Методички аспекти наставе математике IV (2021)

Зборник радова са четвртог међународног научног скупа одржаног 2–3. новембра 2017. године на Факултету педагошких наука у Јагодини

10.46793/MANM4

Download full text in PDF  

Introduction

Мирко Дејић ЗОРА СРПСКЕ МАТЕМАТИКЕ (DOI: 10.46793/MANM4.013D)

Јасмина Милинковић ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РАЗВОЈ СТАТИСТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ (DOI:10.46793/MANM4.029M)

Даниел А. Романо ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЧЕТВОРОСТРАНИКА СТУДЕНАТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (DOI: 10.46793/MANM4.041R)

Biljana Lučić EFEKTI PRIMENE GEOMETRIJSKIH MODELA REŠAVANJA PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI (DOI: 10.46793/MANM4.058L)

Радојко Дамјановић, Бранислав Поповић, Драгић Банковић ИСТРАЖИВАЊЕ О УПОТРЕБИ МАНИПУЛАТИВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ У СРБИЈИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У ЕВРОПСКОМ  ОБРАЗОВНОМ ПРОСТОРУ (DOI: 10.46793/MANM4.077D)

Сузана Д. Илић УЛОГА, ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ МАТЕМАТИЧКИХ И ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА НА ЧАСОВИМА МАТЕМАТИКЕ (DOI:10.46793/MANM4.090I)

Бранка Б. Арсовић МАТЕМАТИКА КРОЗ ИГРУ – МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ИКТ (DOI:10.46793/MANM4.101A)

Сузана Ђорђевић ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ БУЛОВЕ АЛГЕБРЕ (DOI:10.46793/MANM4.112DJ)

Veselin Mićanović ICT KAO IZAZOV ILI POTREBA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE  (DOI:10.46793/MANM4.131M)

Марија Милинковић КРИТИЧКА РАЗМИШЉАЊА О КОРИШЋЕЊУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ (DOI:10.46793/MANM4.146M)

Ирена Б. Голубовић-Илић ПОЧЕТНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ КРОЗ УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ  (DOI:10.46793/MANM4.157GI)

Оливера Д. Цекић-Јовановић МАТЕМАТИКА У СВЕТУ ОКО НАС – ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА (DOI:10.46793/MANM4.169CJ)

Arzija Mahmutović INTEGRISANE NASTAVNE AKTIVNOSTI U PRVOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE (DOI:10.46793/MANM4.183M)

Vera M. Savić INTEGRATING MATHEMATICS CONTENT INTO PRIMARY ENGLISH CURRICULUM THROUGH CONTENT-BASED INSTRUCTION (DOI:10.46793/MANM4.191S)

Милош M. Ђорђевић, Миа Арсенијевић САДРЖАЈИ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ  (DOI:10.46793/MANM4.212DJ)

Ивана M. Милић ВЕЖБЕ ДИСАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ПОЈМА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА (DOI: 10.46793/MANM4.225M)

Слађана Станковић, Александра Алексић Вељковић МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ПОКРЕТ И МАТЕМАТИКА  (DOI:10.46793/MANM4.240S)

Мирко Р. Дејић, Сандра Р. Милановић, Весна В. Миленковић, Ивана Р. Јовановић СТАВОВИ УЧИТЕЉА О КОРЕЛАЦИЈИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА (DOI:10.46793/MANM4.254D)

Радојко Дамјановић, Марко Славковић, Бранислав Поповић ЛАТЕРАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ  ЕФЕКТИВНОСТИ ШКОЛА – НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ (DOI:10.46793/MANM4.267D)

Емина М. Копас-Вукашиновић МАТЕМАТИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ: ПРОГРАМСКА ОДРЕЂЕЊА И МОГУЋНОСТИ ОСТВАРИВАЊА КОНТИНУИТЕТА (DOI:10.46793/MANM4.279KV)

Александра Михајловић, Ненад Вуловић, Милан Миликић ПРИМЕНА ЈАПАНСКЕ СТУДИЈЕ ЧАСА У ПРИПРЕМИ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА (DOI:10.46793/MANM4.291M)

Vana Colić POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PET METODIČKIH PRISTUPA U RANOM MATEMATIČKOM OBRAZOVANJU (DOI:10.46793/MANM4.302C)