УЛОГА САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОПШТЕЊУ ПОСРЕДНИКА И ЗАСТУПНИКА СА ОСИГУРАНИЦИМА

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 22-35)

АУТОР(И): Небојша ЖАРКОВИЋ

Е-АДРЕСА: nzarkovic@sbb.rs.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.022Z

САЖЕТАК:

Овај рад обухвата истраживање места коју најновија технолошка решења имају у саобраћању саветника, односно продаваца осигуравајућих услуга са њиховим странкама. У ту сврху пошли смо од Интернета као полазишта савременог дигиталног преображаја посредовања и заступања у осигурању. Он представља основу коришћења преносних уређаја, мобилних телефона и таблета који данас имају незаобилазно место у проналажењу и везивању странака. Слично важи за друштвене мреже које се сматрају местима где би се посредници и заступници данас неизоставно морали налазити. Изазови које је са собом донела пандемија вируса корона поставили су нове захтеве пред све учеснике у осигуравајућем послу. Услед смањених могућности кретања, разговори на даљину сматрају се већ уобичајеношћу. Савремена технологија допринела је, исто тако, да аутомати- зација једног дела послова постане неопходност. Општи закључак који се може извести из анализе учињене у овом раду гласи да технолошка достигнућа представљају снажно и незаобилазно средство подршке у општењу заступника и посредника са осигураником.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

посредовање у осигурању, заступање у осигурању, савремена технологија у осигурању, примена Интернета у осигурању, аутоматизација послова осигурања

ЛИТЕРАТУРА:

Eickenberg, V. (2013). Marketing für Versicherungsvermittler, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft. GSMA. (2020). The Mobile Economy 2020, доступно на: https://www.gsma.com/mobileeconomy/,

  1. 12. 2020.

Јовановић, С. (2017). „Дигитализација и неформално узајамно осигурање”, Токови осигурања, 4, 7–19.

Kiwus, D. (2021). „Die Gefahren vom Zoom und Co.”, Der Vermittler, Januar, 18–19. Langfus, S. (2020). „Like mich”, Versicherungswirtschaft, Oktober, 56–57.

Langwost, J. (2020). „Einfach machen”, Der Vermittler, Oktober, 3.

Müller, M. (2018). „Biete, suche, finde … mein Profil”, Versicherungswirtschaft, September, 80–83. Pohl, E. (2018). „Alte Lasten, neue Sorgen”, Versicherungswirtschaft, Juni, 36–39.

Pohl, E. (2019). „Das Backoffice ist für kleine Makler ein hoher Kostenpunkt”, Versicherungswirtschaft, Juli, 46–47.

РАТЕЛ. (2020). Преглед тржишта електронских комуникација у Републици Србији – други квартал 2020. године, доступно на: https://www.ratel.rs/sr/page/kvartalni-podaci-elektronske- komunikacije, 18. 12. 2020.

Sanders, T. (2020). „Was automatisiert werden kann, wird automatisiert”, Der Vermittler, Juni, 3. Schmidt-Gallas, D., zur Horst, S. (2020). „Voll im Fokus”, Der Vermittler, August, 14–17.

Simonov, W. (2020). „Leads und Empfehlungen sind heute obsolet”, Der Vermittler, Dezember, 24–25. Stanzyk, M. (2020). „Deutschland sucht die Insurancer”, Der Vermittler, Juni, 6.

Tobias, D. (2020). Ergo-Vorstand Bläser im Interview: „Sobald sich Änderungen im Verhalten der Kun- den ergeben, muss man dafür bereit sein“, доступно на: https://versicherungswirtschaft-heute. de/schlaglicht/2020-05-29/ergo-vorstand-blaeser-im-interview-sobald-sich-aenderungen-im- verhalten-der-kunden-ergeben-muss-man-dafuer-bereit-sein/, 29. 5. 2020.

Wearesocial. (2020). Digital 2020: 3.8 Billion People Use Social Media, доступно на: https://wearesocial. com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media, 30. 1. 2020.

Widmann, B. (2020). „Nähe auf Distanz”, Versicherungswirtschaft, Juni 2020, 40–41.