Наслеђе 53 (2022)

 

(doi:10.46793/NasKg2253)

Nikola D. Vujčić, WÖRTERBÜCHER ZWISCHEN ÜBERSETZUNG, WORTSCHATZLERNEN UND DIDAKTIK. EINE UNTERSUCHUNG ZUR WÖRTERBUCHBENUTZUNG DER GERMANISTIKSTUDIERENDEN IN SERBIEN

10.46793/NasKg2253.009V

9-26

Тања З. Русимовић, ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА ИДЕНТИТЕТ КАО АНАКАТАФОРИЧКИ ЕНДОЦЕНТРИЧНИ АНТЕЦЕДЕНТ РЕЛАТИВНЕ КЛАУЗЕ

10.46793/NasKg2253.027R

27-41

Тијана Н. Кукић, АНАФОРА И УПОТРЕБА ЧЛАНА У ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ

10.46793/NasKg2253.043K

43-59

Јелена Љ. Спасић, ИДИОСТИЛ КОЛУМНИ MОМА KАПОРА У ВОДИЧУ КРОЗ СРПСКИ МЕНТАЛИТЕТ

10.46793/NasKg2253.061S

61-76

Лена З. Нинковић, ДИСКУРЗИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У СВЕТЛУ КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКОГ ПРИСТУПА: ДИХОТОМНА КОНСТРУКЦИЈА ДРУШТВЕНИХ УЛОГА У МЕДИЈСКОМ И МЕЗОПОЛИТИЧКОМ ДИСКУРСУ

10.46793/NasKg2253.077S

77-93

Tamara N. Janevska, THE INTELLECTUAL DOMAIN: CONCEPTUALIZING SOME ASPECTS OF MENTAL ACTIVITY IN ENGLISH AND SERBIAN

10.46793/NasKg2253.095J

95-110

Snežana М. Zečević, THE PROJECT-BASED LEARNING APPROACH IN TEACHING ЕNGLISH AT THE TERTIARY LEVEL OF EDUCATION: CLASSROOM EXPERIENCE

10.46793/NasKg2253.111Z

111-127

Георгина В. Фреи, УСПЕШНОСТ И ВАРАЊЕ НА E-КОЛОКВИЈУМУ: ЕВАЛУАЦИЈА ИЗ УГЛА СТУДЕНАТА

10.46793/NasKg2253.129F

129-150

Јелена Б. Бакалуца, АНАЛИЗА ДИДАКТИЧКОГ ДИСКУРСА У ФУНКЦИЈИ ПИСАЊА ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

10.46793/NasKg2253.151B

151-167

Милена М. Видосављевић, АНАЛИЗА МУЛТИМОДАЛНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА ХИСПАНИСТИКЕ

10.46793/NasKg2253.169V

169-184

Ивана Ђ. Ђорђев, O ПОДЕЛИ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕДА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА

10.46793/NasKg2253.185D

185-201

Milena M. Kaličanin, DIGITAL LITERATURE: DEFINITIONS, EMERGING FORMS, ACADEMIC CONTEXTS

10.46793/NasKg2253.203K

203-214

Ана С. Живковић, СИМБОЛИЧКИ И ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ БЕОГРАДА И САРАЈЕВА У РОМАНУ ГОСПОЂИЦА ИВЕ АНДРИЋА

10.46793/NasKg2253.215Z

215-228

Јелена Б. Ђукић, ЕЛЕМЕНТИ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ И ЊИХОВА ФУНКЦИЈА У ДОРУЧКУ КОД ТИФАНИЈА ТРУМАНА КАПОТЕА И БЛЕЈКА ЕДВАРДСА

10.46793/NasKg2253.229D

229-245

Александра Ч. Вукотић, ТАЈНЕ УВЕЋАЊА: ТЕХНОЛОГИЈА И ИМАГИНАЦИЈА У ДЕЛУ ДОНА ДЕЛИЛА И МИКЕЛАНЂЕЛА АНТОНИОНИЈА

10.46793/NasKg2253.247V

247-265

Бојан M. Марковић, ПОЕЗИЈА ВАСКА ПОПЕ У КОНТЕКСТУ НАСТАВНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ И УЧЕНИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

10.46793/NasKg2253.267M

267-281

Rosanna Morabito, ZAHARIJA ORFELIN E IL CANTINIERE SERBO

10.46793/NasKg2253.283M

283-298

Снежана Ј. Милојевић, МУЧЕНИЧКА СМРТ СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА – МЕДИЕВИСТИЧКО ГЛЕДИШТЕ

10.46793/NasKg2253.299M

299-310

Вукашин Д. Милићевић, ГОРГОНИЈА

10.46793/NasKg2253.311M

311-324

Јована Р. Пикулић, ПРЕФИКС МЕТА У ТЕОРИЈАМА УМЕТНОСТИ

10.46793/NasKg2253.325P

325-339

Милка В. Николић, ИНТЕГРАЛНОСТИЛИСТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА СРПСКЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ: НОВА ИСТРАЖИВАЊА У КОНТЕКСТУ ПРЕТХОДНИХ

10.46793/NasKg2253.341N

341-353

Горана Г. Зечевић Крнета, ГРАМАТИКА ШПАЊОЛСКОГ ЈЕЗИКА

10.46793/NasKg2253.355ZK

355-363

Милица Б. Мојсиловић, ПОТРАГА ЗА ЧИТАОЦЕМ НА ПЛАНУ КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКЕ ДИЈАХРОНИЈЕ

10.46793/NasKg2253.365M

365-369