DOI: 10.46793/UVP21

Download full text in PDF  

САДРЖАЈ

Срећко Јелинић, ОТКУП ПОТРАЖИВАЊА ИЛИ ПРОДАЈА ДУГОВАЊА КАО ПРАВНИ ПОСАО У ТРЖИШТУ КАПИТАЛА

10.46793/XIXMajsko.003J

3-18

Зоран Миладиновић, ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА ПРЕМА ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КАО КОРИСНИКА УСЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕМА ПРОПИСИМА ЕУ И ПРОПИСИМА СРБИЈЕ

10.46793/XIXMajsko.019M

19-56

Светислав Јанковић, ПРОЦЕДУРАЛНА НЕПОТПУНОСТ ОСТВАРИВАЊА ПУТНИЧКИХ ПРАВА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ

10.46793/XIXMajsko.057J

57-73

Катаржина Шћепанска, EMPTY VOTING AND THE PRINCIPLE OF NON-SPLITTING OF SHARE – THE EUROPEAN LAW LEGISLATIVE FRAMEWORK

10.46793/XIXMajsko.075S

75-90

Биљана Гавриловић Грбовић, ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ПИТАЊЕ НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ

10.46793/XIXMajsko.091GG

91-102

Александра Секулић, УТИЦАЈ АКТУЕЛНИХ ПРИВРЕДНИХ И ДРУШТВЕНИХ КРЕТАЊА НА ЗАШТИТУ ПУТНИКА У АВИО-САОБРАЋАЈУ

10.46793/XIXMajsko.103S

103-115

Милан Палевић, ПРИМЕНА BALANCED SCORECARD МОДЕЛА У БАНКАРСКОМ ПОСЛОВАЊУ

10.46793/XIXMajsko.119P

119-129

Јелена Милосављевић Ников, ЦЕНТРАЛНА БАНКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И У НЕКИМ УПОРЕДНИМ ПРАВИМА СА ПОСЕБНИМ ПОГЛЕДОМ НА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ ЧЛАНИЦА ЕУ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ

10.46793/XIXMajsko.131MN

131-143

Андрија Поповић, ВРСТЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

10.46793/XIXMajsko.145P

145-169

Јасмина Лабудовић Станковић, УТИЦАЈ ОСИГУРАВАЧА НА ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ

10.46793/XIXMajsko.173LS

173-182

Данијела Глушац, ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ПРЕМА ДИРЕКТИВИ О ДИСТРИБУЦИЈИ ОСИГУРАЊА

10.46793/XIXMajsko.183G

183-192

Драган Вујисић, ПРАВНА РЕГУЛАТИВА УСЛУГА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

10.46793/XIXMajsko.195V

195-208

Милица Маринковић, НАСТАНАК И РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ФРАНЦУСКОЈ

10.46793/XIXMajsko.209M

209-221

Жељко Бартуловић, Хрвоје Војковић, НЕСРЕТАН СЛУЧАЈ У СПОРТУ – ОД АНТИЧКЕ ГРЧКЕ ДО СУВРЕМЕНОГ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ СПОРТАША

10.46793/XIXMajsko.225B

225-244

Драган Батавељић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА И ЦЕНТАРА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

10.46793/XIXMajsko.245B

245-266

Нина Планојевић, ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

10.46793/XIXMajsko.269P

269-285

Бојан Урдаревић, УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗАДРУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIXMajsko.287U

287-304

Срђан Владетић, БИБЛИОТЕКА АВГУСТОВОГ ХРАМА (BIBLIOTHECA TEMPLI AUGUSTI)

10.46793/XIXMajsko.305V

305-312

Саша Туцаковић, УСЛУГА ПРАЊА, ГЛАЧАЊА И ИЗБЕЉИВАЊА ОДЕЋЕ У СТАРОМ РИМУ

10.46793/XIXMajsko.313T

313-321

Небојша Јовановић, ОРГАНИЗАТОР ПЛАТФОРМЕ ЗА ТРГОВАЊЕ ДИГИТАЛНОМ ИМОВИНОМ КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

10.46793/XIXMajsko.325J

325-345

Андреј Мићовић, ОСНОВНЕ УСЛУГЕ ДИГИТАЛНИХ ПЛАТФОРМИ И СТАТУС ПРУЖАОЦА УСЛУГА

10.46793/XIXMajsko.347M

347-373

Соња Лучић, ВИДЕО СТРИМИНГ УСЛУГЕ И АУТОРСКО ПРАВО

10.46793/XIXMajsko.375L

375-386

Тамара Ђурђић Милошевић, POSTMORTEM ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА И ДИГИТАЛНО НАСЛЕЂИВАЊЕ

