DOI: 10.46793/CIGRE20S.139B

Download full text in PDF   

Славица Боштјанчич, Ракас, Валентина Тимченко, ВРЕМЕНСКИ ОСЕТЉИВО УМРЕЖАВАЊЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ

10.46793/CIGRE20S.014BR

14-21

Мирела Ђурђевић, Александра Брајовић Крстић, Слободан Петковић, Дамир Касумовић, Мирослав Новаковић, Бојан Бањац, ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧКО ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИМИТА ОПТЕРЕЋЕЊА ДАЛЕКОВОДА – ИНТЕГРАЦИЈА СА ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ЕМС АД И НДЦ/РДЦ SCADA/EMS СИСТЕМИМА

10.46793/CIGRE20S.022DJ

22-30

Петровић Јована, Немања Нешић, Жељко Дамљановић, Весна Стаменковић, Милена Милојевић, СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА ЗА МОДЕЛИРАЊЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА

10.46793/CIGRE20S.031P

31-41

Саша Д. Милић, Миша Кожицић, ФАЗИ ЛОГИЧКИ АЛГОРИТАМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ОТКАЗА СЛОЖЕНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР ТЕМПЕРАТУРЕ ХИДРОГЕНЕРАТОРА

10.46793/CIGRE20S.042M

42-51

Марина Ристић, Нина Чукић, Милица Влајић, САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ У ИНДУСТРИЈСКИМ УПРАВЉАЧКИМ СИСТЕМИМА

10.46793/CIGRE20S.052R

52-60

Срђан Мијушковић, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВН ПОСТРОЈЕЊА – SAMPLED VALUES

10.46793/CIGRE20S.061M

61-70

Ђорђе Владисављевић, Славко Дубачкић, Александар Бошковић, Братислава Радмиловић, ПРИМЕНА ДИГИТАЛНОГ ПАКЕТНОГ РАДИЈА ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА У ОКВИРУ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ

10.46793/CIGRE20S.071V

71-77

Радослав Раковић, Нина Чукић, Александра Куч Круљ, СИСТЕМИ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСЛОВАЊА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИМ СИСТЕМИМА

10.46793/CIGRE20S.078R

78-87

Драган Богојевић, МУЛТИСЕРВИСНЕ МРЕЖЕ У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ: ПРЕГЛЕД И ИСКУСТВА

10.46793/CIGRE20S.088B

88-95

Миленко Кабовић, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Владимир Челебић, Ива Салом, БЕЗБЕДНО СТАРТОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПРОЦЕСОРСКОГ МОДУЛА ЗА ТЕЛЕЗАШТИТНИ ТЕРМИНАЛ

10.46793/CIGRE20S.096K

96-103

Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Ива Салом, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Николас Стивенс, Марко Никoлић, Братислав Планић, Срђан Митровић, Далиборка Никчевић, ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА И ПОЧЕТНА ИСКУСТВА У РАДУ УНАПРЕЂЕНОГ ТЕЛЕЗАШТИТНОГ ТЕРМИНАЛА БАЗИРАНОГ НА САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСОРСКИМ АРХИТЕКТУРАМА

10.46793/CIGRE20S.104C

104-112

Јасна Марковић–Петровић, Мирјана Стојановић, ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У IIоT СИСТЕМИМА

10.46793/CIGRE20S.113MP

113-120

Никола Лукић, Александар Латиновић, Милан Ђорђевић, ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРОТИС SCADA СИСТЕМА

10.46793/CIGRE20S.129L

129-138

Игор Бундало, Нина Стојановић, Горан Јакуповић, ПОДСИСТЕМ МРЕЖНИХ АПЛИКАЦИЈА SCADA/ЕМS СИСТЕМА ЦГЕС-а

10.46793/CIGRE20S.139B

139-148

Владимир Нешић, Горан Јакуповић, Жељко Живковић, Мирослав Новаковић, Татјана Ракић, Мирела Ђурђевић, РЕАЛИЗАЦИЈА КОНКУРЕНТНЕ АГЦ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗ РЕДУНДАНТНИХ НАЦИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА

10.46793/CIGRE20S.149N

149-159

Тамара Јелић,  Горан Јакуповић, Павле Лучић, Гордан Конечни,  Драган Суруџић, Данило Коматина, Златко Митровић, ТЕСТИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДИСПЕЧЕРСКОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ПРОИЗВОДЊОМ ЕПС-A

10.46793/CIGRE20S.160J

160-171

Душан Николић, Жељко Ћургуз, Ненад Сајић, Драган Карановић, ПРОМЕНЕ У РАДУ И НАДЛЕЖНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА ЕМС AД

10.46793/CIGRE20S.172N

172-176

Нинел Чукалевски, Никола Обрадовић, Горан Јакуповић, ПОСТОЈЕЋЕ И МОГУЋЕ АПЛИКАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ЗА ПОВЕЋЕЊЕ ЖИЛАВОСТИ ЕЕС СРБИЈЕ

10.46793/CIGRE20S.177C

177-187

Ива Салом, Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Анка Кабовић, Јованка Гајица, Дејан Тодоровић, Небojша Петровић, Нада Цуровић, БУКА УСЛЕД КОРОНЕ НА НАДЗЕМНИМ ВИСОКОНАПОНСКИМ ВОДОВИМА: СТАТУС ПРОБЛЕМА У СВЕТУ

10.46793/CIGRE20S.188S

188-197

Душан Прешић, Момчило Лукић, Душица Драшковић, Милош Ђурђевић, Андријана Ђаловић, ПРЕДЛОГ ОПТИМИЗАЦИЈЕ КОРЕКТИВНИХ АКЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЦЕСА РЕГИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНЕ СИГУРНОСТИ

10.46793/CIGRE20S.198P

198-209

Никола Обрадовић, СИНХРОНИЗАЦИЈА УКРАЈИНЕ И МОЛДАВИЈЕ СА ИНТЕРКОНЕКЦИЈОМ КОНТИНЕНТАЛНА ЕВРОПА

10.46793/CIGRE20S.210O

210-216

Милан Ђорђевић, Александар Латиновић, Драган Суруџић, Кристина Џодић, Ђорђе Лазовић, Жељко Ђуришић, ИЗАЗОВИ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗНАЧАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

10.46793/CIGRE20S.217DJ

217-225

Татјана Петровић Конечни, Милан Јосифовић, Горан Јакуповић, Дејан Стојчевски, Владимир Станојевић, Душан Влаисављевић, Матија Костић, ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДУЛ И АУКЦИЈСКИ МЕХАНИЗАМ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ТРГОВИНУ ГАРАНЦИЈАМА ПОРЕКЛА

10.46793/CIGRE20S.226PK

226-236

Петар Николић, Драган Мариновић, Жарко Несторовић, ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА АНАЛИЗУ РАДА ЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА – ЕФИКАСНОСТ ЊИХОВОГ СКЛАДИШТЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

10.46793/CIGRE20S.237N

237-242