ТОК ПОСТУПКА ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гласник права 2 (2019), (стр. 67-79) 

АУТОР: Зоран Јовановић

Е-АДРЕСА: zjovanovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.067J

САЖЕТАК:

У Републици Србији су новим Законом о општем управном поступку из 2016. године извршене одређене измене које се односе на ток поступка до доношења решења. Овај поступак обухвата све процесне радње које је неопходно предузети пре него што се донесе одлука у управном поступку. Аутор у раду указује на најважније новине уз осврт на решења која су нормирана старим Законом о општем управном поступку: начин утврђивања чињеница у управном поступку, дужност органа да прибави податке по службеној дужности, непосредно одлучивање, привремене мере, испитни поступак, претходно питање и усмена расправа

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

управни поступак, непосредно одлучивање привремене мере, испитни поступак, претходно питање, усмена расправа

ЛИТЕРАТУРА: