(doi:10.46793/LIPAR75)

РАСКРСНИЦЕ СУСРЕТАЊА И СЕЋАЊА: ПАРИЗ–БЕОГРАД–БЕРЛИН (DOI:10.46793/LIPAR75.007M)

Студије

Ана М. Вујовић, ПАРИЗ И БЕРЛИН КАО КУЛТУРНЕ ПРЕСТОНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ (DOI:10.46793/LIPAR75.013V)

Адријана Марчетић, СEЋАЊЕ, ИДЕНТИТЕТ, ТРАЈАЊЕ (DOI:10.46793/LIPAR75.027M)

Nikola R. Bjelić, L’IMAGE DU BERLIN DE L’APRÈS-GUERRE: MON ENFANT DE BERLIN D’ANNE WIAZEMSKY (DOI:10.46793/LIPAR75.035B)

Часлав В. Николић, „ТЕК У ПАРИЗУ ЗАПЛАКАЛИ СУ ПРВИ ПУТ”: СЛИКА ПАРИЗА У РОМАНУ О ЛОНДОНУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ (DOI:10.46793/LIPAR75.049N)

Јелена Ђ. Марићевић Балаћ, ПАРИЗ У БЕОГРАДУ (Париз и француска култура у животу и делу Милорада Павића) (DOI:10.46793/LIPAR75.073MB)

Невена Даковић / Nevena Daković, Александра Колаковић / Aleksandra Kolaković, LE BATACLAN – DORĆOL: LE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE JUIF DE PARIS ET DE BELGRADE (DOI:10.46793/LIPAR75.085D)

Slobodan M. Zečević, L’INFLUENCE DU GAULLISME SUR LES SERBES (DOI:10.46793/LIPAR75.103Z)

Душко Ж. Лопандић, ПРИНЦ ЕВГЕНИЈЕ САВОЈСКИ ИЗМЕЂУ ПАРИЗА, БЕЧА И БЕОГРАДА – Доба аустро-османских ратова и српске сеобе (DOI:10.46793/LIPAR75.111L)

Николина Н. Зобеница, ИДЕНТИТЕТИ НЕМАЦА И СРБА У ДРАМИ УГЉЕШЕ ШАЈТИНЦА БАНАТ (DOI:10.46793/LIPAR75.129Z)

Емилија П. Манчић, O ПРОНАЂЕНОМ И ИЗГУБЉЕНОМ СЕЋАЊУ И ИДЕНТИТЕТУ У РОМАНУ АУСТЕРЛИЦ ВИНФРИДА ГЕОРГА ЗЕБАЛДА (DOI:10.46793/LIPAR75.147M)

Милена Р. Нешић Павковић, РЕЦЕПЦИЈА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ХОЛОКАУСТА У ИСТОЧНОМ БЕРЛИНУ И БЕОГРАДУ НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА (DOI:10.46793/LIPAR75.163NP)

Анђела Т. Вујошевић, УЛОГА МЕДИЈА И КОНСТРУИСАЊЕ НЕГАТИВНЕ СЛИКЕ СРБИЈЕ У НЕМАЧКОМ МАГАЗИНУ ШПИГЕЛ ТОКОМ НАТО БОМБАРДОВАЊА (DOI:10.46793/LIPAR75.187V)

Чланци

Арсеније М. Сретковић, СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У ПЕСМАМА ЖЕНИДБА БЕГА ЉУБОВИЋА И ЗИРКА КАЈОВИЋА РАДОВАНА БЕЋИРОВИЋА (DOI:10.46793/LIPAR75.211S)

Ивана С. Живанчев, СТИЛ И ЈЕЗИК КНЕЖЕВОГ ДНЕВНИКА У РОМАНУ БЕЗДНО СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ (DOI:10.46793/LIPAR75.229Z)

Прикази

Нина М. Петровић, ГИНОХОРОР: ПРОСТОР ИСТРАГЕ ЖЕНСКОГ ПИТАЊА (DOI:10.46793/LIPAR75.243P)

Јована Д. Костић, СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ИЗУЧАВАЊУ ПОЈМА ДИСКУРСА (DOI:10.46793/LIPAR75.251K)