Категорија 52

ПРИПОВЕДНИ ПОСТУПЦИ У „ПОВРАТКУ У АРКАДИЈУ“ СЛАВИЦЕ ГАРОЊЕ И „ДЕТИЊСТВУ“ НАТАЛИ САРОТ

Наслеђе 52 (2022), стр. 239-250 АУТОР(И): Никола Р. Бјелић Е-АДРЕСА: nikola.bjelic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У роману Повратак у Аркадију, објављеном у реномираном плавом колу Српске књижевне задруге 2014, савремена српска књижевница Славица Гароња настоји да кроз…

Детаљније

РАТОВИ И ГРАДОВИ У РОМАНУ МАТИЈАСА ЕНАРА „ЗОНА“

Наслеђе 52 (2022), стр. 225-238 АУТОР(И): Јелена Н. Арсенијевић Митрић Е-АДРЕСА: jelena.mitric@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се преиспитује ратни дискурс, глобализација и интензификација насиља у XX и XXI веку, али се истраживање читаве проблематике смешта…

Детаљније

АРХЕТИП ТРГОВИНЕ У „ЗЛАТНОМ РУНУ“ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Наслеђе 52 (2022), стр. 207-223 АУТОР(И): Виолета Р. Митровић Е-АДРЕСА: violeta.mitrovic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Имајући у виду Пекићево разумевање појма архетипа као пре свега онтолошке категорије, рад има за циљ да истражи различите појавне облике архетипа…

Детаљније

АРАПСКИ РОМАН АЛИЈЕНАЦИЈЕ: „БАМБУСОВА СТАБЉИКА“ САУДА САНУСИЈА

Наслеђе 52 (2022), стр. 193-206 АУТОР(И): Ивана Р. Глигоријевић Е-АДРЕСА: ivanamali@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У фокусу је овог рада проблем алијенације у роману кувајтског писца Сауда Санусија (Sa‘ūd al-San‘ūsī, 1981) Бамбусова стабљика (Sāq al-bāmbū, 2012), који…

Детаљније

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ „ΛΟΙΜΟ“ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΦΡΑΓΚΙΑ

Наслеђе 52 (2022), стр. 175-191 АУТОР(И): Тамара М. Костић Пахноглу Е-АДРЕСА: tamara.kostic.pahnoglu@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Η παρούσα εργασία διερευνά τον τρόπο σύνθεσης των χαρακτή- ρων των φυλακισμένων που χρησιμοποιεί ο Έλληνας μεταπολεμικός πεζογράφος Αντρέας Φραγκιάς στο…

Детаљније

ПРЕГЛЕД МОГУЋИХ ТУМАЧЕЊА И ПРЕВОДНИХ РЕШЕЊА СТАРОЕНГЛЕСКЕ ЕЛЕГИЈЕ „ЖЕНИНА ТУГОВАНКА”

Наслеђе 52 (2022), стр. 161-173 АУТОР(И): Јованка Д. Калаба Карлица Е-АДРЕСА: jovanka.kalaba@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад нуди превод староенглеске елегије „Женина тугованка” („The Wife’s Lament” или „The Wife’s Complaint”) на српски језик, као и образложења преводних…

Детаљније

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ У ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ПРОСТОРУ НОВОГ ПАЗАРА

Наслеђе 52 (2022), стр. 135-146 АУТОР(И): Аднан Х. Бјелак Е-АДРЕСА: adnan_bjelak@msn.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ анализе јесте потврђивање хипотезе да панорама стра- них језика заступљених у образовању у Републици Србији није доследно спроведена у образовању на…

Детаљније

САВРЕМЕНИ ФРАНКОФОНИ ПИСЦИ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА: ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Наслеђе 52 (2022), стр. 101-115 АУТОР(И): Биљана Ј. Стикић Е-АДРЕСА: biljanasarastikic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је проучена проблематика заступљености  савреме-  них франкофоних писаца у средњошколској настави француског језика између два светска рата, која је, с…

Детаљније