ПТИЦЕ У ПРОСТОРНИМ И ВРЕМЕНСКИМ МОДЕЛИМА УСМЕНЕ ЛИРИКЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 239-252

АУТОР(И): Ана В. Вукмановић

Е-АДРЕСА: ana.vukmanovic@hotmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.239V

САЖЕТАК:

Рад показује како људско искуство и доживљаји природе утичу на поетику усмене лирике, тачније – на формирање просторних и временских модела. Функције птица у овим моделима одређене су њиховом способношћу летења и певања. Птице имају важну улогу у образовању космичких представа (осе света, свете свадбе, небеског света и господара кише). Као амбивалентне, оне припадају питомом и дивљем, људском и нељудском свету. Птице лако прелазе границе у оба смера – стижу из другог света у људски и из људског одлећу у онострани. Летом или песмом оне повезују различите сфере – небо и земљу; земљу и воду; гору, воду и поље. Једнако могу припадати даљинама и простору куће. Унутар временских модела оне маркирају преломне тренутке, временске границе и интервале, али су најчешће везане за јутро и магијски чисто време. С друге стране, миграцијом птица моделује се годишњи циклус. Као део свог и туђег света, птице су важан део представа природе у усменим лирским песмама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

усмена лирика, птице, простор, време, модел, граница

ЛИТЕРАТУРА:

