INTEGRISANE NASTAVNE AKTIVNOSTI U PRVOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE  

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 183-190)

АУТОР(И): Arzija Mahmutović

Е-АДРЕСА: arzija1@hotmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.183M

САЖЕТАК:

Putem integrisanih nastavnih aktivnosti obezbjeđujemo primjenu kvalitetnih veza i odnosa koji postoje među komponentama raznih sadržaja. Na taj način se svakom pitanju, problemu, temi i pojmu proučavanja pristupa posmatrajući ga iz svih perspektiva, sakupljajući o njemu podatke iz različitih disciplina. Takvo učenje matematičkih pojmova obuhvata različite discipline, slijedi prirodnu životnu situaciju u kojoj se neki pojam posmatra kao biološka i istorijska pojava koja ima matematička, a istovremeno likovna, jezička i druga svojstva. Takvo učenje karakteriše: sadržaj koji se odnosi na pojmovni svijet koji nas okružuje, važna znanja i činjenice bez obzira na nastavni predmet. Provjera znanja se vrši dobivenim rezultatom, uratkom, rješavanjem problema i primjenom naučenog, mijenjajući ulogu učitelja i učenika, dajući učeniku više vremena za povezivanje i razumijevanje pojmova i pojava u stvarnosti.

Rad sadrži rezultate eksperimentalnog istraživanja koje je provedeno na uzorku od stotinu učenika. Dobiveni rezultati ukazuju da smo primjenom integrisanih aktivnosti u odnosu na tradicionalni model dobili bolje rezultate u formiranju matematičkih pojmova. Primjenom različitih didaktičko-metodičkih postupaka, metoda, oblika, izvođenjem praktičnih operacija, do izražaja su došle brojne psihičke funkcije, na potrebu čega ukazuje pedagogija uopšte.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

tradicionalni model, korelacijske discipline, međupredmetno povezivanje, integrisane aktivnosti.

ЛИТЕРАТУРА:

Antonijević, R. (2008). Uloga i značaj pojmova u procesu intelektualnog va- spitanja, Pedagogija, 3/08, 391–401.

Bežen, A. (2008). Metodika znanost o proučavanju nastavnog predmeta, Zagreb.

Čudina-Obradović, M., Brajković, S. (2009). Integralno poučavanje, Zagreb: Pučko otvoreno učilište „Korak po korak”.

Ilić, M. (1987). Nastava različitih nivoa težine u poznavanju prirode i društva, Banja Luka: Nastava.

Ilić, M. (2005). Planiranje efikasne nastave u obrnutom dizajnu, Naša škola, br. 1–2. 141–156.

Lazarević, D. (1995). Nastava i razvoj pojmova: Neovigotskijanski pristup, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 27, 121–138.

Mahmutović, A. (2011). Korelacija i razvijanje pojmova u starijem predškol- skom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu, Didaktički putokazi, časopis za teoriju i praksu, br. 60.

Markovac, J. (2001). Metodika početne nastave matematike, Zagreb: Školska knjiga.

Milijević, S. (1989). Zbirka didaktičkih igara, Sarajevo: „Svjetlost”, OOUR Za- vod za udžbenike i nastavna sredstva.

Nastavni plan i program za prvi razred devetogodišnje osnovne škole (2008). Sarajevo: Kanton Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja.

Stepanova-Sidenko, A. (2009). O inovacionim i tradicionalnim modelima, Nastava i vaspitanje.