Категорија Гласник Права

ИЗВЕШТАВАЊЕ ПОРТАЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА ЗА ВРЕМЕ ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Гласник права 1 (2023), (стр. 83-103)   АУТОР: Милица Јовановић Е-АДРЕСА: milica.zurnalista.90@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Друштвене кризе су људску популацију, одвајкада, суочавале са бројним изазовима. Епидемија вируса корона – заразне болести, означене латинским називом „Covid19“, тестирала је новинарство…

Детаљније

СПЕЦИФИЧНОСТ РАДНОГ ОДНОСА СПОРТИСТА У ОДНОСУ НА ОПШТИ РЕЖИМ РАДНИХ ОДНОСА

Гласник права 1 (2023), (стр. 67-79)   АУТОР: Александра Муласмајић Е-АДРЕСА:  amulasmajic@jura.kg.ac.rs. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Радни однос спортиста представља специфичну врсту радног односа која се јавља у нашем законодавству. У раду су приказане карактеристике радног односа спортиста којe…

Детаљније

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И САНКЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Гласник права 1 (2023), (стр. 51-65)   АУТОР: Рајко Раонић Е-АДРЕСА: rajkoraonic@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тема рада је одговорност која произилази из радног односа и детаљна разрада онога што исту чини са теоретскоправног аспекта. Да би пришли теми…

Детаљније

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОСЕБНИХ ГРУПА ПУТНИКА У АВИО-САОБРАЋАЈУ

Гласник права 1 (2023), (стр. 35-49)   АУТОР: Александра Секулић Е-АДРЕСА:  aleksandra14sekulic@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Путници који користе услуге авио-саобраћаја имају гарантован скуп права којима се обезбеђује њихово уживање ових услуга на саобразан начин. За све путнике важи…

Детаљније

ЈЕМСТВО У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Гласник права 1 (2023), (стр. 19-34)   АУТОР: Михајло Марковић Е-АДРЕСА: advmarkovicbb@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:   У раду се аутор бави проблематиком јемства, које представља меру за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка. Законодавац је прописао…

Детаљније

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гласник права 1 (2023), (стр. 3-18)   АУТОР: Виолета Миладиновић, Милан Рапајић Е-АДРЕСА: veta187@ hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Фискалном децентрализацијом је надлежност у администрирању изворних прихода јединице локалне самоуправе пренесена на локални ниво власти. Доношењем Закона о финансирању…

Детаљније

Гласник права 1 (2023)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) Виолета Миладиновић, Милан Рапајић, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 10.46793.03M 3-18 Михајло Марковић, ЈЕМСТВО У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 10.46793.19M 19-34 Александра Секулић, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОСЕБНИХ ГРУПА ПУТНИКА У АВИО-САОБРАЋАЈУ 10.46793.35S 35-49 Рајко Раонић, ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ…

Детаљније

ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦРНОЈ ГОРИ: „LEGE LATA“ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Гласник права 2 (2022), (стр. 55-65)   АУТОР: Милица Анђелић Е-АДРЕСА: milicaandjelic4@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The paper aims at reviewing the position of persons with disabilities in Montenegro within the context of the legislation reform necessitated by the…

Детаљније

НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ПО ЗАКОНУ О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гласник права 2 (2022), (стр. 39-53)   АУТОР: Јасмина Рајковић Е-АДРЕСА: jasmina.rajkovic.ar@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стратешко опредељење Републике Србије за европске интеграције подразумева и усклађивање свих релевантних домаћих прописа са прописима Европске уније у које спада и правна…

Детаљније