ИДЕОЛОШКО-ПОЛИТИЧКО ПРЕВАСПИТАВАЊЕ ЖЕНА У ЛОГОРИМА ГОЛИ ОТОК И СВЕТИ ГРГУР (АНАЛИЗА СВЕДОЧАНСТАВА)

Наслеђе 52 (2022), стр. 327-339

АУТОР(И): Гордана И. Залад

Е-АДРЕСА: gordana.zalad@fpn.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.327Z

САЖЕТАК:

Предмет овог рада јесте истраживање утицаја и последицa велике идеолошке прекретнице настале у политичком животу ФНРЈ, након разлаза Тита и КПЈ са Стаљином и КП СССР-а, 1948. године, позната као  Резолуција  Информбироа,  која  је  довела  до великих потреса у друштвеном и партијском животу земље. Последице новонасталог хаоса у земљи биле су веома тешке за све људе: хапшени су по кратком поступку сви – од високих партиј- ских и државних руководилаца, прекаљених ратника, професора и студената, па до обичног света. Отвара се велики број затвора и логора, а најозлоглашенији међу њима свакако је Голи оток, сино- ним и метафора за сва неописива мучења у послератно време, од стране својих једнопартијских истомишљеника. Мало је познато, међутим, све до деведесетих година да је велики број жена бора- вио на Голом отоку, односно, Светом Гргуру. Циљ овог рада јесте да компаративном анализом на примеру три случаја сведочан- става Голооточанки покажемо структуру и начин функциони- сања „радилишта за преваспитавање”, друштвено-социјални ста- тус тих жена, њихов боравак и начин кажњавања, као и тешкоће приликом   укључивања  у   нормалан  живот  након   повратка са „преваспитања”. Сведочанства смо бележили методом интервјуа и сачували у облику тонског записа. Цео материјал (сведочења) први пут се објављује. Примери три саговорнице приказују ана- томију репресивног система и идеолошког једноумља кроз систем преваспитавања, односно кажњавања кроз која су оне пролазиле. Њихова искуства се веома разликују, али исто тако постоје слич- ности и на основу њих можемо закључити да се већина логора- шица могу поистоветити са искуствима ове три саговорнице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Резолуција Информбироа, Голи оток, идеолошко-политичко преваспитавање, женски логори, сведочанства

ЛИТЕРАТУРА:

  • Dedijer 1972: В. Дедијер, Јосип Броз Тито: Прилози за биографију, Београд: Просвета.
  • Dedijer 1984: В. Дедијер, Нови прилози за биографију Јосипа Броза Тита, Београд: Просвета.
  • Đilas 1991: М. Ђилас, Власт и побуна, Београд: Књижевне новине. Mihailović 1990: Д. Михаиловић, Голи оток, Београд: НИП ПОЛИТИКА. Mihailović 1997: Д. Михаиловић, Злотвори, Београд: Народна књига.
  • Mihailović 2015: Д. Михаиловић, Кратка историја сатирања, Београд: Завод за уџбенике.
  • Nikolić 1989: M. Nikolić, Informbiro, Zagreb: CIP.
  • Filipčev 2002: С. Филипчев, Отвори врата животу, (Хроника једне породице), Београд: ИНТЕРПРЕС– БОРБА.
  • Cvetković 2011: С. Цветковић, Између српа и чекића 2 – политичка репресија 1953–1985, Београд: Службени гласник.
  • Cvetković 2019: С. Цветковић, Ко је све био на Голом отоку? Токови историје, Београд: ИНИС. doi: 10.31212/tokovi.2019.2.cve, 83–109.
  • Zalad 2014: G. Zalad, Plava tišina, Beograd: Evro-Giunti.