10.46793/XIXMajsko.387DM

387-397

Драган Дакић, АВАТАРИ КАО ПРУЖАОЦИ УСЛУГА: МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ

10.46793/XIXMajsko.399D

399-412

Ратомир Антоновић, КВАЛИФИКОВАНЕ УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА, УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА И ЊИХОВА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIXMajsko.413A

413-426

Маша Мишковић, ОБАВЕЗА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАСНЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОГЛАШИВАЧА КОД ИНТЕРНЕТ ОГЛАШАВАЊА

10.46793/XIXMajsko.427M

427-443

Никола Ивковић, УСЛУГЕ ДАТА ЦЕНТАРА И ПАРАДОКС ПРИВАТНОСТИ

10.46793/XIXMajsko.445I

445-455

Јелена Јанковић, УСЛУГЕ НА ЗАХТЕВ

10.46793/XIXMajsko.457J

457-470

Јанко Муњић, ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ САВРЕМЕНИХ СОФТВЕРСКИХ РЕШЕЊА У ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ И УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРАВОСУЂЕ И АДВОКАТУРУ

10.46793/XIXMajsko.471M

471-488

Милица Шутова, Ксенија Пауновић, THE DANGER OF MISCONCEPTION IN THE LATEST PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

10.46793/XIXMajsko.491S

491-502

Џенана Радончић, Ивана Грубешић, ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ВЛАСНИШТВА НАСТАЛОГ У ОКВИРУ РАДНОГ ОДНОСА

10.46793/XIXMajsko.503R

503-525

Јелена Вучковић, СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ

10.46793/XIXMajsko.529V

529-545

Ружица Кијевчанин, МЕДИЈИ – ПОЈАМ И ВРСТЕ

10.46793/XIXMajsko.547K

547-559

Волфганг Рорбах, MEDIZINISCHE VERSORGUNG UND DIENSTLEISTUNGEN DER ARA DER NEUZEIT

10.46793/XIXMajsko.563R

563-572

Драгица Живојиновић, ПРИСТАНАК ДАВАОЦА КАО УСЛОВ ДОПУСТИВОГ УЗИМАЊА ОРГАНА СА УМРЛОГ ЛИЦА У СВРХУ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ

10.46793/XIXMajsko.573Z

573-590

Велисав Марковић, УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА И СТАНОВАЊА УЗ ПОДРШКУ У ПРАВУ СРБИЈЕ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ

10.46793/XIXMajsko.591M

591-603

Бланка Качер,Маријета Усмиани, Ива Дождор, КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАВА НА ПРИЗИВ САВЈЕСТИ, С НАГЛАСКОМ НА ПРИЗИВ САВЈЕСТИ У РЕПРОДУКТИВНОЈ МЕДИЦИНИ

10.46793/XIXMajsko.605K

605-645

Ана Човић, УСЛУГА СУРОГАТ МАЈЧИНСТВА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА ЕВРОПСКИХ ДРЖАВА

10.46793/XIXMajsko.647C

647-668

Драгана Петровић, ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ЕУТАНАЗИЈЕ У ШПАНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XIXMajsko.669P

669-683

Јасмина Крштенић, УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА И СЕКТОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КАО ПОМОЋ И ПОДРШКА ЖРТВИ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА СРБИЈА v. ЕВРОПСКА УНИЈА

10.46793/XIXMajsko.685K

685-696

Љубиша Дабић, ЗАКОНСКА РЕВИЗИЈА КАО РЕВИЗОРСКА УСЛУГА

10.46793/XIXMajsko.699D

699-727

Предраг Стојановић, НЕКЕ НАПОМЕНЕ О МОДЕЛИМА И ГЕНЕЗИ ЕКСТЕРНЕ ЈАВНЕ РЕВИЗИЈЕ

10.46793/XIXMajsko.729S

729-739

Зоран Јовановић, ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВНО ПОСТУПАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIXMajsko.741J

741-758

Милан Рапајић, УПРАВНОПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОТРОШАЧА У СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/XIXMajsko.759R

759-780

Миливоје Лапчевић, ИНОВАЦИЈЕ У СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

10.46793/XIXMajsko.781L

781-791

Срђан Ђорђевић, ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XIXMajsko.795DJ

