ICT KAO IZAZOV ILI POTREBA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 131-145)

АУТОР(И): Veselin Mićanović 

Е-АДРЕСА: vele-nk@t-com.me

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.131M

САЖЕТАК:

Rad je posvećen istraživanju zastupljenosti ICT u realizaciji nastave matematike u mlađim razredima osnovne škole. U početnoj nastavi matematike i pored brojnih reformskih zahvata dominantno se koriste udžbenik i radni listovi, odnosno zbirke zadataka. Da li su oni dovoljan i jedini izvor sticanja znanja u XXI vijeku postaje veoma osjetljivo pitanje. ICT s druge strane nudi brojne moguć- nosti korišćenja i u velikoj mjeri olakšava proces razumijevanja učenih sadržaja. Cilj rada je da ispita mišljenje nastavnika o korišćenju ICT u nastavi matematike, utvrdi potrebu njenog korišćenja u nastavnom procesu i identifikuje probleme koji otežavaju i/ili sprečavaju primjenu iste u realizaciji programskih ciljeva iz matematike na ranom školskom uzrastu. Za uzorak smo uzeli dvjesta dvadest nastavnika od prvog do petog razreda osnovne škole iz šest gradova u Crnoj Gori. Istraživanje je pokazalo da je ICT potrebna u organizaciji i realizaciji početne nastave matematike, ali zbog njenog nedostatka u obrazovnim institucijama njeno korišćenje postaje nemoguće.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ICT, početna nastava matematike, učenici, nastavnik.

ЛИТЕРАТУРА:

Atanasoska, T. (2005). Osposobljavanje nastavničkoga kadra za primenu informacione tehnologije u nastavi, Tehnologija informatika obrazovanje, br. 3, Beograd – Novi Sad: Institut za pedagoška istraživanja, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 203–206.

Berković, I., Brtka, V. (2003). Obrazovni računarski softveri potpomognu-  ti inteligentnim agentima, Tehnologija, informatika, obrazovanje, br. 3, Beograd – Novi Sad: Institut za pedagoška istraživanja i Centar za razvoj i primjenu nauke, tehnologije i informatike, 139.

Buljubašić-Kuzmanović, V. (2007): Studentska prosudba učinkovitosti inte- grativnog učenja, Odgojne znanosti, Vol. 9, br. 2. 147–160.

Fields, M. V., Boesser, C. (1988) Constructive Guidance and Discipline, Merrill, Prentice Hall: New Jersey, Columbus, Ohio.

Jensen, E. (2003). Super-nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa.

Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umjeća, Zagreb: Educa.

Lee, Y-J., Kim, M., Yoon, H-G. (2015). The Intellectual Demands of the Intended Primary Science Curriculum in Korea and Singapore: An analysis based on revised Bloom’s taxonomy, International Journal of Science Education.

Mićanović, V. (2007). Računar u početnoj nastavi matematike, Vaspitanje i obrazovanje, br. 2, Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 199.

Mićanović, V. (2013). Individualizacija početne nastave matematike, Vaspitanje i obrazovanje, br. 2, Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 119–129.

Petrović, N., Pinter, J. (2006). Metodika nastave matematike, Sombor: Pedagoški fakultet.

Radojičić, L. (2011). Integrativna nastava u savremenom obrazovnom pro- cesu, Obrazovna tehnologija, br. 4, Beograd: Učiteljski fakultet, 367–378.

Spremić, A. (2007): Integrativna nastava, Obrazovna tehnologija, br. 1–2, Beograd: Učiteljski fakultet, 74–80.

Stanisavljević-Petrović, N. (2009). Uloga nastavnika i primena obrazovne tehnologije u školi, Tehnologija informatika obrazovanje za društvo učenja i znanja, br. 5, II dio, Novi Sad – Beograd, IPI: Fakultet tehničkih nauka, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Institut za pedagoška istraživanja, Prirodno-matematički fakultet, 247–261.