DOI:10.46793/XXSav21

Download full text in PDF  


I – ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ И ОСИГУРАЊЕ / TRADITIONAL RISKS AND INSURANCE

Слободан ЈОВАНОВИЋ, Климатске промене и осигурање поплаве у Немачкој, Великој Британији и Србији / Climate change and flood insurance in Germany, Great Britain and Serbia (doi:10.46793/XXSav21.006J)

Небојша ЖАРКОВИЋ Улога савремене технологије у општењу посредника и заступника са осигураницима / The role of modern technology in comunication of brokers and agents with the insureds (doi:10.46793/XXSav21.022Z)

II АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ОСИГУРАЊУ / MODERN TECHNOLOGIES APPLICATION ASPECTS IN INSURANCE

Пјерпаоло МАРАНО Правна питања различитих модела осигурања лица преко Интернета / Different models of peer-to-peer insurance and legal issues (doi:10.46793/XXSav21.036M)

Марта ОСТРОВСКА Правно регулисање InsurTech компанија – Да ли је принцип сразмерности одговор?  / Regulation of InsurTech companies – Is the principle of proportionality an answer? (doi:10.46793/XXSav21.049O)

Михајло РАБРЕНОВИЋ и Осман УКБАЛ Значај велике количине података и вештачке интелигенције за ефикасне планове осигурања здравствене неге / The importance of Bigdata and Artificial Intelligence for effective healthcare insurance plans (doi:10.46793/XXSav21.064R)

III УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ / MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE

Јасмина ЂОКИЋ Накнада штете услијед претрпљених тјелесних повреда и смрти према новом Закону о обавезном осигурању у саобраћају Федерације Босне и Херцеговине / Indemnity of the bodily injuries and deaths according to the new Compulsory Insurance Act of Federation of Bosnia and Hercegovina (doi:10.46793/XXSav21.071DJ)

Сара ЛАНДИНИ Ауто-одговорност у случају аутоматског избора / Motor liability in case of automated choice (doi:10.46793/XXSav21.084L)

Милош РАДОВАНОВИЋ Електрични тротинети и осигурање од аутоодговорности / Electric scooters and motor third party liability insurance (doi:10.46793/XXSav21.113R)

IV ПРОПИСИ ЕУ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ОСИГУРАВАЧА / EU LEGISLATION AND INSURERS’ LEGAL POSITION

Волфганг РОРБАХ Пандемије и политика осигурања кроз време / Pandemic and insurance politics over the time (Pandemien und Versicherungspolitik im Wandel der Zeiten) (doi:10.46793/XXSav21.132R)

Nikola FILIPOVIĆ ЕУ Правила тржишног понашања у пракси – Тематски извештај Европске aгенције за надзор oсигурања и пензионих фондова о путном осигурању / EU conduct of business rules in practice – Thematic review of EIOPA on travel insurance (doi:10.46793/XXSav21.171F)

Сајмон ГРИМА Утисак осигуравача о ефикасности Смерница Европске агенције за надзор осигурања и пензијских фондова о системима управљања информационо-комуникационим технологијама / The Perceived Effectiveness by Insurers of the EIOPA Guidelines On ICT Governance Systems (doi:10.46793/XXSav21.182G)

Вук ЛЕКОВИЋ Утицај законодавног оквира јавних набавки на сектор осигурања / The impact of the public procurement legal framework on the insurance sector (doi:10.46793/XXSav21.200L)