795-802

Катерина Крстевска Савовска, Богданцо Гогов, Ице Илијевски, THE CORRUPTION-FREE UNIVERSITIES IN THE MACEDONIAN SOCIETY – HIGHLY SET UP GOAL, BUT POORLY REALIZED

10.46793/XIXMajsko.803KS

803-814

Дејан Матић, ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАСТИЦЕ ПРОИЗАШЛОГ ИЗ СТАТУСА СТУДЕНТА

10.46793/XIXMajsko.815M

815-823

Вељко Влашковић, ПРАВО РОДИТЕЉА ДА ОБРАЗУЈУ ДЕТЕ У КОНТЕКСТУ УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

10.46793/XIXMajsko.825V

825-837

Гордана Станковић, Маријана Дукић Мијатовић, ПРАВО НА УПОТРЕБУ УСЛУГЕ ТУМАЧА ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК У ГРАЂАНСКОМ СУДСКОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XIXMajsko.841S

841-860

Борко Михајловић, ИНТЕРНЕТ ОГЛАШАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА

10.46793/XIXMajsko.861M

861-875

Јована Брашић Стојановић, УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА И ЗАШТИТА КОРИСНИКА

10.46793/XIXMajsko.877BS

877-891

Снежана Соковић, КУЋНИ ЗАТВОР – СПОРНА ПИТАЊА ИЗРИЦАЊА И ИЗВРШЕЊА

10.46793/XIXMajsko.895S

895-915

Зоран Павловић, Иван Петровић, КАЖЊИВО ПОНАШАЊЕ И ПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРАВА ДЕТЕТА СА ОСВРТОМ НА УСАГЛАШЕНОСТ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

10.46793/XIXMajsko.917P

917-937

Марија Милојевић, УСЛУГА ИЗВРШЕЊА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА НА ЗАРАДИ ЛИЦА ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ –ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ПРАВНА ПРАКСА У РС

10.46793/XIXMajsko.939M

939-955

Јелена Станисављевић, МЕДИЦИНСКИ И КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ НЕДОЗВОЉЕНОГ ПРЕКИДА ТРУДНОЋЕ

10.46793/XIXMajsko.957S

957-974

Стефан Шокињов, ОДБИЈАЊЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА

10.46793/XIXMajsko.977S

977-989

Славко Ђорђевић, ПУНОМОЋЈE ДАТО У ИНОСТРАНСТВУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ДОМАЋОЈ ДРЖАВИ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ И МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА ЦРНЕ ГОРЕ

10.46793/XIXMajsko.991DJ

991-1008

Бранко Лештанин, Жељко Никач, ПРАВНА РЕГУЛАТИВА УСЛУГА ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ И ЕУ

10.46793/XIXMajsko.1009L

1009-1022

Габријела Михелчић, Себастиан Кнежевић, ПРЕКИД ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА (С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РАЗЛОГЕ ПРЕКИДА С НАСЛОВА ОПОРУЧНОГ РАСПОЛАГАЊА) – PRO ET CONTRA ЈАВНОБИЉЕЖНИЧКОГ ПРЕКИДА

10.46793/XIXMajsko.1023M

1023-1050

Игор Камбовски, ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА-АРБИТРАЖА И МЕДИЈАЦИЈА

10.46793/XIXMajsko.1051K

1051-1061

Владимир Козар, ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

10.46793/XIXMajsko.1063K

1063-1093

Дејан Бодул, Јурица Поточњак, НОВО УРЕЂЕЊЕ ПАРНИЧНИХ ТРОШКОВА

10.46793/XIXMajsko.1095B

1095-1117

Александра Павићевић, РАЗГРАНИЧЕЊЕ ИЗМЕЂУ РЕГИСТРОВАНЕ ЗАЛОГЕ И ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ КАО РЕАЛНЕ ГАРАНЦИЈЕ

10.46793/XIXMajsko.1119P

1119-1139

Владимир Врховшек, Сандра Ђорђевић, УГОВОР У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА – ОДСТУПАЊЕ ОД НАЧЕЛА INTER PARTES

10.46793/XIXMajsko.1141V

1141-1149

Александра Муласмајић Грујић, ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА С МАЛОЛЕТНИКОМ СА ОСВРТОМ НА ДИРЕКТИВУ БР. 94/33/ЕЗ

10.46793/XIXMajsko.1151MG

1151-1164