20. НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

"Урбанизам и одрживи развој

Нови Пазар, 9-11. мај 2024.

DOI: 10.46793/Urbanizam24

Download full text in PDF  

Миодраг Ференчак: ПРИЛОГ ЗА БУДУЋУ АНАЛИЗУ ЗАКОНА О УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА У СРБИЈИ

10.46793/Urbanizam24.003F

3-10

Jасмина Ђокић Павков, Ана Граовац, Љубица Славковић, Ксенија Радовановић: КАКО ЗАТВОРИТИ КРУГ: КОНТРОЛА ПЛАНОВА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАНИРАЊА КРОЗ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ

10.46793/Urbanizam24.011DJ

11-16

Бранимир Ћирић: ДА ЛИ СЕ ИШТА ПРОМЕНИЛО? ПСИХОЛОГИЈА ПЛАНЕРА УРБАНИСТЕ; „НАПАСТВОВАЊЕ СТРУКЕ“; ДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

10.46793/Urbanizam24.017C

17-18

Драган Дрндаревић: УРБАНИСТИЧКО ИСКУСТВО НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП“ У 20 ГОДИНА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

10.46793/Urbanizam24.019D

19-26

Нађа Вујовић: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИСТРУМЕНАТА УРБАНОГ МЕНАЏМЕНТА У ПРОЦЕС ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

10.46793/Urbanizam24.027V

27-31

Марија Косовић, Милица Хаџи Арсеновић: ИЗАЗОВИ У ДЕФИНИСАЊУ НАЧИНА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ

10.46793/Urbanizam24.033K

33-40

Борислав Стојков: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ШАНСА ЗА БУДУЋНОСТ

10.46793/Urbanizam24.043S

43-54

Миодраг Ференчак: ОСВРТ НА НЕКЕ ПРОМЕНЕ У СХВАТАЊУ ГРАДА И У СХВАТАЊУ УРБАНИЗМА У СРБИЈИ

10.46793/Urbanizam24.055F

55-60

Dusica Trpčevska-Andjelković, Andrijana Andreeva, Julijana Stavrevski, Ivan Arsovski: SUSTAINABLE CITIES OF THE 21ST CENTURY – THE CASE OF SKOPJE

10.46793/Urbanizam24.061TA

61-68

Denis Ambruš: GRAD NA RJEČINI – SPONTANI VS. BIROKRATIZIRANI GRAD

10.46793/Urbanizam24.069A

69-73

Дијана Гвозден Слишко, Неда Живак, Марко Иванишевић: ГРАД БАЊА ЛУКА – ПАМЕТНИ ГРАД БУДУЋНОСТИ

10.46793/Urbanizam24.075GS

75-80

Теодора Живковић, Александра Ђукић: РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА БЕГЕЈСКОГ КАНАЛА У ТЕМИШВАРУ У ФУНКЦИЈИ ЕКОЛОШКЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ

10.46793/Urbanizam24.081Z

81-88

Eдита Љаља, Aлександра Ђукић: КУЛТУРНЕ КАПИЈЕ ТЕМИШВАРА: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ БАШТИНЕ УВОЂЕЊЕМ КУЛТУРНОГ ХАБА

10.46793/Urbanizam24.089LJ

89-95

Александра В. Милошевић: ГРАДОВИ СУТРАШЊИЦЕ И УРБАНИСТИЧКЕ УТОПИЈЕ

10.46793/Urbanizam24.097M

97-103

Весна Теофиловић: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ГЛОБАЛНИХ РАЗВОЈНИХ КОНЦЕПАТА У УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРИМЕРУ КОНЦЕПТА ОДРЖИВОСТИ

10.46793/Urbanizam24.105T

105-111

Maрија Стојковић: ХИБРИДИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА КАО СРЕДСТВО ОДРЖИВЕ УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ

10.46793/Urbanizam24.113S

113-120

Марија Лалошевић, Ана Јововић: ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ УРБАНИХ ПОДЗЕМНИХ ПРОСТОРА: КОЈА ЈЕ МЕРА ЗА ЧОВЕКА?

10.46793/Urbanizam24.121L

121-128

Бранислав Антонић: ГРАДОВИ У СРБИЈИ ПОСЛЕ ПОПИСА 2022. ГОДИНЕ: НОВИ РАЗВОЈ КРОЗ УРБАНО ОПАДАЊЕ!?

10.46793/Urbanizam24.129A

129-137

Татјана Здравковић, Марија Јовановић, Виктор Вељовић, Ратка Чолић: СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА – НОВИ ИЗАЗОВ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

10.46793/Urbanizam24.139Z

139-143

Иван Радуловић, Ратка Чолић, Виктор Вељовић, Вања Поповић: СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ОПШТИНА  AРАНЂЕЛОВАЦ, БАТОЧИНА, КНИЋ, ЛАПОВО, РАЧА И ТОПОЛА

10.46793/Urbanizam24.145R

145-152

Божена Стојић, Олга Андрић: КА ЗЕЛЕНОМ БЕОГРАДУ: УЛОГА САМООРГАНИЗОВАНИХ ГРАЂАНСКИХ ИНИЦИЈАТИВА И ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЈАВНОСТИ У КРЕИРАЊУ ОДРЖИВИХ ПРОСТОРНИХ РЕШЕЊА

