Наслеђе 52 (2022)

 

(doi:10.46793/NasKg2252)

Anđela T. Vujošević, SERBIEN IN DER OPFER- ODER TÄTERROLLE? ARGUMENTATIONSANALYSE AM BEISPIEL DER CHARAKTERISIERUNG IM MAGAZIN DER SPIEGEL 1999

10.46793/NasKg2252.009V

9-23

Maurizio N. Barbi, IL SIGNIFICATO ESTENSIVO DI ABBIGLIAMENTO E IL LIMITE D’USO „ENOLOGIA“ NEL VOCABOLARIO ZINGARELLI

10.46793/NasKg2252.025B

25-40

Milana L. Dodig, QUESTION DE LA FONCTION ET DE LA TRADUCTION DE L’ONOMATOPÉE DANS LA BANDE DESSINÉE

10.46793/NasKg2252.041D

41-54

Слађана М. Цукут, ДВОАКЦЕНАТСКЕ РИЈЕЧИ У ГОВОРУ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ

10.46793/NasKg2252.055C

55-70

Predrag J. Mutavdžić, THE LEXEME ARM (WEAPON) IN GREEK AND ALBANIAN IDIOMATIC EXPRESSIONS WITH AN OVERVIEW OF THE SERBIAN COUNTERPARTS

10.46793/NasKg2252.071M

71-84

Тијана С. Весић Павловић, ПРИДЕВИ УПОТРЕБЉЕНИ УЗ ЛЕКСЕМЕ ПУТЕВА И СТАЗА У ОСНОВНОМ И МЕТАФОРИЧКОМ ЗНАЧЕЊУ

10.46793/NasKg2252.085VP

85-99

Биљана Ј. Стикић, САВРЕМЕНИ ФРАНКОФОНИ ПИСЦИ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА: ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

10.46793/NasKg2252.101S

101-115

Tijana D. Gajić, CHALLENGING NEOLIBERALISM: THE STATUS OF ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE AS SEEN BY STUDENTS IN SERBIA

10.46793/NasKg2252.117G

117-133

Аднан Х. Бјелак, СТРАНИ ЈЕЗИЦИ У ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ПРОСТОРУ НОВОГ ПАЗАРА

10.46793/NasKg2252.135B

135-146

Arijana M. Luburić Cvijanović, FROM CROSSING THE RIVER TO THE LOST CHILD: A GENEALOGY OF LIMINAL SPACE

10.46793/NasKg2252.147LC

147-160

Јованка Д. Калаба Карлица, ПРЕГЛЕД МОГУЋИХ ТУМАЧЕЊА И ПРЕВОДНИХ РЕШЕЊА СТАРОЕНГЛЕСКЕ ЕЛЕГИЈЕ „ЖЕНИНА ТУГОВАНКА”

10.46793/NasKg2252.161K

161-173

Тамара М. Костић Пахноглу, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΟΙΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΦΡΑΓΚΙΑ

10.46793/NasKg2252.175KP

175-191

Ивана Р. Глигоријевић, АРАПСКИ РОМАН АЛИЈЕНАЦИЈЕ: БАМБУСОВА СТАБЉИКА САУДА САНУСИЈА

10.46793/NasKg2252.193G

193-206

Виолета Р. Митровић, АРХЕТИП ТРГОВИНЕ У ЗЛАТНОМ РУНУ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

10.46793/NasKg2252.207M

207-223

Јелена Н. Арсенијевић Митрић, РАТОВИ И ГРАДОВИ У РОМАНУ МАТИЈАСА ЕНАРА ЗОНА

10.46793/NasKg2252.225AM

225-238

Никола Р. Бјелић, ПРИПОВЕДНИ ПОСТУПЦИ У ПОВРАТКУ У АРКАДИЈУ СЛАВИЦЕ ГАРОЊЕ И ДЕТИЊСТВУ НАТАЛИ САРОТ

10.46793/NasKg2252.239B

239-250

Александра В. Чебашек, ТИПОВИ УОКВИРАВАЊА У РОМАНУ ЗОНА ЗАМФИРОВА СТЕВАНА СРЕМЦА У СВЕТЛУ КОГНИТИВНЕ НАРАТОЛОГИЈЕ

10.46793/NasKg2252.251C

251-268

Марија М. Грујић, О ДУХОВНОМ И ФИЗИЧКОМ НЕСТАНКУ И ТРАЈАЊУ У ПРОЗНОМ ДЕЛУ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА

10.46793/NasKg2252.269G

269-282

Биљана С. Тешановић, ДОК ВАС ДАН НЕ РАСТАВИ ИЛИ ХАНДКЕОВ ХИПЕРТЕКСТУАЛНИ ОДЈЕК БЕКЕТОВЕ ПОСЛЕДЊЕ ТРАКЕ

10.46793/NasKg2252.283T

283-298

Бранислава B. Васић Ракочевић, ЛИПТОНОВ ЧАЈ РАДОМИРА КОНСТАНТИНОВИЋА И ИЗАЗОВ РАДИО-ДРАМЕ

10.46793/NasKg2252.299VR

299-309

Снежана Р. Булат, Небојша M. Карталија, ЛИК КРАЉИЦЕ ЈАКВИНТЕ У ИСТОРИЈИ И ДРАМСКИМ ОСТВАРЕЊИМА ЈОВАНА СУБОТИЋА

10.46793/NasKg2252.311B

311-326

Гордана И. Залад, ИДЕОЛОШКО-ПОЛИТИЧКО ПРЕВАСПИТАВАЊЕ ЖЕНА У ЛОГОРИМА ГОЛИ ОТОК И СВЕТИ ГРГУР (АНАЛИЗА СВЕДОЧАНСТАВА)

10.46793/NasKg2252.327Z

327-339

Маја В. Радивојевић Славковић, ИНКОНГРУЕНЦИЈА КАО ЈЕДНО ОД СРЕДСТАВА ТУМАЧЕЊА ХУМОРА У МУЗИЦИ

10.46793/NasKg2252.341RS

341-352

Ана Д. Козић, У ПОТРАЗИ ЗА ФИКЦИЈСКИМ БЕБАМА

10.46793/NasKg2252.355K

355-360

Mилена Р. Нешић Павковић, ЈЕЛЕНА СУБОТИЋ: ЖУТА ЗВЕЗДА, ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ ПОСЛЕ КОМУНИЗМА

10.46793/NasKg2252.361NP

361-366

Наташа А. Спасић, ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: КОРИСТАН СТРУЧНИ ОСЛОНАЦ ЗА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК

10.46793/NasKg2252.367S

367-371