POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PET METODIČKIH PRISTUPA U RANOM MATEMATIČKOM OBRAZOVANJU

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 302-313)

АУТОР(И): Vana Colić 

Е-АДРЕСА: colicvana@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.302C

САЖЕТАК:

Danas je prisutna tendencija, u svetu i kod nas, da se deca od sve ranijih uzrasta obrazuju. U tom kontekstu se i sa matematičkim obrazovanjem počinje rano, pre polaska dece u školu, pri čemu se koriste različiti pristupi. U radu će biti predstavljeno pet poznatih metodičkih pristupa u ranom matematičkom obrazovanju, uz isticanje dobrih i loših strana svakog od njih. Ukazaćemo na prednosti i nedostatke rada po metodici Marije Montesori, zatim po metodici ruskog autora Nikolaja Zajceva, kao i sistema razvijajućih igara koji su osmislili bračni par Nikitini. Predstavićemo rad po Valdorf pedagogiji i kod nas sve popu- larniju metodu Suan Pan. Većina ovih pristupa se primenjuje u okviru instituci- onalizovanih oblika ranog obrazovanja, sa izuzetkom sistema razvijajućih igara koji su Nikitini osmislili za primenu u porodičnim uslovima. Neki od pristupa su imali veoma veliki uticaj na razvijanje programa rada u predškolskim vaspitnim institucijama, kao što su stanovišta Marije Montesori i Valdorf pedagogija, a neki od pristupa su manje poznati i zastupljeni u našoj praksi. Smatra se da je veoma važno poznavati različite teorije i pristupe u radu sa decom da bi praktični pedagoški rad bio naučno zasnovan. Uklapanje raznih pristupa u jedinstven koncept nije jednostavno, jer su neke od ovih teorija ne samo različite, već i kontradiktorne. To samo potvrđuje potrebu i neophodnost da se ranom obrazovanju generalno, pa i matematičkom obrazovanju, pristupi interdisciplinarno, uzimajući u obzir saznanja iz različitih oblasti nauke, kao i interaktivno, uključujući sve učesnike detetovog razvoja, decu, stručnjake i roditelje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

rano matematičko obrazovanje, metodika, interdisciplinarno, interaktivno.

ЛИТЕРАТУРА:

Baucal, A. (2012). Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, UNICEF Srbija.

Kopas-Vukašinović, E. (2015). Značaj igre za razvoj matematičkih pojmova kod dece u predškolskoj ustanovi i školi, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa Metodički osnovi nastave matematike III, Jagodina: Fakultet pedago- ških nauka Univerziteta u Kragujevcu. 305–318.

Milić, S. (2008). Savremeni obrazovni sistemi, Podgorica: Univerzitet Crne Gore.

Montesori, M. (2016). Otkriće deteta, Beograd: Propolis Books, Srpska Montesori asocijacija.

Никитины, Л.  А.,  Б.  П.  (1990).  Развивающие  игрыдля  детей,  Москва: Физкультура и спорт, ТОМО.

Philipps, S. (2003). Montesori priprema za život: odgoj neovisnosti i odgovorno- sti, Jastrebarsko: Naklada Slap.

Polk Lillard, P. (2012). Montesori danas, Beograd: Propolis Books.

Szilagyine Szinger, I. (2012). Should Parents Help or How Should They Do It in Solving Open Sentences in Lower Primary Classes?, Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa Metodički osnovi nastave matematike III, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 83–91.

Internet izvori

https://malenkiyrebenok.ru/kak-matematika-po-zajtsevu-uchit-by- stromu-schetu

http://www.metodikinz.ru/

http://www.mentalna-aritmetika.rs/mentalna-aritmetika-program/