 • Andrić 1929: N. Andrić, Hrvatske narodne pjesme VII, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Arnaudov, Vakarelski 2004: S”st. Arnaudov, M. Hr. Vakarelski, B”lgarsko narodno tvorchestvo v dvanadeset toma. T. V. Obredni pesni, pod redakciata na T. Mollov, Varna: LiterNet.
 • Bahtin 1978: M. Bahtin, Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse, Beograd: Nolit.
 • Bušetić 1902: T. Bušetić, Srpske narodne pesme s melodijama iz Levča, Beograd:
 • SANU.
 • Čajkanović 1927: V. Čajkanović, Srpske narodne pripovetke, Beograd: Srpska kralje- vska akademija.
 • Čajkanović 1973: V. Čajkanović, Mit i religija u Srba, Beograd: SKZ. Detelić 1992: M. Detelić, Mitski prostor i epika, Beograd: SANU
 • Đorđević 1953: T. Đorđević, Veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju, SEZ LXVI, Beograd: SANU.
 • Đorđević 1984: T. Đorđević, Naš narodni život 1, Beograd: Prosveta.
 • Elijade 2003: M. Elijade, Sveto i profano, Sremski Karlovci / Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Foucault, Michel. 1997. Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias. http://www.viz- kult.org/propositions/alineinnature/pdfs/Foucault-OfOtherSpaces1967.pdf, 13. 12. 2019.
 • Gezeman 1925: G. Gezeman, Erlangenski rukopis, Sremski Karlovci: Srpska manas- tirska štamparija.
 • Gura 2004: A. Gura, Simbolika životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji, Beograd: Brimo/ Logos/ Aleksandrija.
 • Jastrebov 1886: I. S. Jastrebov, Obychai i pѣsni tureckih” Serbov”, S. Peterburg: Tipo- grafia V. S. Balasheva.
 • Karanović 1990: Z. Karanović, Narodne pesme u Danici, Novi Sad: Matica srpska / Beograd: Institut za književnost i umetnost.
 • Karanović 1999: Z. Karanović, Narodne pesme u Danici, Novi Sad: Matica srpska / Beograd: Institut za književnost i umetnost.
 • Karanović 2011: Z. Karanović, Gavran i soko kao svadbeni medijatori u tri svatovske pesme (ili zaboravljena priča o inicijaciji), u: M. Detelić, D. Bošković (ur.), Ptice: književnost, kultura, Kragujevac: Liceum 14, 125–140.
 • Karadžić 1898: V. Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme V, Beograd: Državno izdanje.
 • Karadžić 1973: V. Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa I, Beograd: SANU. Odeljenje jezika i književnosti.
 • Karadžić 1975: V. Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme I, Beograd: Nolit. Kostić 1982: P. Kostić, Lazarice u selu Surlici, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja, 46, Beograd: 9–40.
 • Krnjević 1988: H. Krnjević, Skice za vidove kompozicije lirske narodne pesme, u: N. Petković, (ur.), Poetika srpske književnosti, Beograd: Institut za književnost i umetnost/ Narodna knjiga, 117–139.
 • Kuhač 1880: F. Kuhač, Južno-slovjenske narodne popievke III, Zagreb: Tiscara i lito- grafija C. Albrechta.
 • Kuhač 1881: F. Kuhač, Južno-slovjenske narodne popievke IV, Zagreb: Tiscara i lito- grafija C. Albrechta.
 • Kuhač 1941: F. Kuhač, Južno-slovjenske narodne popievke V, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Loma 1999: A. Loma. ’Petlić’, ’palidrvce’ ili ’oploditelj, Beograd: Kodovi slovenskih kultura, 4, Beograd, 131–144.
 • Loma 2003: A. Loma, „’Dva vrana gavrana’ – Corvux covex u slovenskoj epici. Komparativni pregled”, Kodovi slovenskih kultura, br. 8, Clio: Beograd, str. 109–132.
 • Marjanić 2011: S. Marijanić, „Duša kao postmortalna ptica: južno/slavenske folk- lorne predodžbe o duši-ptici i/ili ptici-duši”, u: M. Detelić, D. Bošković (ur.), Ptice: književnost, kultura, Kragujevac: Liceum 14, 27–50.
 • Maerčik 2003: M. Maerčik, Ptica-dusha v slavjanskoj tradicii: nekatorye aspekty tipologii i genezisa, Beograd: Kodovi slovenskih kultura, 8, Beograd, 33–42.
 • Mal’cev 1989: G. I. Mal’cev, Tradicionaln’ie formuly russkoj narodnoj neobredovoj liriki, Leningrad: Nauka (Leningradsukoe otdelenie).
 • Mcdowell 1996: M. J. Mcdowell: The Bakhtinian Road to Ecological Insight, in: C. Glotfelty, H. Fromm (ed.), The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, Athens/ London: The University of Georgia Press, 375–391.
 • Mos 1982: M. Mos, Sociologija i antropologija, Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Pantić 1964: M. Pantić, Narodne pesme u zapisima XVXVIII veka, Beograd: Prosveta. Petranović 1989: B. Petranović, Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine I, Sarajevo: Svjetlost.
 • Obradović1894: M. Obradović, Ženske narodne pjesme (bosanske) u okolini gra- hovskoj, Beograd, Bratstvo, Beograd, 268–293.
 • Petrović 2003: T. Petrović, U uže ždral, Beograd, Kodovi slovenskih kultura, 8, Beograd, 98–108.
 • Pešikan Ljuštanović 2011: Lj. Pešikan Ljuštanović, Usmena uspavanka – uslovnost žanra, Beograd, Godišnjak Katedre za srspku književnost i južnoslovenske književnosti za školsku 2010/2011, Beograd, 131–148.
 • Pešikan Ljuštanović 2017: Lj. Pešikan Ljuštanović, Dojenje i majčino mleko u tradi- cionalnoj kulturi Srba, u: L. Marinković (ur.), Svakodnevni život deteta, Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 199–214.
 • Prop 1990: V. Prop, Historijski korijeni bajke, Sarajevo: Svjetlost.
 • Radulović 2011: N. Radulović, Drvo sveta. Problem poetike jednostavnih oblika na primeru jedne formulne slike, u: M. Detelić, S. Samardžija (ur.), Živa reč. Zbornik u čast prof. dr Nade Milošević Đorđević, Beograd: Balkanološki insti- tut SANU/ Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 535–550.
 • Rečnik MS: Rečnik srpskoga jezika, Novi Sad: Matica srpska, 2007.
 • Soldatović 1924: N. Soldatović, Dodole, Kićine pesme, knj 1, Beograd: Uredništvo Kiće, 25–26.
 • Stošić 1924: S. Stošić, Kićine pesme I. Beograd: Uredništvo Kiće, 79.
 • Trebješanin 2008: Ž. Trebješanin, Predstava o detetu u srpskoj kulturi, Beograd: Sofos. Veselinović 1890: J. H. Veselinović, Lazarice, srpski narodni običaj (u Vranju i Vranjskom okrugu), Beograd, Bratstvo, Beograd, 66–94.
 • Valencova, Vinogradova 2009: M. M. Valencova i L. N. Vinogradova, „Musor”, Slav- janskie drevnosti. Jetnolingvisticheskij slovar’, tom 3, Moskva: Mezhdunar- odnye otnoshenija: 337–340.
 • Vukmanović 2016: A. Vukmanović, Oživljeni pejzaž groblja: konceptualizacije smrti u usmenoj lirici, Beograd, Folkloristika, 1/2, Beograd, 65‒82, http://www. folkloristika.org/site/assets/files/1081/vukmanovic.pdf, 11. 11. 2017.
 • Vukmanović 2017: A. Vukmanović, „The tree-sign in oral lyrics: fragments of a mythopoetic picture of the world”, u: Z. Karanović (ur.), Gora božurova (biljni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena), Beograd: Udruženje folklorista Srbije / Univerzitetska bioblioteka „Svetozar Mrković”, 25‒37.