ALERGENE BILJKE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 325-330) 
 

АУТОР(И): Gorica Đelić, Milan Stanković, Biljana Bojović, Milica Pavlović 

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.325DJ

САЖЕТАК:

U radu je prikazana kvantitativno-kvalitativna zastupljenost alergenih biljaka na području urbane sredine grada Kragujevca. Ekološke karakteristike ovih bilјaka prikazane su u vidu ekoloških indeksa i životnih formi. Rezultati istraživanja pokazuju da na istraživanom području, od ukupno konstatovanih 78 alergenih bilјnih vrsta, 50% su parkovske drvenaste biljke. Floristička analiza pokazuje da su alergene biljke iz 19 familija.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

polinacija, alergene biljke, Kragujevac

ЛИТЕРАТУРА:

Javorka S., Czapody V. (1979). Iconographia florae Austro-Orientalis Europae Centralis – Academi Kiado, Budapest.

Josifović M. ed. (1970-1977): Flora SR Srbije, 1-9, SANU, Beograd.

Kojić M., Popović R., Karadzić B. (1997). Vaskularne biljke Srbije kao indikatori staništa. Institut za istraživanja u poljoprivredi “Srbija”, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković“. Beograd.

Marković A., (2007). Stepske fitocenoze u Šumadiji. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

Nestorović, M., Jovanović M., Šovljanski G., Bajić Bibić Lj., Jokić J. (2015). Priručnik za alergene biljke. Prirodnjački muzej, Beograd.

Pavlović-Muratspahić D., Stanković M., Branković S., (2010). Taxonomical analysis of ruderal flora (sensu stricto) in area of the city of Kragujevac. Kragujevac Journal of Science. 32:101-108.

Tutin T.G. ed (1964-1980): Flora Europaea. Cambridge University Press, London. Vol: 1-5

Veljović V., (1967). Vegetacija okoline Kargujevca. Glasnik Prirodnjačkog muzeja. Serija B, knjiga 22, Beograd.