POGODNOST ZEMLJIŠTA ZA GAJENJE MALINE

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 73-78) 
 

АУТОР(И): Ljiljana Bošković-Rakočević, Gorica Paunović, Goran Dugalić, Jelena Mladenović

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.073BR

САЖЕТАК:

U intenzivnom gajenju maline, u cilju postizanja visokih, stabilnih i redovnih prinosa, neophodno je pravilno izbalansirati mineralnu ishranu. U tom cilju postavljen je ogled sa tri varijante đubrenja (kontrola, NPK 15:15:15 (800 kg ha-1), NPK 15:15:15 (800 kg ha-1) + KAN (400 kg ha-1)), na dve različite parcele. Dobijeni rezultati pokazuju da je najmanji prinos maline ostvaren na kontroli, dok je primenom NPK đubriva i KAN-a utvrđeno povećanje prinosa maline, na obe ispitivane parcele. Dodavanje KAN-a u prihranjivanju je pokazalo pozitivne efekte na povećanje prinosa maline. Veći prosečni prinos maline ostvaren je na parceli Konopljak (17 380 kg ha-1) u odnosu na parcelu Donja (14 673 kg ha-1).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

malina, zemljište, đubrivo, prinos

ЛИТЕРАТУРА

Bošković-Rakočević, Lj., Dugalić, G. (2015): Agrofizičke i agrohemijske karakteristike zemljišta zapadne Srbije (Moravički i Kolubarski okrug) sa preporukom njegovog korišćenja za gajenje različitih vrsta voćaka. Institut za Voćarstvo Čačak, Agronomski fakultet u Čačku, 1-132.

Dale, A. (1986): Some effects of the environment on red raspberry cultivars. Acta Hort., 183, 155-161.

Milošević, T., Petrović, S. (2002): Malina – tehnologija i organizacija proizvodnje.

Agronomski fakultet Čačak, 13-79.

Nenadić, D. (1986): Uklanjanje prve serije izdanaka maline-nova metoda u gajenju maline. Jugoslovensko voćarstvo, 20, 75-76.

Nikolić, M., Milivojević, J. (2015): Jagodaste voćke tehnologija gajenja. Univerzitet u Beogradu. Poljoprivredni fakultet, Beograd.

Pejkić, B. (1996): Đubrenje voćnjaka. Dimitrije Davidović, Smederevo.

Petrović, S., Milošević, T. (2002) Malina – tehnologija i organizacija proizvodnje. Čačak: Agronomski fakultet, str. 1-245 (ISBN 86-82107-31-7, COBISS.IR- ID=97260300).

Petrović, S., Milošević, T., Jevremović, D., Glišić, I., Milošević, N. (2020): Jagodasto voće- tehnologija gajenja, zaštite i prerade. Agronomski fakultet Čačak, Institut za voćarsvo Čačak, 97-229.

Seipp, D. (1987): Effect of nitrogen supply on growth and yield of raspberry.

Erwerbsobstbau, 28, 98-101.

Stevanović, D., Martinović, Lj., Šalipurović, B. (2004): Stanje i promene agrohemijskih osobina zemljišta Ariljsko-Ivanjičkog malinogorja. Jugoslovensko voćarstvo, 38 (147-148), 139-147.

Ubavić, M., Bošković Rakočević, Lj., Paunović, G. (2016): Ishrana voćaka. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čačak, 1-242.