Категорија Гласник Права

ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦРНОЈ ГОРИ: „LEGE LATA“ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Гласник права 2 (2022), (стр. 55-65)   АУТОР: Милица Анђелић Е-АДРЕСА: milicaandjelic4@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The paper aims at reviewing the position of persons with disabilities in Montenegro within the context of the legislation reform necessitated by the…

Детаљније

НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ПО ЗАКОНУ О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гласник права 2 (2022), (стр. 39-53)   АУТОР: Јасмина Рајковић Е-АДРЕСА: jasmina.rajkovic.ar@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стратешко опредељење Републике Србије за европске интеграције подразумева и усклађивање свих релевантних домаћих прописа са прописима Европске уније у које спада и правна…

Детаљније

ВИШЕСТРУКИ ПОВРАТ У ПОЗИТИВНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Гласник права 2 (2022), (стр. 25-35)   АУТОР: Мирко Воштинић Е-АДРЕСА: mvostinic1@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор се у раду бави питањем вишеструког поврата у позитивном кривичном праву, као институтом који је, уз доживотни затвор, изазвао највише контроверзи након…

Детаљније

ЉУДСКА ПРАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ – ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ

Гласник права 2 (2022), (стр. 3-23)   АУТОР: Миодраг Пешић Е-АДРЕСА: pesicmiodrag1978@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Људска права се стичу рођењем и као морална начела која детерминишу понашање, дубоко су уграђена у темеље сваког модерног друштва. Тако је и…

Детаљније

Гласник права 2 (2022)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) НАУЧНИ РАДОВИ [3-23] Миодраг Пешић, ЉУДСКА ПРАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ – ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ (DOI: 10.46793.03P) [25-35] Мирко Воштинић, ВИШЕСТРУКИ ПОВРАТ У ПОЗИТИВНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ (DOI: 10.46793.25V) СТРУЧНИ РАДОВИ [39-53] Јасмина Рајковић, НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ…

Детаљније

HOST CITY УГОВОР ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА

Гласник права 1 (2018), (стр. 67-83)  АУТОР: Милан Костић Е-АДРЕСА: milankostic593@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Спорт, као део друштвеног живота, постоји тек од недавно. Развој спорта, каквог данас познајемо, започиње у другој половини 19. века, а свој…

Детаљније

ОДНОС ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И ГРАНА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ

Гласник права 1 (2018), (стр. 39-65)  АУТОР: Свето Пурић, Милан Рапајић Е-АДРЕСА: spuric@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Квалитетно уређени правни односи у једном правном систему одраз су и досегнутог нивоа правне културе једног народа. Кад је реч…

Детаљније

ПРЕДМЕТ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ И РИМСКОМ ПРАВУ

Гласник права 1 (2018), (стр. 23-36)  АУТОР: Милица Соврлић Е-АДРЕСА: milicasovrlic90@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Окупацијом, као оригинарним начином стицања својине, појединац уз минималне услове и без посебних формалности постаје власник ствари. У одређеним историјским периодима окупација…

Детаљније