ISPITIVANJE EKSTRAKATA ORIGANA DOBIJENIH RAZLIČITIM METODAMA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 407-412)
 

АУТОР(И): Jelena Mladenović, Veronika Marković, Ljiljana Bošković-Rakočević, Milena Đurić, Nenad Pavlović

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.407M

САЖЕТАК:

Origano se upotrebljava u proizvodnji specifičnih aromatičnih sireva, mesnih prerađevina i jela od testa, za izradu lekovitih preparata, mirisnih sapuna, kolonjske vode i parfema. Poseban interes za origano poslednjih godina vezan je za rezultate studija njegove biološke aktivnosti koje ukazuju na širok spektar antibakterijskih, fungicidnih, antiviralnih i antioksidativnih osobina. Predmet ovog rada je ispitivanje ekstrakata biljne vrste origano (Origanum vulgare), sa ciljem da se utvrdi metoda koja je najpogodnija za ekstrahovanje ove biljne vrste i koja daje najbolje prinose ekstrakata. Urađene su četiri različite metode ekstrakcije biljne vrste origana (Origanum vulgare).  Određen  je sadržaj ekstrahovanih materija u svakom ekstraktu, sadržaj vitamina C kao i sadržaj organskih kiselina.          

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

infuz, macerat, ultrazvučna ekstrakcija, ekstrakcija po  Soxhlet-u

ЛИТЕРАТУРА:

Aćamović-Đoković G., Cvijović M. (2009). Praktikum iz Organske hemije, Agronomski fakultet, Čačak.

Damjanović B. (2007). Ekstrakcija biakativnih komponenti, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica.

Džamić M. (1984). Biohemija, Beograd.

Lajšić S., Grujić-Injac B. (1998). Hemija prirodnih proizvoda, Tehnološki fakultet, Novi Sad.

Lakušić R. (1990). Planinske biljke, Beograd.

Lampe, J.W. (1999). Health effects of vegetables and fruit: assessing mechanisms of action in human experimental studies, Am. J. Chin. Nutr., Vol. 70, 475-490.

MacVicar J. (2006). Ljekovito i začinsko bilje , Naklada Uliks, Rijeka.

Milić J., Primorac M., Savić S. (2012). Frarmaceutska tehnologija I, Farmaceutski fakultet, Beograd.

Piletić V. M., Miletić LJ. B. (1989). Organska hemija, Novi Sad, Tehnološki fakultet.

Šiler-Marinković S. (2009). Vitamini, Beograd, Tehnološko-metalurški fakultet.