Категорија 52

ПРИДЕВИ УПОТРЕБЉЕНИ УЗ ЛЕКСЕМЕ ПУТЕВА И СТАЗА У ОСНОВНОМ И МЕТАФОРИЧКОМ ЗНАЧЕЊУ

Наслеђе 52 (2022), стр. 85-99 АУТОР(И): Тијана С. Весић Павловић Е-АДРЕСА: tvesic@mas.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада jeсу придеви којима се описују именице пут и стаза, у два случаја: онда када се оне користе у свом…

Детаљније

THE LEXEME „ARM“ („WEAPON“) IN GREEK AND ALBANIAN IDIOMATIC EXPRESSIONS WITH AN OVERVIEW OF THE SERBIAN COUNTERPARTS

Наслеђе 52 (2022), стр. 71-84 АУТОР(И): Predrag J. Mutavdžić Е-АДРЕСА: predrag.mutavdzic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Mutual relations among idioms with the constituent arms  in three modern Balkan languages have been analysed through morphological-semantical contrasting, primarily through the…

Детаљније

ДВОАКЦЕНАТСКЕ РИЈЕЧИ У ГОВОРУ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ

Наслеђе 52 (2022), стр. 55-70 АУТОР(И): Слађана М. Цукут Е-АДРЕСА: sladjana.cukut@flf.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад анализира реализацију акценатске норме у погледу изговора префиксала и сложеница са домаћим (без-, међу-, над-, под-, против– више-, високо-, водо-, дуго,…

Детаљније

SERBIEN IN DER OPFER- ODER TÄTERROLLE? ARGUMENTATIONSANALYSE AM BEISPIEL DER CHARAKTERISIERUNG IM MAGAZIN DER SPIEGEL 1999

Наслеђе 52 (2022), стр. 9-23 АУТОР(И): Anđela T. Vujošević Е-АДРЕСА: andjela.vujosevic.kg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: In der vorliegenden Arbeit wird das Konzept Serbien in der Berichterstattung des deutschen Magazins DER SPIEGEL  während des NATO-Bombardements im Jahr 1999…

Детаљније