ДЕМОКРАТИЈА У ЕРИ ПОСТСУВЕРЕНОСТИ

Гласник права 2 (2019), (стр. 147-157) 

АУТОР: Дејан Симић

Е-АДРЕСА: simke979@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.147S

САЖЕТАК:

У овом раду биће истражени домети и границе демократије у ери глобализације и реструктурирања државно-правног поретка, посебно критичко преиспитивање глобализоване демократије и њено проширење изван граница нације и државе.  Поучен литерарно-научном разумевањем стечених истина и сазнања, а покренут рационалним и логичким посматрањем савременог друштва, аутор покушава да скицира виђење постсуверености и демократије, трудећи се да унесе што више ауторског и аутентичног.  Аутор доводи у корелацију глобалну моћ, релативизовану сувереност и националну демократску вољу народа и поставља основно полазиште да је демократија у ери постсуверене глобалне констелације моћи редукована, често и елиминисана као својство легитимности националне државе, да  се криза и дефицити демократије на националном нивоу преносе и на међународни глобални ниво а посебно да унутрашњи и спољашњи чиниоци демократије умањују њену вредност и неупитност. Детерминанте односно одреднице државе уједно су и одреднице демократије. Научни циљ овог рада је да утврдимо неке од суштинских и карактеристичних чинилаца и веза који десуверенизујући државу, десуверенизују и демократију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

глобализација, сувереност, демократија, интерес, моћ, изборна воља.

ЛИТЕРАТУРА: