NORMATIVI PROIZVODNJE NA FARMAMA MUZNIH KRAVA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 177-182) 
 

АУТОР(И): Dušan Radivojević,  BiljanaVeljković, Ranko Koprivica

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.177R

САЖЕТАК:

U cilju daljih investicija na farmama muznih krava dati su normativi i ekonomski parametri proizvodnje za model farme kapaciteta 50 muznih krava sa pratećim kategorijama grla. Stručnom analizom svih parametara radi ispunjenja neophodnih standarda u proizvodnji data su najoptimalnija rešenja farmerima za buduće investicije. Takođe postavljeni normativi za dati model farme mogu se koristiti pri izradi projektata i eventualnog konkurisanja za dobijanje finansijske podrške i kredita.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

model farme muznih krava, standardi proizvodnje

ЛИТЕРАТУРА:

Ivanović S., Radivojević D., Pajić M. (2008). Ekonomska efekasnost u proizvodnji mleka na porodičnim gazdinstvima. Poljoprivredna tehnika, 33(4): 87-95.

Radivojević D. (2004). Tehničko tehnološki projekat i studija izvodljivosti farme za muzne krave na porodičnom gazdinstvu. Poljoprivredni fakultet Beograd

Radivojević D., Ivanović  S., Topisirović G., Božić  S. (2009). Utvrđivanje parametara za ocenu ekonomske efikasnosti porodičnih farmi muznih krava. Poljoprivredna tehnika, 34(4): 121 – 130.

Veljković B., Koprivica R., Radivojević D., Mileusnić Z. (2018). Sensitivity of contribution margin in milk production on family farms. Journal of Central European Agriculture, 2018, 19(3): 658-677.

Veljković B., Koprivica R., Radivojević D., Petrović M. (2013). Prerequisites for the implementation of quality standards on dairy farms. 23 International Symposium,19-21 June Novi Sad, Proceedings pp.63-65.