Категорија 52

ИНКОНГРУЕНЦИЈА КАО ЈЕДНО ОД СРЕДСТАВА ТУМАЧЕЊА ХУМОРА У МУЗИЦИ

Наслеђе 52 (2022), стр. 341-352 АУТОР(И): Маја В. Радивојевић Славковић Е-АДРЕСА: maja@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Изучавање елемената хумора  у  музичкој  уметности  тесно је повезано са приступима музичких теоретичара који су се претежно бавили питањима значења у…

Детаљније

ИДЕОЛОШКО-ПОЛИТИЧКО ПРЕВАСПИТАВАЊЕ ЖЕНА У ЛОГОРИМА ГОЛИ ОТОК И СВЕТИ ГРГУР (АНАЛИЗА СВЕДОЧАНСТАВА)

Наслеђе 52 (2022), стр. 327-339 АУТОР(И): Гордана И. Залад Е-АДРЕСА: gordana.zalad@fpn.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада јесте истраживање утицаја и последицa велике идеолошке прекретнице настале у политичком животу ФНРЈ, након разлаза Тита и КПЈ са…

Детаљније

ЛИК КРАЉИЦЕ ЈАКВИНТЕ У ИСТОРИЈИ И ДРАМСКИМ ОСТВАРЕЊИМА ЈОВАНА СУБОТИЋА

Наслеђе 52 (2022), стр. 311-326 АУТОР(И): Снежана Р. Булат, Небојша M. Карталија Е-АДРЕСА: bulat.snezana@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У многобројним српским историјским драмама уочава се опречан однос у структурирању ликова жена владара из дукљан- ског краљевства. С…

Детаљније

„ЛИПТОНОВ ЧАЈ“ РАДОМИРА КОНСТАНТИНОВИЋА И ИЗАЗОВ РАДИО-ДРАМЕ

Наслеђе 52 (2022), стр. 299-309 АУТОР(И): Бранислава B. Васић Ракочевић Е-АДРЕСА: branislavans@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад започиње кратким освртом на историјски развој радио- драме и бави се њеним специфичним жанровским карактери- стикама како са становишта историјског…

Детаљније

„ДОК ВАС ДАН НЕ РАСТАВИ“ ИЛИ ХАНДКЕОВ ХИПЕРТЕКСТУАЛНИ ОДЈЕК БЕКЕТОВЕ „ПОСЛЕДЊЕ ТРАКЕ“

Наслеђе 52 (2022), стр. 283-298 АУТОР(И): Биљана С. Тешановић Е-АДРЕСА: biljana.tesanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Хандке је међу најчитанијим и најизвођенијим светским ауто- рима на немачком језику, а његов књижевни утицај, раме уз раме са Бернхардовим, досегао…

Детаљније

О ДУХОВНОМ И ФИЗИЧКОМ НЕСТАНКУ И ТРАЈАЊУ У ПРОЗНОМ ДЕЛУ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА

Наслеђе 52 (2022), стр. 269-282 АУТОР(И): Марија М. Грујић Е-АДРЕСА: margru22@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Историја, развој и пропадање људских односа и бивствовања, смештених у контекст нестабилних друштвених прилика на пре- лазу између два века, јесу доминантне…

Детаљније

ТИПОВИ УОКВИРАВАЊА У РОМАНУ „ЗОНА ЗАМФИРОВА“ СТЕВАНА СРЕМЦА У СВЕТЛУ КОГНИТИВНЕ НАРАТОЛОГИЈЕ

Наслеђе 52 (2022), стр. 251-268 АУТОР(И): Александра В. Чебашек Е-АДРЕСА: aleksandra.cebasek@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања jeсу типови уоквиравања у роману Зона Замфирова Стевана Сремца. Најпре настојимо да детерми- нишемо посткласични приступ наративу и наратив као…

Детаљније