EFEKAT ZALIVNOG REŽIMA U ZATVORENOM PROSTORU NA INTENZITET POJAVE PLAMENJAČE KRASTAVCA

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 101-106) 
 

АУТОР(И): Miroljub Aksić, Gordana Šekularac, Slaviša Gudžić, Nebojša Gudžić, Dragan Grčak, Milosav Grčak, Borivoj Pejić, Aleksandar Đikić

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.101A

САЖЕТАК:

Eksperimentalna istraživanja obavljena su u Gračanici 2019. godine, na komercijalnom gazdinstvu u plasteniku. Varijanta tretirana fungicidom Previcur Energy imala je u proseku najniži stepen zaraze od 0,5%. Na varijanti tretiranoj preparatom Antracol WP-70, pri zalivnoj normi od 15 mm zabeležen je intenzitet zaraze od 1,5% , dok je sa zalivnom normom od 20 mm bio viši stepen zaraze od 2,5%. Varijanta tretirana fungicidom Folio Gold sa zalivnom normom od 15 mm imala je intenzitet zaraze od 1%, a sa zalivnom normom od 20 mm registrovan je viši stepen zaraze (2%). Varijanta sa hemijskom zaštitom fungicidom Quadris u proseku je bila inficirana intenzitetom od 1%.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

krastavac, navodnjavanje, Pseudoperonospora cubensis

ЛИТЕРАТУРА:

Najafi, P. Tabatabaei, SH. (2007). Effect of using subsurface drip irrigation and Et-Hs model to increase wue in irrigation of some crops. Irrigation and Drainage 56: 477-486.

Bošnjak, Đ. (1999). Navodnjavanje poljoprivrednih useva. Univerzitet u Novom    Sadu. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, str. 260 – 261.

Gudžić, S. (2006). Praktikum iz fitopatologije. Poljoprivredni fakultet, Kosovska Mitrovica – Zubin potok.

Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V. (1993). Povrtarstvo. Univerzitet u Novom Sadu. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, str. 405 – 421.

Marić, A., Mijatović, M., Obradović, A. (2001). Atlas bolesti povrtarskih biljaka. Centar za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Školska knjiga, Novi Sad. Zajednica za voće i povrće d.d., Novi Beograd, str. 79 – 99.

Matotan, Z. (2008.). Plodovito povrće I. Az Promo, Bjelovar

Saha, L.R. (2002). Hand Book of Plant Pathology. 1st Edition, Kalyani Publishers. New Delhi, p. 928.

Zitter, T.A., Hopkins, D.L., Thomas, C.E. (1998). Compendium of Cucurbit Diseases.St. Paul, Minnesota, APS Press, p. 87.