UTICAJ NAČINA PRIMENE MINERALNIH ĐUBRIVA NA PRINOS KROMPIRA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 79-84) 
 

АУТОР(И): Marijana Dugalić, Ljiljana Bošković Rakočević, Vera Rajičić, Dragan Terzić

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.079D

САЖЕТАК:

U ovom radu je prikazano kako određena doza mineralnih đubriva primenjena na različite načine utiče na prinos dve sorte krompira gajene u agroekološkim uslovima planinskog masiva Radočelo na lesiviranom zemljištu prilično povoljnih agrofizičkih i nešto lošijih agrohemijskih osobina. U toku 2018. i 2019. godine zasnovan je ogled gde su sađene sorte krompira Arizona i Esmee. Određena doza mineralnih đubriva (N200, P150, K150) zaorana je u jesen (jedan način primene), i drugi način – pola te doze za vreme predsetvene pripreme zemljišta, a polovina zajedno sa sadnjom u brazde. Rezultati ispitivanja pokazuju da je primena polovina doze predsetveno i polovina za vreme sadnje dala viši ukupan prinos obe sorte krompira, nego zaoravanje celokupne doze za vreme jesenjeg dubokog oranja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

mineralna đubriva, način primene, krompir, prinos

ЛИТЕРАТУРА

Bošković-Rakočević LJ., Dinić Z., Paunović A., Bokan N., Dugalić M., Dugalić G. (2018). Prnos i kvalitet krtola krompira u zavisnosti od đubriva. Zbornik radova, br. 23, 18-24.

Bugarčić Ž. (2015). Krompir – tehnologija proizvodnje i vodič kroz sorte. Arum, Beograd, 48.

Dugalić G., Broćić Z., Biberdžić M. (2004). Prinos krompira na lesiviranom zemljištu u zavisnosti od načina primene đubriva. Agroznanje, vol. 5.,br.1.,37-42

Gajić B., Dugalić G., Đurović N. (2001). Agrofizičke osobine lesiviranog zemljišta (luvisola) iz područja planinskog masiva Radočelo. Kongres JDPZ, Vrnjačka B., 62.

Rostami A., Davtyan V.A., Ahmadvand G. (2015). The effect of green manures and nitrogen fertilizer on yield, yield components and nitrate accumulation of potato tuber. Int. J. Biosci.,6 (8), 140-148.

Stoiljković B., Šušić S. (1975). Uticaj različitih količina složenih đubriva (NPK) na prinos krompira. Zbornik radova Ogledne stanice za selekciju i proizvodnju krompira, Sv. 2-3, Guča, 183-194.