Aleksić, Ivana Božičković, Renata Relić: ISPITIVANJE VREDNOSTI POKAZATELJA ENERGETSKOG I PROTEINSKOG STATUSA MLEČNIH KRAVA (doi: 10.46793/SBT26.259D)

 

 

Vladimir Dosković, Snežana Bogosavljević-Bošković, Zdenka Škrbić, Miloš Lukić, Simeon Rakonjac, Veselin Petričević, Dejan Beuković: EFEKAT ENZIMA PROTEAZE NA PRINOS I UDEO JESTIVIH PRATEĆIH PROIZVODA KLANJA PILIĆA HIBRIDA MASTER GRIS (doi: 10.46793/SBT26.269D)

 

 

 

Vučeta Jaćimović, Mirjana Bojanić – Rašović, Veljko Đurović, Lazar Tomović: NOVI NAČIN UPOTREBE OKSALNE KISELINE ZA SUZBIJANJE VAROE U CRNOJ GORI (doi: 10.46793/SBT26.275J) 
Sekcija: Zaštita bilja, proizvoda i životne sredine 
Aleksandra Janićijević, Suzana Filipović, Vladimir B. Pavlović, Aleksandra Sknepnek, Danijela Kovačevič, Nenad Đorđević, Miljana Mirković, Predrag Živković: SINTEZA I STRUKTURA BAKTERIJSKE CELULOZE PRIMENOM BAKTERIJA SIRĆETNOG VRENJA (doi: 10.46793/SBT26.281J)

 

 

 

Aleksandra Petrović, Ivana Ivanović, Vojislava Bursić, Gorica Vuković, Nikola Puvača, Dušan Marinković, Bojan Konstantinović: . STRIPED FIELD MOUSE (APODEMUS AGRARIUS PALLAS, 1771) SEASONAL DYNAMICS AND ITS ROLE AS A VECTOR OF IXODID TICKS doi: (10.46793/SBT26.291P)

 

 

 

Aleksandra Petrović, Gorica Vuković, Tijana Stojanović, Dušan Marinković, Bojan Konstantinović, Bojana Špirović-Trifunović, Željka Jeličić Marinković, Vojislava Bursić: OCCURRENCE OF TROPANE ALKALOIDS IN MAIZE DUE TO THE PRESENCE OF SOLANACEAE FAMILY  (doi: 10.46793/SBT26.297P)

 

 

 

Dragutin Đukić, Leka Mandić, Vesna Đurović, Aleksandar Semenov, Slavica Vesković, Monika Stojanov, Jelena Mladenović: ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJE ČOVEKA (doi: 10.46793/SBT26.303DJ)

 

 

Emilija Kostić, Maja Vujović: TOKSIKOLOŠKI IZVEŠTAJ O TROVANJU PESTICIDIMA U JUGOISTOČNOM REGIONU SRBIJE TOKOM 2020. GODINE (doi: 10.46793/SBT26.313K) 
Gorica Đelić, Zoran Simić, Snežana Branković, Milan Stanković, Milica Pavlović, Tatjana Jakšić, Predrag Vasić: POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE I TRANSLOKACIJE METALA KOD VRSTE ACHILLEA MILLEFOLIUM SA RAZLIČITIH LOKALITETA (doi: 10.46793/SBT26.319DJ)

 

 

Gorica Đelić, Milan Stanković, Biljana Bojović, Milica Pavlović: ALERGENE BILJKE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA (doi: 10.46793/SBT26.325DJ) 
Ljubica Šarčević-Todosijević, Snežana Đorđević, Vera Popović, Ljubiša Živanović, Bojana Petrović, Nikola Đorđević, Aleksandar Stevanović: ZNAČAJ MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI VODE U ZAŠTITI ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA (doi: 10.46793/SBT26.331ST)

 

 

