ПРАВНА ПИТАЊА РАЗЛИЧИТИХ МОДЕЛА ОСИГУРАЊА ЛИЦА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 36-48)

АУТОР(И): Пјерпаоло МАРАНО

Е-АДРЕСА: Pierpaolo.marano@unicatt.it.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.036M

САЖЕТАК:

Дигитализација утиче на читав ланац вредности делатности осигурања: од дизајна до дистрибуције производа и управљања штетама. Осигурање лица преко Интернета је један од нових пословних модела омогућених дигитализацијом. У овом раду се описују различити модели осигурања лица преко Интернета који функционишу на тржиштима осигурања. Циљ је да се истакну нека правна пи- тања која ови модели постављају у вези са регулаторним оквиром ЕУ о осигурању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

InsurTech, осигурање лица са истим интересом, дигитализација, осигурање, дистрибуција

ЛИТЕРАТУРА:

Braun, A., Schreiber, F. (2017). The current insurtech landscape: business models and disruptive potential.

St. Gallen: Institute of Insurance Economics.

Clemente, G.P., Marano, P. (2020). The broker model for peer-to-peer insurance: an analysis of its value, The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, 457.

EIOPA. (2019). Report on best practices on licensing requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an Insurtech context. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

IAIS. (2018). Issues Paper on the Increasing Use of Digital Technology in Insurance and its Potential Impact on Consumer Outcomes. Basel: International Association of Insurance Supervisors.

IIF. (2016). Institute of International Finance, Innovation in Insurance: How technology is changing the industry, September 21, 2016. Washington: The Institute of International Finance.

Jovanović, S. (2017). “Digitalization and informal mutual insurance”, Tokovi osiguranja, XXXIII(4), 20–32.

Marano, P. (2019). “Navigating Insurtech: The digital intermediaries of insurance products and customer protection in the EU”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 26(2), 294–315.

Möhlmann, M. (2016). Digital Trust and Peer-to-Peer Collaborative Consumption Platforms: A mediation Analysis, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2813367 or http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2813367

Ostrowska, M., Ziemiak, M. (2020). “The Concept of P2P Insurance: A Review of the Literature and EIOPA Report”, Prawo Asekuracyjne, 1(102), 31–48.

Rego, M.L., Carvalho, J.C. (2020). “Insurance in Today’s Sharing Economy: New Challenges Ahead or a Return to the Origins of Insurance?”, Marano, P., Noussia, K. (eds.) in: InsurTech: A Legal and Regulatory View. Cham: Springer.