ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ БУЛОВЕ АЛГЕБРЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 112-130)

АУТОР(И): Сузана Ђорђевић

Е-АДРЕСА: captainsuzy@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.112DJ

САЖЕТАК:

Решења многих проблема у разним научним дисциплинама, посебно у математици, информатици, техници, економији, социологији и медицини могу се превести на „да” или „не”, односно на „0” и „1”. Ова чињеница је, поред осталог, поспешила развој електронике и дигиталне технике, а тиме и Булове алгебре, посебно Булове алгебре на скупу {0, 1}. Рад садржи три по- главља. У првом поглављу се говори о дефиницији Булове алгебре, Буловој алгебри на скупу {0, 1} и Буловим функцијама. У другом поглављу се говори о применама Булове алгебре у информатици, и то кроз логичка кола. У трећем поглављу ће се размотрити примена логичких кола и разних примера из информационе технологије у настави математике, како би ученици лакше разу- мели Булову алгебру и логичке операције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

настава Булове алгебре, Булове функције, информационе технологије, логичка кола.

ЛИТЕРАТУРА:

Bolton, M. (1990). Digital systems design with programmable logic, Working- ham: AddisonWesley Publishing Company.

Boole, G. (2007). An Investigation of the Laws of Thought, New York: Cosimo,

inc.

Гилезан, К., Латиновић, Б. (1997). БУЛОВА АЛГЕБРА и примене, Београд: Математички институт.

Maini, A. K. (2007). Digital Electronics: Principles, Devices and Applications, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex.

Огњановић, З., Крџавац, Н. (2004). Увод у теоријско рачунарство, Београд Крагујевац: Факултет организационих наука.

Shannon, C. E. (1949). The Mathematical Theory of Communication, Universi- ty of illinois Press, illinois.

WolframMathematica (1988) Wolfram|Alpha (2009) Retrieved April 23, 2012 from the World Wide Web http://www.wolframalpha.com/.