Lipar 72 (2020)

 

(doi:10.46793/LIPAR72)

SADRŽAJ

Studije

Katarina G. Rasulić i Mirjana M. Mišković-Luković ŠTA SPAJA A ŠTA RAZDVAJA KOGNITIVNOLINGVISTIČKI I KONITIVNOPRAGMATIČKI PRISTUP METAFORI? (doi:10.46793/LIPAR72.011R)

Jasmina A. Teodorović „FUTURISTIČKA” FANTAZMAGORIJA: „LUČE NOVOG JERUSALIMA 2999” (doi:10.46793/LIPAR72.047T)

Sergej P. Beuk i Jana M. Aleksić INQUSITOR GENERALIS: IZMEĐU VOLJE ZA MOĆ I SLOBODE OD MOĆI (doi:10.46793/LIPAR72.065B)

Sanja G. Anđelić ŽANROVSKA POLIVALENTNOST PRIPOVEDANJA IVANE DIMIĆ (ZBIRKA KRATKIH PRIČA „POPIS IMOVINE“ I ROMAN „ARZAMAS“ IVANE DIMIĆ) (doi:10.46793/LIPAR72.079A)

Nemanja S. Lazarević NAUČNO MIŠLJENJE I UMETNIKOVA IDEJA (doi:10.46793/LIPAR72.097L)

Branka L. Milenković STUDENT METACOGNITIVE AWARENESS IN L2 WRITING: COMPETENCE VS. PERFORMANCE (doi:10.46793/LIPAR72.119M)

Članci

Marina M. Petrovic Jülich VON DER (UN)MÖGLICHKEIT DER VERSÖHNUNG MIT DEM WELTGEIST IM WERK FRIEDRICH HEBBELS UND FRIEDRICH NIETZSCHES (doi:10.46793/LIPAR72.143PJ)

Goran J. Petrović EXISTENTIAL NIHILISM IN WILFRED OWEN’S ANTI-WAR POEM “FUTILITY” (doi:10.46793/LIPAR72.157P)

Aleksandra B. Šuvaković DISKURS I ULOGA DISKURSNIH AKTIVNOSTI U UČIONICI STRANOG JEZIKA (doi:10.46793/LIPAR72.169S)

Nataša M. Milojević MOGUĆI SVETOVI U ROMANU „NE DAJ MI NIKADA DA ODEM“ KAZUA IŠIGURA (doi:10.46793/LIPAR72.179M)

Marija R. Stijepić Pejić DANTE KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT DESNIČINOG PROMIŠLJANJA O SUDBINI ČOVJEKA (doi:10.46793/LIPAR72.191SP)

Milena Ž. Kulić SLOBODAN SELENIĆ I SRPSKA DRAMA (UVOD U PROUČAVANJE POZORIŠNE KRITIKE SLOBODANA SELENIĆA (doi:10.46793/LIPAR72.203K)

Danica B. Milošević EKOFEMINIZAM I ETIKA (doi:10.46793/LIPAR72.215M)

Prikazi

Milica V. Ćuković SVETLI SPOMEN CRNJANSKOM (doi:10.46793/LIPAR72.229C)

Milan D. Todorović VUKOV SRPSKI RJEČNIK I 200 GODINA SAVREMENOG SRPSKOG JEZIKA KNJIGA I (doi:10.46793/LIPAR72.237T)

Isidora Z. Jakšić Perović FUTURALNOST U RUSKOM, POLJSKOM I SRPSKOM JEZIKU (doi:10.46793/LIPAR72.245JP)

Jelena Marićević Balać KRISTALNI „COGITO“ DRAGANA JOVANOVIĆA DANILOVA (doi:10.46793/LIPAR72.253MB)

Aleksandra V. Čebašek BEBE (doi:10.46793/LIPAR72.257C)

Marijana S. Jelisavčić WITCHER, PRVOUPOKOJENI I ONI KOJI BLEDE (doi:10.46793/LIPAR72.263J)