Категорија 75

СТИЛ И ЈЕЗИК КНЕЖЕВОГ ДНЕВНИКА У РОМАНУ „БЕЗДНО“ СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ

Липар 75 (2021), (стр. 229-239) АУТОР(И): Ивана С. Живанчев Е-АДРЕСА: jaricivana@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду бавили смо се специфичним стилом и језиком којим је писан „Дневник” кнеза Михаила Обреновића у роману „Бездно” Светлане Велмар-Јанковић. Фокус…

Детаљније

СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У ПЕСМАМА „ЖЕНИДБА БЕГА ЉУБОВИЋА“ И „ЗИРКА КАЈОВИЋА“ РАДОВАНА БЕЋИРОВИЋА

Липар 75 (2021), (стр. 211-227) АУТОР(И): Арсеније М. Сретковић Е-АДРЕСА: arsenijekg034@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се са стилистичког и синтаксичког становишта разматрају глаголски облици из песама Женидба бега Љубовића и Зирка Кајовића. Поступак анализе обухвата синтаксички…

Детаљније

УЛОГА МЕДИЈА И КОНСТРУИСАЊЕ НЕГАТИВНЕ СЛИКЕ СРБИЈЕ У НЕМАЧКОМ МАГАЗИНУ „ШПИГЕЛ“ ТОКОМ НАТО БОМБАРДОВАЊА

Липар 75 (2021), (стр. 187-207) АУТОР(И): Анђела Т. Вујошевић Е-АДРЕСА: andjela.vujosevic.kg@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира извештавање немачког магазина Шпигел током НАТО бомбардовања Савезне Републике Југославије 1999. године са аспеката анализе дискурса и теорија о…

Детаљније

РЕЦЕПЦИЈА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ХОЛОКАУСТА У ИСТОЧНОМ БЕРЛИНУ И БЕОГРАДУ НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Липар 75 (2021), (стр. 163-186) АУТОР(И): Милена Р. Нешић Павковић Е-АДРЕСА: milena.nesic.pavkovic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада је да се истражи памћење Холокауста, односно рецепција и репрезентација страдања јеврејског становништва у време владавине Трећег рајха (под нацистичком…

Детаљније

O ПРОНАЂЕНОМ И ИЗГУБЉЕНОМ СЕЋАЊУ И ИДЕНТИТЕТУ У РОМАНУ „АУСТЕРЛИЦ“ ВИНФРИДА ГЕОРГА ЗЕБАЛДА

Липар 75 (2021), (стр. 147-161) АУТОР(И): Емилија П. Манчић Е-АДРЕСА: mila.mancic@gmx.de Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Књижевност, сећање и идентитет представљају појмове који су постали неизоставни део савремених расправа у књижевним и културолошким студијама. Полазећи од теоријско методолошких приступа…

Детаљније

ИДЕНТИТЕТИ НЕМАЦА И СРБА У ДРАМИ УГЉЕШЕ ШАЈТИНЦА „БАНАТ“

Липар 75 (2021), (стр. 129-145) АУТОР(И): Николина Н. Зобеница Е-АДРЕСА: nikolina@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У драми Банат (2007) Угљеша Шајтинац приказује Немце (Јозеф, Ервин и Магдалена Волф) и Србе (Добривоје, Ђуђа, Светислав) у Банату током Другог светског…

Детаљније

ПРИНЦ ЕВГЕНИЈЕ САВОЈСКИ ИЗМЕЂУ ПАРИЗА, БЕЧА И БЕОГРАДА

Липар 75 (2021), (стр. 111-128) АУТОР(И): Душко Ж. Лопандић Е-АДРЕСА: dulopand@yahoo.com.br Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се приказује лик и дело Евгенија Савојског, чувеног војсковође на прелазу XVII и XVIII века чије деловање је оставило траг у…

Детаљније

L’INFLUENCE DU GAULLISME SUR LES SERBES

Липар 75 (2021), (стр. 103-110) АУТОР(И): Slobodan M. Zečević Е-АДРЕСА: szecevic5@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: L’œuvre historique de Charles de Gaulle a-t-elle eu de l’influence sur les événements politiques en Serbie? La réponse est oui, même plus qu’on…

Детаљније