ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ „ΛΟΙΜΟ“ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΦΡΑΓΚΙΑ

Наслеђе 52 (2022), стр. 175-191

АУТОР(И): Тамара М. Костић Пахноглу

Е-АДРЕСА: tamara.kostic.pahnoglu@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.175KP

САЖЕТАК:

Η παρούσα εργασία διερευνά τον τρόπο σύνθεσης των χαρακτή- ρων των φυλακισμένων που χρησιμοποιεί ο Έλληνας μεταπολεμικός πεζογράφος Αντρέας Φραγκιάς στο τρίτο μυθιστόρημά του Λοιμός. Το τρίτο του μυθιστόρημα συνήθως χαρακτηρίζεται ως αλληγορικό και παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες όσα αφορά τους χαρακτήρες. Οι φυλακισμένοι είναι πολλοί και το πλαίσιο αυτής της εργασίας δεν επιτρέπει την εξέταση όλων. Για αυτή την έρευνα επιλέξαμε τέσσερις χαρακτήρες που εμφανίζονται πιο συχνά από τους άλλους. Το θεω- ρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιούμε για αυτή την έρευνα είναι της Shlomith Rimmon-Kenan. Από την άποψη σύνθεσης των χαρακτή- ρων εξετάζουμε με ποια συχνότητα ο αφηγητής χρησιμοποιεί τους άμεσους προσδιορισμούς και την έμμεση παρουσίαση και σε ποιους δείκτες της έμμεσης παρουσίασης δίνει προτεραιότητα. Ο Φραγκιάς σε όλο το έργο του δίνει ελευθερία στον αναγνώστη να βγάλει μόνος του συμπεράσματα σχετικά με την συμπεριφορά των χαρακτήρων και τα κίνητρά τους, και σε αυτή την εργασία προσπαθήσαμε να το αποδείξουμε. Τέτοιος τρόπος αφήγησης συνήθως χαρακτηρίζεται από πολύ περισσότερες έμμεσες παρουσιάσεις σε σχέση με του άμεσους προσδιορισμούς και οι τέσσερις χαρακτήρες που εξετάσαμε εδώ το δείχνουν αναμφισβήτητα.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

λογοτεχνική χαρακτήρες, Αντρέας Φραγκιάς, Λοιμός, σύνθεση χαρακτήρων

ЛИТЕРАТУРА:

 • Agatos 2005: Θ Αγάθος, Οι γυναικείοι χαρακτήρες στα μυθιστορήματα του Νίκου Καζαντζάκη, Αθήνα: διδακτορική διατριβή
 • Atanasopulos 2008: Β. Αθανασόπουλος, Οι ιστορίες του κόσμου, Αθήνα: Πατάκη Benacis 2009: Α. Μπενάτσης, Ο Λοιμός του Αντρέα Φραγκιά, μια ερμηνευτική προσέγγιση, Θέματα λογοτεχνίας, 40, Αθήνα, 196-205
 • Frangias 1972: Α. Φραγκιάς, Λοιμος, Αθήνα: Κέδρος
 • Gakos 2010: Σ. Γακός, Από τον Λοιμό στο Πλήθος του Αντρέα Φραγκιά: προσέγγιση σε μια δυστοπική πραγματικότητα, Θεσσαλονίκη: μεταπτυχιακή εργασία
 • Giatromanolakis 2000: Γ. Γιατρομανωλάκη, Αντρέας Φραγκιάς, ο πεζογράφος ως αυτόπτης μάρτυρας, Αντί, 714, Αθήνα, 26-31
 • Karvelis 1988: Τ. Καρβέλης, Αντρέας Φραγκιάς, Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο του `40 ως τη δικτατορία του `67, Αθήνα: Σοκόλης, 8-29
 • Kostić Pahnoglu 2018: Т. Костић Пахноглу, Простор као индикатор карактера у прози Андреаса Франгјас, Језик, књижевност, простор, Ниш, 463-473
 • Milionis 2004: Χ. Μηλιώνης, Αντρέα Φραγκιά: Λοιμός, μια θεώρηση, Κ, Μάρτιος 2004, Αθήνα, 20-26
 • Papas 2009: Γ. Η. Παππάς, Ο Λοιμός του Αντρέα Φραγκιά μια κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση, Θέματα λογοτεχνίας, 40, Αθήνα, 136-159
 • Papas 2012: Γ. Η. Παππάς, Αφηγηματικές και ιδεολογικές δομές στο έργο του Αντρέα Φραγκια, Ιωάννινα: διδακτορική διατριβή
 • Raftopulos 2009: Δ. Ραυτόπουλος, Η σκοτεινή αλληγορία του ολοκληρωτισμού στο Λοιμό του Αντρέα Φραγκιά, Θέματα λογοτεχνίας, 40, Αθήνα
 • Rimmon-Kenan 1987: S. Rimmon-Kenan, Narative fiction: contemporary poetics, London and New York: Methuen,
 • Stavropulu 2001: Έ. Σταυροπούλου, Προτάσεις ανάγνωσης για την πεζογραφία μιας εποχής, Αθήνα: Σοκόλη
 • Stavropulu 2009: Έ. Σταυροπούλου, Εκόμισε εις την τέχνην, τα κύρια χαρακτηριστικά της πεζογραφίας του Αντρέα Φραγκιά, Θέματα λογοτεχνίας, 40, Αθήνα. 31-39