Наслеђе 55 (2023)

 

(doi:10.46793/NasKg2355)

Јелена Л. Петковић, ИДИОЛЕКТ ДОБРИЛА НЕНАДИЋА У КОНТЕКСТУ НОВИЈИХ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА СРПСКЕ ПРОЗЕ

10.46793/NasKg2355.011P

11-23

Марија Н. Јаневска, КВАНТИТЕТ ВОКАЛА У КОСОВСКО-РЕСАВСКОМ ДИЈАЛЕКТУ: АНАЛИЗА СПОНТАНОГ ГОВОРА

10.46793/NasKg2355.025J

25-36

Јулијана М. Вулетић, НЕМАЧКИ ФРАЗЕОЛОГОЗМИ У ДИЈАСПОРАЛНОМ ЈЕЗИКУ СРПСКИХ РАДНИХ МИГРАНАТА

10.46793/NasKg2355.037V

37-50

Младен Д. Папаз, КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА ИМЕНИЦА СА ДИРЕКТНИМ ЕПИСТЕМИЧКИМ ЗНАЧЕЊЕМ У НОВИНСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА НА СРПСКОМ И ЊЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

10.46793/NasKg2355.051P

51-65

Danica M. Jerotijević Tišma, “I WENT TO VENICE AND WAS VERY WORRIED.” – DIFFERENTIAL SUBSTITUTION OF THE /V/-/W/ CONTRAST IN SERBIAN-ENGLISH INTERPHONOLOGY

10.46793/NasKg2355.067JT

67-87

Александра Б. Шуваковић, УНИСОНОСТ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ И ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

10.46793/NasKg2355.105S

89-105

Горан П. Коруновић, ДИНАМИКА ЖЕЉЕ У БОЖЈИМ ЉУДИМА БОРИСАВА СТАНКОВИЋА И КУЋИ МАРИЈЕ ПОМОЋНИЦЕ ИВАНА ЦАНКАРА

10.46793/NasKg2355.107K

107-120

Марина М. Петровић Јилих, САВРЕМЕНА НЕМАЧКА КВИР КЊИЖЕВНОСТ У ИНТЕРНАЦИОНАЛНОЈ ГЕРМАНИСТИЦИ (СА ПРИМЕРОМ ИЗ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ)

10.46793/NasKg2355.121PJ

121-133

Dušan B. Ivanović, READING DOYLE’S THE HOUND OF THE BASKERVILLES THROUGH THE PRISM OF THE GOTHIC GENRE

10.46793/NasKg2355.135I

135-146

Горан Ј. Петровић, КРИТИКА СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗАПАДНОЕВРОПСКОГ ДРУШТВА У ФИЛМУ НЕБЕСКО КРАЉЕВСТВО РИДЛИЈА СКОТА

10.46793/NasKg2355.147P

147-166

Предраг М. Крстић, НАСЛЕЂЕ EДИПОВЕ СФИНГЕ: УДЕС САМОИДЕНТИФИКОВАЊА

10.46793/NasKg2355.167K

167-181

Лазар П. Милентијевић, Л. Н. ТОЛСТОЈ И Ф. М. ДОСТОЈЕВСКИ КАО ПРЕТЕЧЕ РУСКЕ РЕЛИГИЈСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

10.46793/NasKg2355.183M

183-197

Здравко Б. Јовановић, СУБВЕРЗИВНОСТ И ЛОЈАЛНОСТ У ПРВОЈ АПОЛОГИЈИ ЈУСТИНА ФИЛОСОФА

10.46793/NasKg2355.199J

199-217

Биљана С. Пејић, ПСИХОЛОШКЕ СТУДИЈЕ ЛИЧНОСТИ УМЕТНИКА

10.46793/NasKg2355.219P

219-233

Бојана М. Јерковић-Бабовић, ЧИТАЊЕ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ТРАНСГРЕСИЈА ДИНАМИЧКИХ ПОЈМОВА И ЗНАЧЕЊА У АРХИТЕКТОНСКОМ ДИСКУРСУ – ФЕНОМЕН ФЛУИДНОСТИ

10.46793/NasKg2355.235JB

235-254

Тијана Ј. Мачкић, РАЗВОЈ МЕТОДА РЕФЕРЕНЦИЈАЛОСТИ У САВРЕМЕНОЈ ПРОЈЕКТАНТСКОЈ И ДИДАКТИЧКОЈ ПРАКСИ АРХИТЕКТУРЕ

10.46793/NasKg2355.255M

255-270

Жељка З. Пјешивац, ПАЛИМПСЕСТ КАО ТЕХНИКА КОНЗЕРВАЦИЈЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА KРИСТАЛНИХ КУЋА МВРДВ СТУДИЈА

10.46793/NasKg2355.271P

271-286

Марија М. Каран, МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО ДЕЛОВАЊЕ РАДИО БЕОГРАДА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

10.46793/NasKg2355.287K

287-297

Дина Д. Војводић Николић, ПРЕДЛОГ ОДРЕЂЕЊА ПОЈМА МУЗИЧКА КРИТИКА И ТИПОЛОГИЈЕ КРИТИЧКИХ ТЕКСТОВА МЕЂУРАТНОГ ДОБА У СРБИЈИ

10.46793/NasKg2355.299VN

299-312

Јована С. Анђелковић, АПОКАЛИПСА – ШАНСА ЗА ПОНОВНИ СУСРЕТ СА БОГОМ

10.46793/NasKg2355.315A

315-321

Бојана С. Милосављевић, ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС И (ЗЛО)УПОТРЕБА ЈЕЗИКА

10.46793/NasKg2355.323M

323-328

Татјана Г. Трајковић, ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ ИЗМЕЂУ ГРАЂЕ И НАУЧНОГ РАДА

10.46793/NasKg2355.329T

329-331