10.46793/Urbanizam24.153S

153-160

Весна Златановић-Томашевић: ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И УРБАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

10.46793/Urbanizam24.161ZT

161-168

Филип Мијаиловић, Тамара Младеновић, Ива Бајић, Кристина Живановић, Ана Шабановић, Ратка Чолић: НОВА АГРО ЗАЈЕДНИЦА – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЕКОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА РЕАКТИВАЦИЈОМ БРАУНФИЛД ЛОКАЦИЈЕ „ВИСКОЗА“, ЛОЗНИЦА

10.46793/Urbanizam24.169M

169-176

Александра Ђукић, Јелена Марић, Ева Ваништа Лазаревић, Бисерка Митровић, Емилија Јовић: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР: СТУДЕНТСКЕ ВИЗИЈЕ И КОНЦЕПТИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОДРЖИВОГ “EXPO” ЦЕНТРА У БЕОГРАДУ

10.46793/Urbanizam24.177DJ

177-184

Теодора Милетић: ЕКОЛОШКИ ИНДЕКС У УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ – ОДГОВОР НА ПРЕКОМЕРНУ ИЗГРАДЊУ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

10.46793/Urbanizam24.187M

187-194

Наталија Станковић: УЛОГА УРБАНИХ ЗЕЛЕНИХ КОРИДОРА У ЈАЧАЊУ ОДРЖИВОСТИ И ОТПОРНОСТИ ГРАДОВА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

10.46793/Urbanizam24.195S

195-200

Андреја Стефановић, Лазар Мандић: АНАЛИЗА УТИЦАЈА СЕНКИ НА ЈАВНА СПОРТСКА ИГРАЛИШТА У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

10.46793/Urbanizam24.201S

201-208

Славица Ференц: РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА КРОЗ УВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА – ОД ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ДО ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ПРИМЕР ГРАДА ШАПЦА

10.46793/Urbanizam24.209F

209-216

Злата Вуксановић-Мацура, Александар Јевтић: УЛОГА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У СРБИЈИ

10.46793/Urbanizam24.217VM

217-223

Лидија Јовановић Ненадовић, Даница Мунижаба: ЧИЈА ЈЕ ПАРЦЕЛА?

10.46793/Urbanizam24.225JN

225-230

Ана Ђурковић, Биљана Мартиненко: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ КАО БЕНЕФИТ ЗА САВРЕМЕНИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ

10.46793/Urbanizam24.233DJ

233-240

Огњен Ђорђевић, Немања Костић, Илија Васиљевић, Ивана Штрбац: МАСОВНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЈЕДАН ОД СТУБОВА КАТАСТРА ЗА 21. ВЕК

10.46793/Urbanizam24.241DJ

241-246

Огњенка Илић, Љубица Драгутиновић, Дијана Обровић, Милица Лешњак: ЕВОЛУЦИЈА КАТАСТРА ВОДОВА У КАТАСТАР ИНФРАСТРУКТУРЕ

10.46793/Urbanizam24.247I

247-253

Jелена Матић Вареница, Саша Рикановић, Вања Шимунић, Жељко Шимуновић: ПАРЦЕЛА – НОСИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈА ИНТЕГРАЦИЈА ДИГИТАЛНИХ ПОДАТАКА У УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ У 21. ВЕКУ

10.46793/Urbanizam24.255MV

255-260

Јелена Антић, Иван Бендић, Ивана Штрбац: ТРЖИШТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ДОСТУПНОСТ АУТОРИТАТИВНИХ ПОДАТАКА

10.46793/Urbanizam24.261A

261-267

Марина Кањо, Милош Кнежевић, Стефан Живић: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ИНОВАЦИЈЕ У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА 21. ВЕК

10.46793/Urbanizam24.269K

269-275

Бранислава Ракић, Владица Убавић, Василија Живановић, Далибор Бабић: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНИХ ISO СТАНДАРДА ( ISO 9001, ISO/IEC 27001 И ISO/IEC 27701) – ДОКАЗ КВАЛИТЕТНИХ И БЕЗБЕДНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И УСЛУГА

10.46793/Urbanizam24.277R

277-281

Драган Мићановић: КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 21. ВИЈЕК ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10.46793/Urbanizam24.283M

283-286

Огњенка Илић, Љубица Драгутиновић, Гордана Коровљев, Милица Лешњак: УЛОГА ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКА У ДРЖАВНОМ СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИМА

10.46793/Urbanizam24.289I

289-295

Елра Хасанагић, Сања Мишковић-Ранић, Данијела Малевић, Ивана Штрбац: ПРОФЕСИОНАЛНИ КОРИСНИЦИ И РЕГИСТАР ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ : УТИЦАЈ НА ТРЖИШНУ ТРАНСПАРЕНТНОСТ

10.46793/Urbanizam24.297H

297-303

Душан Минић, Зоран Д. Јовановић: ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РАДА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА“

10.46793/Urbanizam24.307M

307-314