Категорија 49

ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ И НАСЛЕЂЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 321-333 АУТОР(И): Бојан М. Томић, Милица М. Томић Е-АДРЕСА: bojantomic@imsi.rs, tomic.milica.bg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је синтетизовано деловање професора Ђорђа Станојевића на пољу бележења и очувања наслеђа. Обухваћене су његове практичне…

Детаљније

ФУНКЦИЈА СЕЛЕКЦИЈЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ И КОНСТЕЛАЦИЈЕ ЛИКОВА У РОМАНУ ВОЛФГАНГА ХЕРНДОРФА „ЧИК“

Наслеђе 49 (2021), стр. 303-320 АУТОР(И): Ивана Д. Пајић Е-АДРЕСА: ivana.pajic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Године 2010. Волфганг Херндорф (нем. Wolfgang Herrndorf) објавио је роман за младе Чик (нем.  Tschick). Роман  је  доживео велики успех, добитник је…

Детаљније

ХУМОРНА МЕТАФОРА У „ДЕКАМЕРОНУ“: НОВЕЛА О АЛИБЕХ И РУСТИКУ

Наслеђе 49 (2021), стр. 289-302 АУТОР(И): Оливера С. Марковић Е-АДРЕСА: olivera.markovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте хуморна метафора о „утеривању ђавола у пакао” из десете новеле трећег дана Бокачовог Декамерона. При анализи метафоре методолошки смо…

Детаљније

ПРИПОВЕДАЧКИ СУБЈЕКТ И ПОЕТИКА ВИСОКОГ МОДЕРНИЗМА…: ОД АНДРИЋЕВЕ „ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ“ ДО „ПРОЉЕЋА ИВАНА ГАЛЕБА“ ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 267-276 АУТОР(И): Софија Д. Филипов Е-АДРЕСА: filipov1@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду ће бити приказан поетички лук који спаја Андрићеву Проклету авлију и Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице, и граница или,…

Детаљније

ЗАШТО ЈЕ АНДРИЋ УБИО ВУКА? (НАРАТИВНА ЕМПАТИЈА У ПРИПОВЕЦИ „АСКА И ВУК” ИВЕ АНДРИЋА)

Наслеђе 49 (2021), стр. 253-265 АУТОР(И): Мирјана М. Бечејски Е-АДРЕСА: becejskim@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Два су основна циља овога рада. Први, општији и једним делом књижевнотеоријски, јесте да у оквиру ауторовог шире заснованог проучавања наративне емпатије,…

Детаљније

ПТИЦЕ У ПРОСТОРНИМ И ВРЕМЕНСКИМ МОДЕЛИМА УСМЕНЕ ЛИРИКЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 239-252 АУТОР(И): Ана В. Вукмановић Е-АДРЕСА: ana.vukmanovic@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад показује како људско искуство и доживљаји природе утичу на поетику усмене лирике, тачније – на формирање просторних и временских модела. Функције…

Детаљније

СЛИКА ШУМАДИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА КРАЈУ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 219-237 АУТОР(И): Часлав В. Николић, Ана С. Живковић Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs, ana.zivkovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овим истраживањем истакнута је вредност простора као амбијента који рефлектује путању судбине књижевних јунака и типове приповедачке свести.…

Детаљније

ДРУШТВЕНА ИНТИМНОСТ: ЉУБАВНИК СА ХИЉАДУ ЛИЦА У ПЕСМАМА ЏОНА ДАНА

Наслеђе 49 (2021), стр. 205-217 АУТОР(И): Никола М. Бубања Е-АДРЕСА: nikola.bubanja@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се поетизација интиме, која се у појединим песмама Џона Дана превасходно јавља у опозицији према јавном, и која има установљени…

Детаљније

ИДЕНТИТЕТСКИ АСПЕКТИ КУЛТУРОЛОШКОГ СУВЕРЕНИТЕТА У МОДЕРНИЗАЦИЈИ ДАЛЕКОГ ИСТОКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 193-203 АУТОР(И): Љубица М. Васић Е-АДРЕСА: vasic_ljubica@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Спој модерног и класичног, односно спој традиције и процесa индустријализације, може да се осети у свим порама јапанског друштва. Упркос снази модерне…

Детаљније