Maja Meseldžija, Milica Dudić, Radovan Begović, Ivana Marjanović: EFIKASNOST KOMBINACIJE MEZOTRIONA I TERBUTILAZINA IZ RAZLIČITIH PREPARATA U USEVU KUKURUZA (doi: 10.46793/SBT26.339M)

 

 

Milena Radenković, Aleksandra Milošković, Nataša Kojadinović, Simona Đuretanović, Tijana Veličković, Marijana Nikolić, Marija Jakovljević, Vladica Simić: ISHRANA GRABLJIVIH VRSTA RIBA I NJIHOV UTICAJ NA ODRŽANJE STABILNOSTI AKUMULACIJE BOVAN (doi: 10.46793/SBT26.345R)

 

 

 

Nataša Stojić, Mira Pucarević, Milica Živković, Vesna Teofilović, Dunja Prokić: UTICAJ OTPADA NA FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE ZEMLJIŠTA (doi: 10.46793/SBT26.351S) 
Nebojša  Đ.  Pantelić,  Jana  S.  Štrbački,  Goran  S.  Marković,  Jelena  B.  Popović-Đorđević: SEASONAL VARIATIONS OF THE ZAPADNA MORAVA RIVER WATER QUALITY (doi: 10.46793/SBT26.357P) 
Nikola  Lačković,  Branislav  Ranković,  Marijana Kosanić,  Nevena Petrović: DIVERZITET MAKROMICETA PLANINE ,,BUKULJA“ (doi: 10.46793/SBT26.363L) 
Slobodan Vlajić, Stevan Maširević, Jelica Gvozdanović – Varga, Dragana Milošević, Gordana Tamindžić, Janko Červenski, Maja Ignjatov: EFIKASNOST RAZLIČITIH FUNGICIDA U SUZBIJANJU PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE SPANAĆA (doi: 10.46793/SBT26.369V)

 

 

Tomislav Trišović, Lidija Rafailović, Wei Li, Branimir Grgur, Trišović Zaga: SISTEM ZA PREČIŠĆAVANJE PIJAĆE VODE SA POVEĆANOM TVRDOĆOM I KONCENTRACIJOM AMONIJAKA, GVOŽĐA, MANGANA (doi: 10.46793/SBT26.377T)

 

 

Mirko Radić, Duško Kostić, Branko Pejović, Srđan Jović, Vladan Mićić: ODREĐIVANJE TERMIČKIH   VELIČINA   KOD   PRAVOLINIJSKOG   KLIZNOG   LEŽIŠTA   NA  BAZI DISIPACIONE FUNKCIJE (doi: 10.46793/SBT26.387R)

 

 

Sekcija: Prehrambena tehnologija 
Biljana Bojović, Milica Kanjevac, Dragana Jakovljević: EFEKAT PRAJMIRANJA SEMENA PŠENICE  (Triticum aestivum  L.) NA  SADRŽAJ FOTOSINTETSKIH PIGMENATA  I UKUPNIH SOLUBILNIH PROTEINA (doi: 10.46793/SBT26.401B)

 

 

Jelena Mladenović, Veronika Marković, Ljiljana Bošković-Rakočević, Milena Đurić, Nenad Pavlović: ISPITIVANJE EKSTRAKATA ORIGANA DOBIJENIH RAZLIČITIM METODAMA (doi: 10.46793/SBT26.407M)

 

 

Jelena Mladenović, Nebojša Marković, Ljiljana Bošković-Rakočević, Milena Đurić, Nenad Pavlović: ODREĐIVANJE HEMIJSKOG SASTAVA RAZLIČITIH EKSTRAKATA ČUVARKUĆE (doi: 10.46793/SBT26.413M)

 

 

 

Marko Antonijević, Dušica Simijonović, Ana Kesić, Edina Avdović, Zoran Marković: ANTIRADIKALSKI KAPACITET (E)-N‘-1-(2,4-DIOKSO-2H-HROMEN-3(4H)- ILIDENE)ETIL)-4-HIDROKSI-3-METOKSIBENZOHIDRAZIDA (doi: 10.46793/SBT26.423A)

