Наслеђе 49 (2021)

 

(doi:10.46793/NasKg2149)

 

[9–28] Predrag S. Kovačević, GAPS IN THE ASPECTUAL PARADIGMS OF EXPERIENCER VERBS IN SERBIAN (DOI:10.46793/NasKg2149.009K)

[29–46] Кристина Д. Томић, Катарина С. Миленковић, FORENSIC SPEAKER PROFILING FROM THE SAMPLE IN ЕNGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE – VOWEL DURATION ANALYSIS (DOI:10.46793/NasKg2149.029T)

[47–62] Милица М. Михајловић, ФРАНЦУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЛЕКСЕМОМ DIEU (БОГ) И ЊИХОВИ СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ (DOI:10.46793/NasKg2149.047M)

[63–79] Александра Р. Блатешић, НАРОДНЕ ПРЕДСТАВЕ О СУНЦУ И МЕСЕЦУ У ФРАЗЕМИМА И ПАРЕМИЈАМА ИТАЛИЈАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА (DOI:10.46793/NasKg2149.063B) 

[81–89] Наташа А. Спасић, ЧИСТО НАЧИНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА (DOI:10.46793/NasKg2149.081S)

[91–105] Maja P. Stanojević Gocić, INVESTIGATING READING COMPREHENSION PROCESSES IN ESP EDUCATION (DOI:10.46793/NasKg2149.091SG)

[107–121] Татјана Љ. Глушац, Мира М. Милић, УПОТРЕБА РЕЧНИКÂ У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СТРУКЕ НА ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА (DOI:10.46793/NasKg2149.107G)

[123–138] Aleksandar Đ. Vuletić, Aleksandra P. Orašanin, ON TRANSLATING SOME APPLIED ARTS TERMS FROM SERBIAN INTO ENGLISH: AN EXPLICATIVE ANALYSIS (DOI:10.46793/NasKg2149.123V)

[139–152] Зорослав С. Спевак, Лана М. Томчић, СЛИКА ДЕТЕТА И ДЕТИЊСТВА У ДЕЛУ J. А. КОМЕНСКОГ (ПОВОДОМ 350 ГОДИНА ОД СМРТИ ВЕЛИКАНА ПЕДАГОГИЈЕ) (DOI:10.46793/NasKg2149.139S)

[153–170] Бисера С. Јевтић, УТИЦАЈ СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА МОРАЛНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА ЗАШТИЋЕНИХ ПОРОДИЧНИМ СМЕШТАЈЕМ У ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ (DOI:10.46793/NasKg2149.153J)

[171–191] Сања Б. Филиповић, Бојана П. Шкорц, СТАВОВИ СТУДЕНAТА, УЧЕСНИКА ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛУШ 2017 О КОНЦЕПЦИЈИ, АСПЕКТИМА И ОБРАЗОВНИМ ДОМЕТИМА ПРОГРАМА НА ЊИХОВ ЛИЧНИ КРЕАТИВНИ РАЗВОЈ (DOI:10.46793/NasKg2149.171F)

[193–203] Љубица М. Васић, ИДЕНТИТЕТСКИ АСПЕКТИ КУЛТУРОЛОШКОГ СУВЕРЕНИТЕТА У МОДЕРНИЗАЦИЈИ ДАЛЕКОГ ИСТОКА (DOI:10.46793/NasKg2149.193V)

[205–217] Никола М. Бубања, ДРУШТВЕНА ИНТИМНОСТ: ЉУБАВНИК СА ХИЉАДУ ЛИЦА У ПЕСМАМА ЏОНА ДАНА (DOI:10.46793/NasKg2149.205B)

[219–237] Часлав В. Николић, Ана С. Живковић, СЛИКА ШУМАДИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА КРАЈУ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА  (DOI:10.46793/NasKg2149.219N)

[239–252] Ана В. Вукмановић, ПТИЦЕ У ПРОСТОРНИМ И ВРЕМЕНСКИМ МОДЕЛИМА УСМЕНЕ ЛИРИКЕ (DOI:10.46793/NasKg2149.239V)

[253–265] Мирјана М. Бечејски, ЗАШТО ЈЕ АНДРИЋ УБИО ВУКА? (НАРАТИВНА ЕМПАТИЈА У ПРИПОВЕЦИ „АСКА И ВУК” ИВЕ АНДРИЋА) (DOI:10.46793/NasKg2149.253B)

[267–276] Софија Д. Филипов, ПРИПОВЕДАЧКИ СУБЈЕКТ И ПОЕТИКА ВИСОКОГ МОДЕРНИЗМА…: ОД АНДРИЋЕВЕ „ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ“ ДО „ПРОЉЕЋА ИВАНА ГАЛЕБА“ ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ (DOI:10.46793/NasKg2149.267F)

[277–288] Ljiljana Z. Petrović, BARICCO E JAPRISOT TRA STORIA E MEMORIA-TRAUMA TRANSGENERAZIONALE (DOI:10.46793/NasKg2149.277P)

[289–302] Оливера С. Марковић, ХУМОРНА МЕТАФОРА У „ДЕКАМЕРОНУ“: НОВЕЛА О АЛИБЕХ И РУСТИКУ (DOI:10.46793/NasKg2149.289M)

[303–320] Ивана Д. Пајић, ФУНКЦИЈА СЕЛЕКЦИЈЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ И КОНСТЕЛАЦИЈЕ ЛИКОВА У РОМАНУ ВОЛФГАНГА ХЕРНДОРФА „ЧИК“ (DOI:10.46793/NasKg2149.303P)

[321–333] Бојан М. Томић, Милица М. Томић, ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ И НАСЛЕЂЕ (DOI:10.46793/NasKg2149.321T)