МЕСТО ЗЕМАЉА БРИКС-А НА ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМСКОЈ МАПИ СВЕТА

Гласник права 2 (2019), (стр. 117-128) 

АУТОР: Ненад Дугалић

Е-АДРЕСА: sonenesa10@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1002.117D

САЖЕТАК:

Акроним ‘БРИК’ означава Бразил, Руску Федерацију, Индију и Кину. Прво је скован 2001. године од стране Џима О’ Нила, тада шефа глобалних економских истраживања у Голдман Саксу, како би се упознали са његовим предвиђањем да ће те четири земље бити најбрже растуће економије у развоју. Касније, 2011. године, придружује им се Јужна Африка и група је тада названа ‘БРИКС’. Крајем 20. и почетком 21. века свих пет земаља је прошло кроз велики институционални систем транзиције, као и кроз промене у њиховој економској структури. У смислу глобалног значаја, све земље БРИКС-а су чланови групе Г20. Русија, која је такође чланица групе Г8, и Кина су стални чланови Савета безбедности УН-а. У последњих неколико година постоје помаци у мултилатералном фокусу финансијских институција, као што су ММФ и Светска банка, како би групи БРИКС дали значајнију улогу у доношењу одлука. Још битније, тренутна транзиција групе БРИКС од статуса примаоца до редовног донатора помоћи, помогла је да се одржи ниво потрошње укупне светске помоћи и глобалних здравствених програма. У том контексту смањење помоћи која је долазила у великом обиму од традиционалних земаља донатора, због велике економске и финансијске кризе, је допринело успостављању нових модела сарадње који могу важити у будућности

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

БРИКС, економија, природни ресурси, глобализација, политика, култура.

ЛИТЕРАТУРА: