(doi:10.46793/GP.1002)

Снежана Соковић, КРИМИНАЛИТЕТ (И)МИГРАНАТА – ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТАЊЕ У СРБИЈИ

10.46793/GP.1002.003S

3-15

Вељко Турањанин, ЛИШЕЊЕ СЛОБОДЕ МАЛОЛЕТНИХ МИГРАНАТА СА И БЕЗ ПРАТЊЕ ПРЕМА СТАВОВИМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

10.46793/GP.1002.017T

17-36

Зоран Чворовић, РЕЛАЦИЈА У ЧЛАНУ 181 ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА И У СРЕДЊОВЕКОВНИМ РУСКИМ ПРАВНИМ СПОМЕНИЦИМА

10.46793/GP.1002.037C

37-50

Милица Маринковић, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАЗНЕ ПРЕМА ФРАНЦУСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ОД 1810. ГОДИНЕ

10.46793/GP.1002.051M

51-66

Зоран Јовановић, ТОК ПОСТУПКА ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/GP.1002.067J

67-79

Борко Михајловић, ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ЧЛАНА УПРАВЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА: НОВА САНКЦИЈА ЗА ПОВРЕДУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ У СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/GP.1002.081M

81-90

Јелена Чановић, КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАВНИХ ЛЕКОВА, ПОСЕБНО У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ И КРОЗ ПОЛОЖАЈ УМЕШАЧА

10.46793/GP.1002.091C

91-115

Ненад Дугалић, МЕСТО ЗЕМАЉА БРИКС-А НА ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМСКОЈ МАПИ СВЕТА

10.46793/GP.1002.117D

117-128

Тијанa Баћовић, ФОРМА УГОВОРА О ПОКЛОНУ

10.46793/GP.1002.131B

131-146

Дејан Симић, ДЕМОКРАТИЈА У ЕРИ ПОСТСУВЕРЕНОСТИ

10.46793/GP.1002.147S

147-157

Александар Петров, Приказ књиге: Зоран С. Голубовић: НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ПОЛИЦИЈСКА РЕАКЦИЈА

10.46793/GP.1002.161P

161-165