 

 

Marko Antonijević, Jelena Đorović Jovanović, Ana Kesić, Dejan Milenković, Zoran Marković: КOMPLEKSI ZLATA KAO POTENCIJALNI SUPLEMENTI SA ANTIKANCEROGENIM I ANTIVIRUSNIM DELOVANJEM (doi: 10.46793/SBT26.429A)

 

 

Mirjana Radovanović, Marko Petković, Vesna Đurović, Nemanja Miletić Katarina Rumenić: UTICAJ NAČINA PRESOVANJA NA PROMENE LEŠNIKOVOG ULJA TOKOM ČUVANJA I SENZORNA SVOJSTVA KEKSA (doi: 10.46793/SBT26.435R)

 

 

Monika Stojanova, Olga Najdenovska, DragutinĐukić: THE INFLUENCE OF TWO STARTER CULTURES ON THE MICROBIOLOGICAL STABILITY OF MACEDONIAN TRADITIONAL SAUSAGE (doi: 10.46793/SBT26.441S)

 

 

Nedim Ćućević, Ranko Koprivica, Mejrema Bibić, Anida Prelić, Esad Hodžić, Jasmina Mašović, Benjamin Salaković: PREGLED REZULTATA KISELOSTI SIROVOG MLEKA NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA (doi: 10.46793/SBT26.447C)

 

 

Nenad Zlatić, Vladimir Mihailović, Gorica Đelić, Marija Lješević, Vladimir Beškoski, Milan Stanković: VARIJABILNOST SESKVITERPENA ETARSKIH ULJA VRSTE TEUCRIUM MONTANUM L (doi: 10.46793/SBT26.453Z)

 

 

Radoslava Savić Radovanović, Aleksandra Aleksić-Agelidis, Jelena Aleksić Radojković: ZAKONSKI PROPISI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI-NACIONALNA I EU REGULATIVA (doi: 10.46793/SBT26.459SR)

 

 

Slaviša Stajić, Dušan Živković: HEMIJSKI SASTAV I SENZORNA SVOJSTVA FRANKFURTERA SA BILJNIM ULJIMA (doi: 10.46793/SBT26.467S) 
Vladimir     Kurćubić,     Slaviša     Stajić,     Nemanja     Miletić:     „UTICAJ     ODREĐENIH STRESOGENIH FAKTORA NA KVALITET GOVEĐEG MESA“ (doi: 10.46793/SBT26.473K) 
Žiko Milanović, Ana Kesić, Edina Avdović, Jelena Đorović Jovanović, Dejan Milenković: UTICAJ pH VREDNOSTI NA ANTIRADIKALSKI KAPACITET 4,7- DIHIDROKSIKUMARINA (doi: 10.46793/SBT26.481M)

 

 

Žiko Milanović, Marko Antonijević, Ana Kesić, Dušan Dimić, Jelena Đorović Jovanović: ANTIOKSIDATIVNI KAPACITET ANTRAHINONA IZ BILJKE RUBIA CORDIFOLIA LINN (doi: 10.46793/SBT26.487M)

 

 

Valentina Nikolić, Slađana Žilić, Marijana Simić, Milica Radosavljević, Milomir Filipović, Jelena  Srdić:  QUALITY  PARAMETERS  AND  POTENTIALS  OF  UTILIZATION  OF DIFFERENT MAIZE HYBRIDS FOR FOOD AND FEED (doi: 10.46793/SBT26.495N)

Snežana Branković, Radmila Glišić, Duško Brković, Gorica Đelić, Zoran Simić, Vera Rajičić, Ranko Sarić, Milun Jovanović: SADRŽAJ METALA U ZEMLJIŠTU I ODABRANIM BILJKAMA NA JALOVIŠTU FLOTACIJE RUDNIK DOO „RUDNIK“ (doi:10.46793/SBT26.501B)