AGROBIOLOŠKA SVOJSTVA SORTE SEMIJON U OPLENAČKOM VINOGORJU

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 26 ; 2021) (str. 145-149) 
 

АУТОР(И): Mlađan Garić,Vera Vukosavljević, Zoran Bosiočić

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT26.145G

САЖЕТАК:

U radu su prikazani rezultati proučavanja nekih agrobioloških svojstava sorte Semijon u uslovima oplenačkog vinogorja. Vinograd je podignut 2014. godine i nalazi se u fazi rastuće rodnosti. Razmak sađenja iznosi 2.5 x 1.0 m. U periodu ispitivanja vladali su povoljni meteorološki uslovi za rastenje i razviće sorte Semijon. Rezultati ispitivanja ukazuju da u oplenačkom vinogorju postoje povoljni agroekološki uslovi za gajenje sorte Semijon i postizanje karakterističnog kvaliteta grožđa i vina

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Semijon, oplenačko vinogorje, prinos, kvalitet

ЛИТЕРАТУРА:

 

Avramov, L.: (1991). Vinogradarstvo. Nolit. Beograd.

Cindrić, P., Korać Nada., Kovač, V.(2000). Sorte vinove loze. Promotej. Novi Sad.

Cindrić, P., Korać Nada, Medić Mira. (1986). Ispitivanje belih vinskih sorti rejoniranih u Vojvodini, na jednom jednostavnom uzgojnom obliku. Jugoslovensko vinogradarstvo i vinarstvo 2-3 Beograd.

Pospišilova, Dorota. (1981). Ampelografija ČSSR. Bratislava.

Zirojević, D. (1979). Poznavanje sorti vinove loze II. Niš.

Žunić, D., Garić, M. (2017). Posebno vinogradarstvo. Beograd.